Cumhurbaflkanlı¤ına A. Necdet Sezer’in seçilmesi siyasi istikrar ve siyasi mutabakat açısından hem içeride hem dıflarıda olumlu sonuçlar getirecektir. Böylesi siyasi mutabakatı cumhur olarak ilk defa gördük. Böylece müdahele dönemleri dıflında parlamento dıflından birisinin seçilmesinin yolu açılmıfl oldu. (daha&helliip;)

Etiketler: , , , ,