salon-erkegi-sogan-erkegi-sepet-erkegi copyHepsi S ile başlıyor ve hepsi erkek! Başka ortak yönleri de var bunların.

Çoktandır kaleme alacaktım bu tür erkekleri. Her üç erkek tipinin çok önemli bir ortak yönleri var. Hemen şimdi söylersem zaten yazının devamını okumadan kaçabilirsiniz. Sırayla gidelim ki sistematikliğimiz bozulmasın.

Salon Erkeği:

Salon adamıdır pek doğal olarak. Salon ne salonu, düğün salonu, kokteyl salonu, balo salonu, resepsiyon salonu, kutlama salonu vs. Bu tür salonlar erkeğimiz için kaçırılmayacak mekanlardır.

Pek doğal olarak jilet gibi giyinirler. Giyinmeleri bayanlar kadar uzun sürer. Çoğu metroseksüeldir. Maço erkeğin tamı tamına zıddı bir karakterdir.

Salon erkeklerini şu iki üç sözcüğü bir araya getirerek te tanımlayabiliriz. Şık salonlar, şık hanımlar, şık masalar… Gerisi erkeğimizin performansına kalmış. Bunların salonlarda rekabet ettikleri şey, aynı anda kaç hanımın ilgisini çekebilme başarısıdır. Sohbetlerindeki içeriğin fakirliğini (hatta zavallılığını) oldukça gelişmiş diksiyonlarıyla kapatırlar. Tabi kafasının içi dolu erkekler yan masadan kıs kıs gülerler. Bilgi içerikli sohbetlerde diksiyonu düzgün ifadelerle çuvallamadan ayırt edilmeye çalıştıkça gülümsetirler.

Yan masada yenilen içilenlere karşı kulakları kabarıktır. Özellikle yan masada hoş bir hanım varsa ayrıntılı olarak ve farkettirmeksizin takip ederler. Masada hanım yoksa orada kıyamette kopsa farketmezler. Amaç, yan masada göze kestirilen hanım yalnız kalır kalmaz garsona, bir içki veya bir meyve kokteyli ısmarlamaktır. Salon erkeği bunu o an sonuç almak için yapmaz, gelecek salon programlarında olası bir şekilde karşılaşmalarına yatırım yapar. Yani bu tür komplimanlar stratejik ataklardır.

İltifat bir salon erkeğinin zevkle gerçekleştirdiği bir san’attır. Bir hanıma nasıl itifat edileceğinin kitabını rahatlıkla yazabilirler. Aslında kadınlar için oldukça hoş, çoğu zaman vazgeçilmez erkeklerdir. Her bayan ilişki yürütmese de bu tür erkeklerin çevrelerinde olmasını ister. Kısaca bu adamlar salonların aranılan karakteridir. Onlar için salonda hafif bir müzik, arada bir atılan iddialı bir kahkaha tabak kaşık şıkırtısı. Bir ömür kulaklarında çınlar durur.

Eeee, sonra? 

Sonrası kötü. Çünkü bu erkekler eve girdiklerinde kıyafetlerini çıkardıklarında zavallı bir tavşana hatta kediye dönerler. Bu halleri çoğunlukla sepet erkeklerine benzer. Erkeğimiz, salonda sosyal ritüelleri de başarılı bir şekilde giyinmiş olduğundan inisiyatifi elinde tutar ama, evde inisiyatif kadına geçer. Artık evde bir hanım yoktur, kadın vardır. İfadelerdeki incelik ve nezaket devam eder ama bu ifadelerin makyajlı kısımları salonda bırakılır. Ama yine evde de çok kaba olmazlar.

Eee, sonra?

Salondan yatağa geçilmeyecek mi diye soranlar olur. O kısma fazla girmek istemiyorum ama şunu da belirtemeden edemeyeceğim. Bu tür erkekler eve girdiklerinde ne olursa olsun kontrol kadındadır. Evin kadınının mutluluğu için gereken bir şekilde yapılır. Buna yatak odası da dahil. Odada salon erkeğimizden bütün tecrübe ve hünerlerini kullanması beklenir.

