2017 Referandumunun İktidara, Muhalefete ve Yabancı Ülekelere Mesajı

Yazımızın başlığını koyduk koymasına ama, bu başlık doğrusu kesmedi beni. Şu
başlığı da kullanmak istedim. “İktidarın ve Muhalefetin Yüzde Elliyle İmtihanı” başlığını da kullanmak istiyorum. Bir başlık daha kullanmak istiyorum bu yazıma o da: “Kes Sesini Avrupa, Kendine Gel İktidar, Ders Çalış muhalefet”. Evet bu başlıkların her birisinin de yazımın başlığı olmasını isterim. Şimdi gelelim referandumun sonuçlarına. Pek tabi ki, referandumun sonuçlarını kategorik açıdan ele almak zorundayım.

 

1-REFERANDUMUN YURT İÇİNDEKİ SONUÇLARI:

1.1- Referandum Sonucunun (Halkın) İktidar Partisine Yönelik Uyarıları:

1.1.1- Ey iktidar, sen bu seçimi hukuken ve teknik olarak kazanmış olabilirsin. Ama ama sana vermiş olduğum vize, sistemi değiştirmene izin vermektedir. Ancak değişiklik önerin, halka sunduğun şekliyle kanuni düzenlemelerle yapılamaz, yapılmamalıdır. Uyum yasalarını almış olduğun yüzde 51 lik oy oranını dikkate alarak çıkarmalısın. Bunlar nedir:

1.1.2- Yasama erkine yönelik olarak seçim kanununu değiştirmelisin. Bu kanunda, dar bölge seçim sistemine gitmeli, dar bölge barajlarını yönetimde istikrar ve temsilde adaleti zedelemeksizin katlanılabilir oranda tutmalısın. Bu oran mevcut orandan az olmalıdır.

1.1.3- Yasama erkinin bağımsızlığı için, ön seçim sitemini mutlak surette yürürlüğe koymalısın, ön seçimi hem merkezi yönetim hem yerel yönetim seçimlerinde uygulanacak şekilde vaz etmelisin. Ön seçimi istikrar açısından sorunlu görürsen, ön seçimi en azından mecliste gurubu bulunan partilerin ön seçime gitmelerini zorunlu tutarak daraltabilirsin.

1.1.4- Yasama organının yürütmeyi sorgulama ve denetimine ilişkin uyum yasalarındaki tıkanıklıkları açmalısın. Meclis iç tüzüklerini ve Siyasal Partiler Kanununun ilgili maddelerini Cumhurbaşkanının yasamaya ABANMASINI engelleyecek çözümlemeleri vaz etmelisin.

1.1.5- Yürütme erkini istediğin gibi düzenleyebilirsin ama yürütme organı başındaki bakanların millet vekili dokunulmazlığına sahip olmalarını yeniden gözden geçirmeli ve daraltma yönünde yeniden revize etmelisin.

1.1.6- Yürütmenin veya Cumhurbaşkanının yargıya abanması yönündeki yetkileri uyum yasaları kapsamı daraltılacak şekilde vaz edilmelidir.

1.1.7- Seçim Kanununda belirtilen maddelerin YSK kararı ile oyun ortasında değiştirme yoluna gitmemelisin. Bu konuda oyun kuralı değişikliğini oyun  haricinde yapmalı, oyun içindeki kural değişikliğinin yargıdan dönmesine engel olmamalısın.

1.1.8- Düne kadar sosyal demokratların seçkinci tavırlarını eleştiren  sen iken, bu gün itibarıyla seçkinci ve halkı çantada keklik görme gafletinden kurtulmalı, merkezdeki ve yereldeki bürokratlarının burnu havada tavırlarının sona ermesi ve tabanla barışması için onlara AYAR VERMELİSİN.

