Ahmet Fidan Kişisel Resmi Web Sitesi
Bilgi paylaşıldıkça anlam kazanır

Yazı Kategorileri

Bilgi Ağı Sitelerimiz

Arşivler

:: Dersler

 

Son On Yıldır Girmiş Olduğum Muhtelif Dersler: (ALFABE SIRASINA GÖRE)

 1. Anayasa Hukuku
 2. Belediye Mevzuatı
 3. Belediyelerde Halkla İlişkiler
 4. Bilgisayar / Yazılım ve Donanım
 5. Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 6. Çalışma ve Stres Yönetimi
 7. Çevre Bilimine Giriş
 8. Davranış Bilimleri
 9. Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
 10. Genel Ekonomi
 11. Genel Hukuk
 12. Genel İletişim
 13. Genel ve Teknik İletişim
 14. Halkla İlişkiler
 15. Hizmet Pazarlaması
 16. Hukukun Temel Kavramları
 17. İdare Hukuku
 18. İdarî Yargı
 19. İletişim
 20. İmar Mevzuatı
 21. İnsan Kaynakları Yönetimi
 22. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 23. Kamu Personel Yönetimi
 24. Kamu Yönetimi
 25. Kentleşme ve Konut Politikaları
 26. Karayolu Ulaştırma Ekonomisi
 27. Mahalli İdareler/Yerel Yönetimler
 28. Medeni Hukuk
 29. Mesleki Çalışma ve Seminer
 30. Ruhsat İşleri ve Denetim
 31. Siyaset Bilimi
 32. Siyaset Felsefesi
 33. Teknoloji ve Yenilik
 34. Ticaret Hukuku
 35. Toplum Bilim
 36. Trafik Psikolojisi
 37. Temel Bilgi Teknolojileri
 38. Temel Bilgisayar Bilimleri
 39. Türk Anayasa Hukuku
 40. Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler
 41. Yerel Kamu Hizmetleri
 42. Yönetim Bilimi
 43. Yönlendirilmiş Çalışma
 44. Zaman ve Stres Yönetimi