Resim: Kişisel ve Kurumsal Yaşamda, İletişim Algoritması Çözümlemeleri

 

Her zaman duyduğunuz bir söz vardır. Kötü komşu mal sahibi yapar diye. Biz yazarlar bunu şöyle ifade ederiz.

Kötü örnekler veya örneksizlikler, (bizleri) eser sahibi yapar.

Konumuzun asıl teması bu zaten. İletişimi tedrici ilerletme veya azaltma. Optimum ilişki süreci.

Yazımızın başlığı “İlişkilerde İletişim Algoritması” olsa da, konusunun veya kategorisinin, kişisel gelişim olduğunu belirterek yazımızın amaç ve kapsamını da izale etmiş olalım.

Yazımız ve içeriğindeki algoritmalar, ister hemcinsler, ister karşı cinsler için her türlü ilişki formatına uygundur.

TAM İLETİŞİM (FULL COMMUNICATION) ve

SIFIR İLETİŞİM (NON COMMUNICATION) SKALASI

1. Taraflar sesli görüntülü, yazılı hiç bir iletişim kanalı kullanmazlar.
2. Taraflar görüntülü ve sesli hiç bir iletişimde bulunmazlar, yazılı iletişimde sabah 9 akşam 9 arasında yapabilirler.
3. Taraflar görüntülü ve sesli hiç bir iletişimde bulunmazlar, yazılı iletişimi 24 saat açık yapabilirler

Foto: Kişisel ve Kurumsal Yaşamda Optimum İletişim Algoritması
4. Taraflar görüntülü iletişimde bulunmazlar, sesli ve yazılı iletişimi, sadece iş amaçlı yaparlar.
5. Taraflar görüntülü iletişimde bulunmazlar, sesli ve yazılı iletişimi, her türlü amaç için sabah 9 akşam 9 arasında yaparlar.
6. Taraflar görüntülü iletişimde bulunmazlar, sesli ve yazılı iletişimi, her türlü amaç için saat sınırı olmaksızın yaparlar.
7. Taraflar, görüntülü iletişim dahil bütün iletişim yöntemlerini iş amacıyla sabah 9 akşam 9 arasında kullanabilirler.
8. Taraflar, görüntülü iletişim dahil bütün iletişim yöntemlerini her amaçla, sabah 9 akşam 9 arasında kullanabilirler.
9. Taraflar, görüntülü iletişim dahil bütün iletişim yöntemlerini iş amacıyla saat sınırı olmaksızın kullanabilirler.
10. Taraflar, görüntülü iletişim dahil bütün iletişim yöntemlerini her amaçla saat sınırı olmaksızın yaparlar.

Yukarıda nümerik olarak sıralanan algoritma maddelerinden hangi sayı ilgili tarafa yani (sana/size) uygunsa birini seçip o moda göre iletişimimizi devam ettirebilirsiniz.

İletişim Algoritmasının Kişisel Gelişim ve Yaşam Kalitesi İle İlgili Kısmı:

Yukarıda sıralamış olduğum iletişim basamağı tercihini ilgili kişiler nasıl bilinçli olarak kullanacak. Buna cevabımız iki segmentte olacaktır.

