Ahmet Fidan Kişisel Resmi Web Sitesi
Bilgi paylaşıldıkça anlam kazanır

:: Archive for Aralık, 2002

 

Eğer bu gün neşeniz yerindeyse onu rahatsız edin. Çoşkunuzu dostlarınızla paylaşın. Sabah sizinle birlikte kalkan  sevgi kırıntılarını insanlara armağan edin, gördüğünüz insanlara selam verin, merhaba deyin, gülümseyin. Teşekkür edin, özür dileyin. Ama bunları yapın. Şundan eminim ki, bunları yaparsanız hiç birşey kaybetmeyeceğiniz gibi, çok şey kazanacaksınız. (daha&helliip;)

Etiketler: , , ,

Evet gerçekten Türkiye’de artık hiç bir şey eskisi gibi olmuyor!.

Bir yandan parlamento dışından siyasi tabanı olmayan ekonomik borçluluğu olmayan birisi Cumhurbaşkanımız oluyor. Bir yandan, yıllardır monarşileri kemikleşmiş siyasal partilerin yapıları çatırdamaya başlıyor. Bir yandan uzlaşmacı kişiliklerin önderliğinde yeni oluşumlar kendini göstermeye başlıyor. Bir yandan yıllardır bir tuğla çekilirse çökeceği söylenen devlet duvarı (daha&helliip;)

Etiketler: , , ,

Çoğu siyasal parti liderlerinin, seçim dönemlerinde yaptıkları propaganda nutuklarının en baş cümlesi “biz sessiz yığınların sesiyiz dir. iktidar olsun muhalefet olsun bütün partilerin her zaman en çok sevdikleri kelime demokrasidir. Çünkü demokrasi ile siyasal partiler arasında birebir hayati bağ vardır. Hatta siyaset bilimi partileri, “siyasal partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurudur diye tarif eder. (daha&helliip;)

Etiketler:

Cumhurbaflkanlı¤ına A. Necdet Sezer’in seçilmesi siyasi istikrar ve siyasi mutabakat açısından hem içeride hem dıflarıda olumlu sonuçlar getirecektir. Böylesi siyasi mutabakatı cumhur olarak ilk defa gördük. Böylece müdahele dönemleri dıflında parlamento dıflından birisinin seçilmesinin yolu açılmıfl oldu. (daha&helliip;)

Etiketler: , , , ,