Uyutuluyoruz.
Uyumak en ideal uyuşma aracıdır.
Uyumadan dominant sistemle uyuşul(a)maz.


Ancak uyuşarak erdemden uzak yönetim ve/veya kültür ile entegre olunabilir.
Uyuşma uyuma işinin uyumlu ve koordineli olarak yapılması eylemidir. Uyumadan uyuşulamaz. Uyuşulmadan çarpık düzen daim olamaz.

Çarpık düzenin en çok ürktüğü konu uyanmaktır.
Uyanmak ise, uyumak eyleminden bir an önce kurtulmayı gerektirir. Ki egemen kültür koro halinde uyuyanların ve bu haliyle uyuşanların bir an bile uyanmasını istemez.

Uyanmak “an“ı hissetmektir. Anı hisseden takip eder. Eksiklik ve aksaklıkları görür. İşte dile getirmek istediğimiz konu budur. Uyanık olmak, bilinçli olmak demek düz mantıkla her eksiklik ve aksaklığa itiraz etmekten çok, itiraz ve eleştirileriyle yapışık olarak eş zamanlı olarak önerilerde bulunmak demek olmalı.

Uyumanın sıcaklıkla da ilgisi vardır. Sıcak iklimlerin veya ekvator bölgelerinin insanlarının, tropikal bölgenin insanlarına göre daha yavaş hareket eden, daha uyumlu ve daha tepkisiz olduklarını görmekteyiz. Bu açıdan insanlar yaz mevsimine göre kış mevsiminde daha üretken ve daha uyanık olmaktalar. Şirketlerin (turizm işletmeleri hariç) verimliliklerinin en yüksek olduğu dönem yılın serin dönemleridir. Verimlilik uyanık olmaktan geçmekte. Çalışılırken bile uyanık olmak sürekli olarak “acaba ben bu işi nasıl daha ekonomik, daha hızlı, daha kaliteli üretirim” anlayışı içinde olmak gerekir.

En güzel uyutma ve uyku ilaçları bildiğiniz gibi, futbol müzik ve magazindir. Her üç uyutma ögesinin milyarlara varan fanatikleri varken, insan kitlelerinin çoğunun zaten uyanık olmasını beklememekteyiz. Zaten herkesin uyanık olması durumunda, kargaşa çıkar. Bizim vurgu yapmak istediğimiz, dünya üzerindeki diğer milletlere göre Türk Milleti olarak daha fazla uyanık olmak zorunda olduğumuzdur. Bu zorunluluk hem jeostratejik açıdan hem de tarihi mirasımız açısından gerekliliktir.
Yakın gelecekte koro halinde bir uyanış beklenmese de uyumak ve uyuşmak kem talihli kalender halkımın kaderi olmaması için her birinizi üretmeye davet ediyorum.
Daha verimli yarınlar dileğiyle.

Not: Bu sitede yayınlanmakta olan yazılar http://www.yazarport.com, http://www.gunesgazetesi.net http://www.bilgiagi.net http://www.bilgievreni.com, ile, Halkın Sesi ve Güney Marmara Yaşam ve Fatsa Güneş gazetelerinde yayınlanmaktadır.

Etiketler: