Bundan onyıllar öncesinde saatli radyolar yeni yaygınlaşmıştı. Saat tamircisi ustanın artık radyo tamirinden de az çok anlamak lazım dediğini duyar gibiyim.

Bu gün için tıp bilimi tedavide büyük ölçüde organik dokular üzerinde çalışmaktadır. Düne kadar organik dokular organik yöntem ve tekniklerle yapılırken bu gün organik dokular elektronik, sentetik vb. yöntemlerle tedavi edilmektedir. Yarın ise, tedavi yöntem teknik ve araçları hızla gelişse de, tedavi edilen uzuvlar pür/saf organik olmayacaktır. Bu gün itibarıyla Tıp Fakültelerinin en popüler alanı artık mikrocerrahi olmuştur. Cerrahide, gerek normal cerrahide gerek mikrocerrahide sentetik /anorganik metaryaller yoğun olarak kullanılıyor.

Yakın gelecekte tıp doktorları mühendislik alanlarına da kafa yormak zorunda kalacaklar, mühendisler de organik dokuları bilim dalı içine alacaklardır. Hatta kuvvetle muhtemel, mühendislik alanı içine Medikal Mühendisliği girecektir. Düne kadar Tıp alanının içinde bulunan Genetik Bilimi, bu gün için mühendislik alanına doğru kaymıştır. Hatta temel web tabanlı program dili olan html ve/veya asp gibi yazılım programları gibi, önümüzde gen yazılım programları yaygınlaşacaktır. Bu programlarda prototip yaratıklar üretip bunu piyasaya sunmaya başlayacaklardır.

Gen mühendisliği geliştikçe biyolojik tasarım faaliyet alanı, tıp anabilimdalında biyolojik tasarım mühedisliği olarak gelişecektir. Bu durumda dün ve bu gün Tıp alanında yıllardır bilinen ana bilim dallarının ismi ve uğraş alanları değişecektir.

Cerrahi ana bilim dalı, sentetik cerrahi alanında ağırlıklanacak, yeni yetme tıp fakültesi meraklıları, düne kadar organik dokuyla içli dışlı iken, artık sentetik materyallerin kimyasal özellikleriyle daha fazla kafa yoracaklardır.

Ortopedi ana bilim dalı, mekatronik ve elektromekanik bilim dallarıyla iç içe girecektir.

Mikrobiyoloji alanı gelecekte bu günküne göre çok daha fazla önem kazanacak. Bu günün fizik tedavi üniteleri bu güne göre çok daha hızlı çalışacak, fizik tedavi alanındaki rehabilitasyonlar aylarca değil haftalarca değil, bir günde birkaç saatlik seanslarla çözüme veya tedaviye kavuşturulacak.

Nanoteknolojik Robotlar Doktorların/Tabiplerin Asistanı Olacak:

Elektronik teknolojisinini hayalleri zorlayan alanı olan nanoteknolojik tasarım ve gelişmeler en çok ta doktorların işine yarayacaktır. Zira yeni tasarım robotlar, bir damarın içinden girip hastalıklı uzuvların önemli kısmını tedavi edecektir.

Önümüzdeki On yıl içinde Ameliyatların yarısı kansız olarak yapılmaya başlanacaktır. Bu günün en gelişmiş teknolojisi olan anjiyo sistemi on yıl sonra gülünç hale gelecektir. Bunlara ilave olarak, nanorobotlardaki gelişmeler ile kablosuz enerji, elektrik ve ışın nakli alanındaki çalışmalar bir araya geldiğinde karşımıza bin yıllar önce yapılan biyoenerjik tedavinin pozitif bilimsel boyutu tamamlanmış olarak gelcektir.

Gelecek otuz yıl içinde cerrahiden sonraki aşama olan fizik tedavi ünitelerin de çoğunlukla protez uyumlaştırma merkezlerine dönüşecektir.

Nüfus artış eğilimi ortalama yaşam süresi eğilimi ve emeklilik sistemi ve karbon ayak izi ile konsülte ederek 2070 ve sonrasına exrapole ederek düşünüldüğünde (Bu günkü şartlar veri iken) Geleceğin tıbbı, tıbbın geleceği ile hekimlerin geleceği ve/veya geleceğin hekimleri birbiriyle % 30 farkılaşmayla farklı yönlerde yürüyecektir.

Hekimlerin nicel artışları ile mekanik zekanın nitel artışını birlikte düşündüğümüzde, sağlıkta hane halklarının internet bazlı primer çözümlemeleri öngördüğümüzde, net olarak görülebilecek ki, hekimlerin (mesleki anlamda) alanı bu günkü haliyle büyük oranda daralırken, buna karşı hekimlerin de (ister istemez) alan kaymasını kendi kendilerine (sektör olarak) yaratarak mikrocerrahi ile nöromekanize alanlara açılması kaçınılmazdır. Aksi takdirde, yeni tıp fakültelerinin açılış eğilimi ve nüfus artışını ve klasik hekimlik alanının korunması çerçevesinde düşündüğümüzde İSTİHDAM sorunsalı apaçık gerçektir. Sektöre bu etkenleri öngörerek bakılması mesleği hekimlik ve/veya sektörü sağlık olanlar için gerekliliktir.

Bu yazımızla doktorlarımıza ve saglık sektöründe çalışanlara bir parça kıvılcım çaktırmış olduk sanırım. Aydınlık yarınlar dileğiyle.

Not:

Bu yazı yayınlandıktan sonra, www.bilgiagi.net, www.timeturk.com, www.bilgievreni.com, www.haberanaliz.net www.siyasalforum.net, www.gunesgazetesi.net, www.kamudanhaber.com www.gercekgazete.web.tr, ile, Gerçek Gazete, Halkın Sesi, Balıkesir Demokrat, Güney Marmara Yaşam ve Fatsa Güneş vb. medya kuruluşlarında da yayınlanmaktadır. Yazarın izni olmaksızın kaynak veya dipnot göstermeksizin kısmen veya tamamen alınamaz, çoğaltılamaz.

Etiketler: , , , ,