Ahmet Fidan Kişisel Resmi Web Sitesi
Bilgi paylaşıldıkça anlam kazanır

 

Mayıs 5th, 2009 | in Hukuk, Siyaset/Politika, Toplum | Yorum Yapin

1982 Anayasası Revize Edilmemelidir!

1982 Anayasasını tümden değiştirmeyi göze alamayan hükümet, revizyon yapma sürecine girmiştir. Bunu kabul etmeyiz. Zira bu gün yürürlükte olan 1982 Anayasası, anayasa değil de (daha&helliip;)

Etiketler: , , , ,

Cumhurbaflkanlı¤ına A. Necdet Sezer’in seçilmesi siyasi istikrar ve siyasi mutabakat açısından hem içeride hem dıflarıda olumlu sonuçlar getirecektir. Böylesi siyasi mutabakatı cumhur olarak ilk defa gördük. Böylece müdahele dönemleri dıflında parlamento dıflından birisinin seçilmesinin yolu açılmıfl oldu. (daha&helliip;)

Etiketler: , , , ,