Kara, Deniz ve Hava Gücünü Kapsayan Mavi Vatan Tatbikatının Önemi

Mavi Vatan Tatbikatı

Şimdiye kadar bir çok askeri tatbikat izledim. Kanımca, bu tatbikatların en keyiflisi de, hava ve deniz kuvvetleri tatbikatıdır. Bir ülke için ulusal güvenlik ve ulusal güvenliği tesis eden Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleridir. Ancak Türkiye için şimdiye kadar her üç kuvvet komutanlıklarının koordineli bir tatbikatı olmamıştı.

Yıllarca bu konuyu düşünmüşümdür. Hatta, Garnizon Komutanı sıfatıyla, Milli Güvenlik Bilgisi dersine girdiğimde, liseli gençlere her üç kuvvet kollarının koordineli hareketlerinin öneminden bahsetmiş ve buna ilişkin tatbikatların öneminden bahsetmiştim 2000 yılının başlarında.

Bu gün Türkiye’nin böyle bir tatbikat planladığını, bu tatbikatın Cumhuriyetin kuruluşundan bu güne her üç kuvvet komutanlıklarının katılımıyla hiç gerçekleşmemiş olduğunu haberlerden duyduğumda, önce ülkem adına üzüldüm ve sonra geç kalınmış ta olsa en azından bu konunun öneminin farkına vardıklarından dolayı mutlu oldum.

 Şunu her birimiz farklı zamanlarda görmüşüzdür ki, evdeki hesap, çoğu zaman çarşıya uymaz. Bu nedenle, KARA, DENİZ ve HAVA kuvvetlerimizin kendi başlarına tatbikat yapmaları önemli olsa da bu yanıltıcı olabilmektedir. Zira her üç komutanlığın ülkenin topyekün sıcak savaşa girmesinde VEYA ÜLKENİN OLAĞANÜSTÜ BİR DOĞAL AFETE MARUZ KALDIĞINDA, koordine bir şekilde hareket etmeleri son derece kritiktir. Bunu ülke olarak 18 Ağustos depreminde yeterince görmüşüzdür.

1998 yılında yazmaya başlamış olduğum doktora tez konumu, “Kentiçi Ulaşım Hizmetlerinin Entegrasyonu ve Yönetimi” konusunda seçmemin yegane sebebi buydu. Aradan geçen 20 yıllık süreç, konunun önemini ortaya çıkarmıştır. Ulaşım aksları, teknolojileri ve alt yapıları açısından entegrasyonunun, koordinasyonun HAYATİ derecede olduğunun farkındaydım. İşte bu nedenle, kuvvet komutanlıklarımızın kurumsal bazda birel ölçüde yaptıkları tatbikatlar gerekli olsa da ulusal bazda genel koordine amaçlı tatbikat kaçınılmazdır.

İşte Mavi Vatan Tatbikatı, ülkemizin bu boşluğunu gecikmeli de olsa dolduracak önemli bir tatbikattır. Ülkenin bir çeyrek yüzyıldan fazladır sürmekte olan terörle mücadelesi kara ve kısmen hava kuvvetlerimiz için birer tatbikat niteliği taşısa da hava deniz ve kara kuvvetlerimizin üçlü koordinasyonu ve entegrasyonu bu mücadelede yeterince görülememiştir.

Kuvvet komutanlıkları arasındaki koordinasyon entegrasyonu doğuracak ve ülke genelindeki savunmaya ve ulusal güvenliğe ilişkin önceliklerin ve bu öncelikler içindeki öndeliklerin farkına varılmasını sağlayacaktır. Böylesi tatbikatların ülke geneline teşmil edilmesi son derece önemlidir.

A- Tatbikatlar Hangi Konulara Teşmil Edilmeli:

 1. Sivil Savunma (Doğal Afetlere Karşı Koruma) Tatbikatları
  1. Nükleer Saldırı Tatbikatları
  2. Biyolojik Saldırı Tatbikatları
  3. Deprem Tatbikatları
  4. Kentsel Alanlarda Bölgesel Yangın Tatbikatları
  5. Vadi Kenarlarındaki Kentler İçin Sel ve Su Baskını Tatbikatları

Bu tatbikatlar olağanüstü zamanlarda ne kadar gereksiz görülse de bu tür tehdit ve tehlikeye maruz kalındığında YURDUM İNSANI sıfatı yakıştırılan akla zarar çözümlemeler bütün ülke için yıkımları beraberinde getirebilecektir. Bu nedenle, güçlü ülkeler her zaman her ihtimali göz önüne alıp risk faktörünü kontrol altına alacak çözümlemeleri öngörmek zorundadır.

B- Mavi Vatan Tatbikatı’nın Verdiği/Vereceği Bilinçüstü ve Subliminal Mesajlar:

 1. Bu tatbikat, Türkiye’nin ülke sınırları dışına taşan “münhasır ekonomik bölge” yi ihata edecek bir şekilde gerçekleşeceğinden, ülkemizin fiili manevra ve hareket alanının nüfuz alanlarını belirleyecektir.
 2. Bu tatbikat, komşulara verilen bir memorandum, yakın coğrafyadaki ülkeler için ortay konulan bir deklarasyondur.
 3. Bu tatbikat, ülkenin güney doğu ve Ortadoğu sınırlarında ve sınır ötesinde sıcak savaş yürütülürken, hem sıcak savaşın ramağında beklerken, hem de ülke genelinde bir tatbikat yürütebileceğimizin ifadesidir.
 4. Bu tatbikat, ordumuzun beşeri sermayesinin ve alt yapılarının, müştemilatının mukavvemet testidir. Bu tatbikat ile, yeterince önemi farkedilememiş olan topyekün, askeri gücümüzdeki yenilenme ve güncel teknolojinin apdate ihtiyacı hissedilecektir. vs.

Mavi Vatan Tatbikatının ülkemize son derece faydalı olacağını bildiğim için, bunun önemini dilimiz döndükçe ortaya koymaya çalıştık.

Ülke geneli bütün kentlerimizde, ayrı ayrı zamanlarda olmak üzere ENERJİ YOKSUNLUĞU TATBİKATI nın da yapılması gereklidir.

Modern yönetim tekniklerinden YÖNETİŞİM ne kadar önemli ise, bu yönetim tarzının vazgeçilmezi olan ENTEGRASYON ve KOORDİNASYON bu tür tatbikatlarda fevkalade önem taşımakta olduğu görülecektir.

Ülkemiz için aydınlık yarınlar temennisiyle, esen kalınız efendim.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,