  1. Taraflar Birbirine Aşırı Bağlı İse
    1. Aşk Bağı: Özellikle hastalık düzeyinde bir aşk bağı olanlar, ister tek yönlü, ister çift yönlü olsun farketmez, bu iletişim adım adım azaltılmalıdır. Ani iletişim kesintileri, taraflardan herhangi birinin kendini öldürmesi, intihara teşebbüs etmesi, kanser verem vb. hastalığa maruz kalmaması açısından son derece önemlidir. Özellikle ebeveynlerimizin çocuklarını “ergen aşkı” yanılgısından kurtarmaları için bu yolu denemeleri önemlidir. Yani bu kategoride ilişki veya iletişimi 10’dan 1’e doğru düşürmek gerek. Özellikle vurgulamak istiyorum ki, aşk bağında tek taraflı veya karşılıklı olmasının çok bir önemi yoktur. Yeter ki, taraflar iletişimi kesmek istesin. Usulu 10 dan 1 e tedrici düşüş yöntemi. İdeal skala düşürme süresi 1 aydır.
    2. Ekonomik Bağlılık: Bu tür ilişki için skalanın, birer biren değil de üçer üçer düşürülmesi mümkündür. Ancak burada da bir üst alt maddede belirttiğimiz gibi ani düşüşler, büyük ekonomik ve ruhsal travmalar doğuracağından, bu tür iletişim kesme yönteminin toplum üzerinde eksi dışsallıkları olabilecektir. Bu nedenle, ideal olanı, skalayı 1 aylık periyotla üçer basamak düşürmektir.
  2. Tarafların Birbirine bağlılığı Belirgin Değilse
    1. Hemcinsler İçin: Bu kategorideki çiftler skalayı 5 basamak atlayarak, yani iki ayda iki kademede iletişimi sıfırlayabilirler.
    2. Karşı cinsler İçin: Belirgin ilişki olmasa da, ilişki tarafları karşı cins olması durumunda basamakların üçer üçer artırılması ideal olanıdır. Tekraren belirtelim, basamaklar, 1’er aylık süreyle güncellenmelidir. Şu durumda olağan bir ilişki, 10 ayda travmatik sonuç doğurmadan bitirilebilir. Takıntı durumuna gelmiş, hastalık boyutundaki ilişkilerde, basamak değiştirme süresi 4 aya çıkarılabilir. 4 ay bir mevsimdir. Her basamağın üzerinden bir mevsim geçmesi bu tür vak’alarda ideal çözümdür.

Skalada geçen iş ilişkisi, çocuklar için okul ilişkisi olarak revize edilebilir. Hem iş ilişkisi hem okul ilişkisi olmayanlar için ilgili basamak pas geçilebilir.

İlişkilerde iletişim oranı değiştirmeyi iletişimi bitirme üzerinden anlatsak ta, bunun tam tersi, bir ilişkiye başlarken, özellikle karşı cins ilişkilerinde skala tersinden uygulanabilir. İletişim yoğun bir çağda ilişkinin başlangıcı için basamakları bir ay yerine bir hafta olarak uygulamak gerek. Eğer bu bir hafta bir güne düşerse, 1 günlük basamakla başlayan ilişki, yine 1 günlük bir kararla biter.

Not:

Burada ortaya koyduğumuz zaman, cinsiyet, iletişim esneklikleri, psikolojik ve sosyolojik tepkimelere ilişkin doneler, bir insan kaynakları yönetimi uzmanı olarak yürütmekte olduğum Aile Danışmanlığı vak’alarından, Yaşam koçluğu vak’alarından, kişisel gelişim eğitimi incelemelerimden ve Genel, Tenkik ve Örgütsel İletişim konferanslarım ve araştırmalarımdan elde ettiğim gözlem ve bulgulara dayanmaktadır.

(İkinci Not:) Uzunnn bir aradan sonra pazar yazılarıma ara vermiştim. Bu yazıyla yeniden başlayalım. Ama beni sıkıştırmayın. Onbeş günde bir emrinize amadeyim.

Bir sonraki yazıma kadar size çerez niyetine yazı linklerimi vereyim.

Karizma Çizmenin Yöntemleri Liberal Gazete’deki yazımdan

http://www.liberalgazete.com/yazar.php?yazar=6&makale=102

İmaj Oluşturma ve İmaj Yenileme Makalem Kent Akademisinden;

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/405829

Dünkü havanız ne olursa olsun, Bu günkü ve yarılardaki havanız çok iyi olsun. Musmutlu pazarlar hepiciğezinize.

En son not: Bütün iyi dileklerim, kalbinde kötülük, entrika, hazımsızlık taşımayanlara gitsin.

Etiketler: ,