Anestezik Toplumun Kinestezik Teşhisleri ve Tedavileri

Yıllarn beri bir çok defa irdelemekte olduğum uyumakta olan uyuşmuş şu ya da bu nedenle uyutulmuş yığınların bile bile girmiş olduğu anestezik psikozu, kinestezik (devinduyumsal) yöntemlerle ele almak, değerlendirmek ve sonuçlandırmak istedim. Ancak başlıktan itibaren ürkerek okumaya başladığınız  bu konuda sizleri böylesi sosyonevrotik bir konuyla fazlaca boğmayacağım.

Malumunuz, yirminci yüzyılın sonlarından itibaren, telgraf, telefon ve fotoğraf makinesi gibi cihazlardan devşirilmiş olan radyo ve televizyon teknolojisi ile kitleler birbiriyle tanışmış ilk klasik kitlesel enjektasyonlar daha o dönemlerde başlamıştı. Yirmibirinci yüzyılın başlarında bilgisayar ve internet teknolojisinin de  devreye girmesiyle, kitle iletişim araçları denilen enjektörler ile, kitlelere uyuşturucu zerk edilmeye başlanmıştı. Tabi buradaki enjeksiyondan kastımız, futbol, müzik, (insana tapınma anlamında*) din, genel anlamda tağuttur.**

Dünya genelinde sistemli olarak yürütülen enjeksiyonlar, bazen çok önemli ekonomik ve/veya siyasal çıkarların elde edilmesinde ara dönemlik ve dozajı yüksek olarak uygulanmaktadır. Hem kronik ve sistematik enjeksiyonun uyuşukluğu hem de ilave şok uyutma yöntemleriyle KÜRESEL OYUNLAR sürdürülmektedir.

Anestezik Topluma Kinestezik Karşı Çıkışlar:

Aslında yukarıda bahsini ettiğimiz anesteziyle asırlık uykuya yatırılmış insan (kalabalık) kitleleri hal ve durumlarından o kadar memnundur ki, bütün bir EDİLGENLEŞTİRME SÜRECİ bu kitleleri (her birinin kendine göre TANRILAŞTIRDIĞI) ilahlarıyla olan münasebetlerini bozanlara karşı ya mutlak olarak kayıtsız kalarak ya da topyekün olarak UYUTULAMAMIŞ standart sapmaların (sözümona sosyolojik sapkınların) bilinçlendirmeye yönelik çabalarına yönelik savunma reflekslerine girmektedirler.

Kinestezik Operasyonlar:

Kinesteziyi yazımızın başında devinduyumsal olgu olarak tanımlamıştık. Bu kavramı biraz daha açacak olursam şöyle özgün bir tanımlama yapabilirim. Kinestezi; anestezik bir metabolizmanın sinir/omurilik sistemi üzerinde uyarıcı / telkinler ile hareketliliğinin veya tepkisinin ortaya çıkarılmaya çalışılmasıdır. Bu operasyonlar, pek doğal olarak öncelikle psikolojik yöntemlerle sonra da sistematik olarak sosyolojik yöntemlerle yapılabilecektir.

Psikolojik yöntemler:

Bütüncül Bilgi: Öncelikle anestezik bir bireyin ve bu bireylerden müteşekkil anestezik toplumun bilgi kaynakları ile olan ilgisinin uyarılması gerekir. Öyle ki, halihazırda bütün medya teknolojisiyle bombardıman altında tutulan bireyin mutlak surette (beslendikleri ekonomik ve siyasal karteller açısından) türdeş olmayan iletişim aygıtlarından ELDEN GELDİĞİNCE ÇEŞİTLENDİRİLMİŞ olarak bilgilenmesinin sağlanmasıdır. Bu bireysel olarak oldukça zor gibi görülse de kitlesel olarak (sosyolojik olarak) başarılabilecektir.

Psikolojik operasyonlarda hazırlanacak uyarıcı filmlerin, yazıların, müziklerin vedahi bütün eformasyon türlerinin dikkatle hazırlanması gerekmektedir. Aksi takdirde, 21. YÜZYILIN TANRILAŞTIRDIĞI tağutların sistematik saldırıları altında bu tür çözücü etkilerin zorluğu kolay olmayacaktır.

Sosyolojik Yöntemler:

Anestezik bireylerden oluşan kitlelerinin tağutlara karşı su katıksız imanları, kinestezik müdahaleler açısından oldukça dikkat gerektirmektedir. Burada ilkin en kolaycı çözüm, düşmanın silahıyla vurulmasıdır. Ancak belki hemen her şey için genel geçerli olan bu yaklaşım sinestezik müdahale için oldukça tehlikelidir. Zira tağutların gücü o kadar fazladır ki, bu tağutlara karşın EDİLGEN KALABALIKLARIN İMANI O KADAR KUVVETLİDİR Kİ bu yöntemlerin çözüm olarak sunulması, yöntemin de zaman içinde TAĞUTLAŞMA tehlikesini doğuracaktır. Zaten tağuta karşı çıkma niyetiyle ortaya konulan bir çok yöntemlerin KENDİLERİNİN TAĞUTLAŞTIĞINI çok kez görmüşüzdür. Bu haliyle kinestezik çözümler daha vahim sinestezik*** sonuçlar doğurabilecektir.

Sermaye gerektirmeyen ve bütün bir dünyayı içine alacak sosyolojik yöntemlerin en başında internet teknolojisi gelmektedir. Bunun için bizim günümüz insanlarına dünyada bilinçli yaşamaları için öngördüğümüz ve www.bilinclenme.com internet sitemizden dururduğumuz alanlarda audio-vizual (sesli görüntülü) paketler sunmaktır. Bunun için en başta çok kısa ve her diller için garipsenmeyecek kombinasyonu taşıyan hareket isminin belirlenmesi ardından alanadının (domainin) alınması ve ardından çözüm ortağı gönüllülerce kitlelerin en çok bulunduğu duvar, bilbord, ağaç, köprü vb. alanlara / yerlere "bak!", "gör!", "neden?" "ben?" gibi sloganlarla aşırı merak uyandıracak işartlerle sunulması gerekir.

Bu konuda ayrıntılı yöntemlere yakın gelecekte tekrar değinmek üzere esen kalınız.

______

* İnsana tapınmadan kastımız, bir müzik idolüne, bir dini lidere, bir ırk veya devlet liderine, kahramana vb. kişilere olan inanç ve imandan bahsediyoruz.

** Tağut: Allah yerine konulan ve bütün bir hayatın ona göre şekillenmeye başladığı canlı cansız, maddi veya manevi tapınılan bütün olgular.

*** Sinestezi: Olay veya olguları asıl görünüm ve özellikleri dışında kendi beyninde ürettiği imaj renk ve anlamlarla görmeye başlama (hastalığı).

Not: Bu yazı,https://www.bilgiagi.nethttps://www.bilgievreni.com,https://www.gazetecanik.comhttps://www.kamudanhaber.com, https://www.siyasalforum.nethttps://www.ahmetfidan.com ile, Halkın Sesi, Gazete Canik vb. kağıt bası gazetelerde yayınlanmaktadır. Yazarın izni olmaksızın başka hiçbir yayın organında kaynak veya dipnot göstermeksizin kısmen veya tamamen alınamaz, çoğaltılamaz.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,