1.1.9- Türk halkının referandumda ortaya koyduğu mesajı, nasıl olsa yüzde 50 yi geçtik diyerek kulak ardı etmemeli, bu oranı dikkate alarak revizyon, açılım, uyum ve düzenlemeye yönelik mevzuat süreçlerinde önündeki iki yılı (gelecek genel seçime göre) iyi değerlendirmelisin. Aksi takdirde, halkın sana yönelik mesajının iniş trendine girdiğinin farkına varmalısın.

1.1.10- Merkezi yönetim ve taşra bürokrasisine yönelik bu tarihten sonraki atamalarında ehil kişilerin atanmasında kırk kere daha düşünmeli ve siyasi ekibinin yanında üst düzey bürokratik ekibinin de (tıpkı 2002/2008 dönemlerinde olduğu gibi) halka yönelik yaklaşım içinde olmalarına yönelik ayar  vermelisin.

1.1.11- Halihazırdaki anayasa değişikliği ve “Cumhurbaşkanlığı Sistemi”ne yönelik bir değişiklik olsa da, 2023 yılına toplumun daha geniş kitlelerinin üzerinde uzlaştığı 50 maddeyi geçmeyen temel hak ve hürriyetler ağırlıklı maddeler içeren soyut maddelerden oluşan bir içerikle yeni bir anayasa ile girmelisin.

1.1.12- Avrupa Birliğine körü körüne angaje olmayabilirsin. Bu olağandır. Ama unutma ki BATI MEDENİYETİ Türk Halkının kadim yönüdür. Bu yönden rahatsız olma, bu yönü ve yönelimi sağlıklı olarak içselleştir, iç mevzuatının bu standarda yönelik geliştirilmesi hedefinden asla vazgeçme.

1.2- Referandum Sonucunun (Halkın) Muhalefet Partilerine Yönelik Uyarıları:

1.2.1- CHP ye Uyarıları:

1.2.1.1- Ey CHP referandum sürecinde gördün ki, çalışınca oluyor. Kendine gel ve ekibini yeniden yapılandır ve çekirdek kadrondaki başarısızlığa alışmış kişileri güncelle, parti liderliği dahil gerekirse değiştirmeyi bir erdem olarak gör.

1.2.1.2- AK Partinin yıllarca halk katmanları üzerinde yürüttüğü sosyal politikaları gör ve sen bundan çok daha ileri politikalar üret ve bunu halka iyi anlat.

1.2.1.3- Toprağı saksıda, halkı halk otobüsünde gören zihniyeüt yerine ağzınıza HALK sözcüğünü alacaksanız, GERÇEK ANLAMDA HALKLA BERABER OLMAK ZORUNDA OLDUĞUNU BİL, bunu göstermelik olarak değil de samimi olarak yapmalısın.

1.2.1.3- Halkla olan kopukluğunu seçimden seçime değil de sürekli ve sürdürülebilir olarak tüm zamanlar için SAMİMİ BİR USLUPLA gidermelisin.

1.2.1.4- Sürekli olarak iktidarı kuru kuruya eleştirmek yerine, her eleştirinin peşinde parti olarak ÖNERİLERİNİNİZ ve SİZİN POLİTİKALARINIZIN NE OLDUĞUNU dikaktle özenle ve önemle ortaya koymalısın. Partinize özel politikaları ortaya koymalı ve bu politikaların tabanda karşılık bulan politikalar olup olmayacağını bilimsel araştırmalarla tespit edip uygulamaya koymalısın.

1.2.2- MHP ye Uyarıları:

1.2.2.1- Ey MHP, sen titre ve kendine gel. Başkanlığını önümüzdeki seçime kadar çöz, bölük pörtük bir taban ve liderlik yapısıyla önümüzdeki seçimde yok olacağını bil, bu konuda kendine bir VARLIK YOKLUK mücadelesi kapsamında yol çizmelisin.

1.2.2.2-İçinde dirayetli temiz liderler varsa onlara fırsat vermek en başta senin çıkarına olacaktır, kişisel ihtiras ve kaprisleri çekirdek kadroyu oluştururken bir kenara koymayı bilmelisin.

1.2.2.3-Tabanındaki ayrışmaya yönelik acil eylem planı hazırlayıp bu konuda sadece KENDİ PARTİN İÇİNDEN DEĞİL, BİLİM İNSANLARINDAN ve SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN YARDIM ALMAYI ZÜL SAYMAMALISIN.

1.2.2.4-Parti yönetimini eleştirmenin TÜRK TÖRESİNE AYKIRI OLMADIĞINI, bunun bir erdem olduğunu bilmelisin.

1.2.3- HDP ye Uyarıları:

1.2.3.1- Ey HPD, lutfen gerçekleri gör. Bir sonraki seçimde yok olmaya mahkumsun. İddialı olacaksan, vizyonunu ve misyonunu değiştir, güncelle, kendini Türkiye Politikalarına yönelik uyarla, PKK ile olan bağlantını ve etkilenimini zinhar sona erdir, satır arası emellerinden vazgeç, Ezilen veya Türkiye Genelinde (iddia ettiğin) gelişmişlik ve kalkınmışlık eşitsizliği üzerin odaklanarak oy potansiyelin olarak Türkiye Coğrafyasına genişlet. Hatta bunun için, kendi partin içinde bir SİYASET AKADEMİSİ programları düzenle.

1.2.3.2- Hapsolduğun güneydoğu coğrafyasından çık, bir çok bölgeye yayılmış Kürt etnik kökenine sahip tabanını da gör, bunları sömürü veya yardım aracı olarak görme, üreteceğin Güçlü Türkiye Politikalarıyla onları da kazanmaya çalış.

2- REFERANDUMUN YURT DIŞINDAKİ SONUÇLARI:

2.1- Ey Avrupa, çeneni kapat, Türk Halkı birdir bütündür. Liderine sahip çıkmaktadır ve gerekirse senin bile tahmin edemeyeceğin partiler bir araya gelir ve sana OSMANLI ŞAMARINI ATABİLİR. Kendinle ilgilen, Türkiye nin güçsüzlüğü üzerinden politika üretmekten vazgeç, artık dünya rant pastasında veya sofrasında Türkiye ye hakettiği payı öngör. Öngörmediğin sürece, Türkiye de senin içindeki kendi yurttaşlarını bilinçlendirip sana kendi içinden dersini verebilir. Bunu darbe sürecinde zaten yeterince görmüş olmalısın. Referandum sürecinde Türkiye içine elini uzatmaya yeltendin. Dersini aldın, bunu bir kez daha aklına bile getirme.

2.2- Türkiye yi rakip olarak görebilirsin. Bunda sorun yok. Ama bil ki, Avrupa Topluluğunuz artık Türkiye için öyle ölüm kalım konusu değildir. Türkiye nin MUASIR MEDENİYET istikametinin BATI MEDENİYETİ olduğunu biliyor olman, bunu kötüye kullanabileceğin anlamına gelmez. Türk milleti, BATI MEDENİYETİNİ sana körü körüne mahkum olmadan da elde edebilir. Unutmamalısın ki, Türkiye nin güçlü olması, en başta sizi temin edecektir. Türkiyedeki karışıklık, Ortadoğu daki karışıklığın size bulaşmasından başka bir sonuç doğurmaz, sığınmacıların sınırdan geçişlerinin serbest bırakılmasında bile neye maruz kalabileceğini asla unutmayın.

Bunları daha da geliştirebiliriz. Bu maddelerde belirtilen hususları bir melodi olarak okuyup buna göre bir güfte yazıp onun üzerine beste çekerek ülke içi sulh ve sukun harmonisinin dansını bütün Türk milletiyle yapabilmek için özellikle siyasal partilerin yapacağı ve düşünecekleri çok şeyler bulunmaktadır.

Aydınlık yarınlar temennisiyle esen kalınız efendim.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,