Salon Erkeği ve Karakter:

Salon erkeği ve karakter başlığını bu alt başlık içinde detaylandırmayacağım. Zira her üç erkeği karşılaştırdıktan sonra bu alt başlığı ele alacağım.

Ama diğer alt başlıklara geçmeden önce, bu erkeklerde RESESİF / ÇEKİNGEN karakteri işleyeceğimizi şimdiden belirtmiş olayım.

Sepet Erkeği:

Sepet erkeği tabiri pek yaygın bir kullanım değildir. Tabiri ilk defa Aşkım Kapışmak tarafından kaleme alınmış olan “Kadınlar Sağdan, Erkekler Soldan” adlı kitabında gördüm. Kastettiği erkek ikonu tam olarak “kılıbık” erkeklerdir. Ben de alt başlığı tıpkı Aşkım Kapışmak gibi, oportünist bir mantıkla Sepet Erkeği olarak koydum. Zira kılıbık erkek deseydik, herkes ben bu hikayeyi okumuştum diyecek ve bizim dile getireceğimiz özgün tespitlerin okunması yalan olacaktı.

Sepet erkekleri aslında sepet kafalıdır. Maço veya kıro kadar odun kafalı diyemeyiz ama kafalarına vurduğumuzda sadece ve sadece tık tık ses çıkar. Bu vesile ile kafadan çıkan sesleri de tanımlamış olayım.

Tın tın: Bom boş bir kafa

Tık tık: Dolu ama etkisiz bir kafa

Tok tok: Dolu ve etkili bir kafa

Küt küt: Saçma sapan şeylerle dolu, etkili ama anlamsız bir kafa 🙂 bu nasıl oluyor demeyin. Zamanla bu tür kafalarla karşılaşınca bana hak verirsiniz.

Bir sepete vurulduğunda çıkan ses gibi bir ses çıkar kafadan. İçinde bir sürü şeyin olduğu sepetin çıkardığı ses yani. Bu tür erkekler kesinlikle çok geçimli erkeklerdir. İnisiyatiften nefret ederler. Sık sık en veciz bir şekilde kullandıkları cümle, “ben bilmem karım bilir” cümlesidir. Evde de, salonda da hep hanımlarının gözlerinin içine bakarlar. Hatta öylesine saf ve itaatkar bir bakıştır ki bu, hanımlarının gözlerinin başka yerlere veya adreslere baktığını bile göremezler.

Bir Ebeveyn Olarak Sepet Erkeği: Son derece kolay keyifli bir babadır. İşin en kötü yanı, annenin hışmından korunmak için sığınılacak bir adres olamamalarıdır. Çünkü bu erkek/baba zaten annenin kararı ve tavrından dışarı çık(a)maz. Diğer en kötü yönleri, çocuklara özgüven veremezler. Doğal olarak bu eksikliği anne tamamlamaktadır. Ancak sepet erkeğinin eşi sünepe bir kadın ise, bu aileden özgüveni yüksek bir insan yetişmesi neredeyse imkansızdır. Tek ihtimal, etkisiz pasif ve korkak ebeveyn örneklerini içten içe biriktiren çocuk, büyüyünce tam tersi bir karakter haline gelebilir. Erkek çocuksa maço bir adam, kız çocuksa cadı bir kadın ortaya çıkacaktır.

Sepet erkeklerinin bir çoğunun hastalık hastası ve aşırı evhamlı olmalarını da ilave etmek gerek.

Sepet Ereği ve Salon: Sepet erkekleri salonda uyumludurlar. Ama pek doğal olarak etkisiz iyi bir dinleyici, kaliteli birer figüran olurlar. Ne gerekiyorsa onu yapabilen hafif sakar boşluk dolduran tiplerdir. Yatak odasında da salon erkeği kadar performansları olmaz.

Dış Mekanda Sepet Erkeği: Sepet erkekleri dış mekanda oldukça dikkatli, hatta fazla dikkatli, kurallara uyan, toplumda kolay kolay eksi dışsallık oluşturmayan tiplerdir. Bir yönetim için en ideal insandır. “Eline vur ekmeğini al” diyemeyiz. Eline vurulunca, karıcım, elime vurdular diye yaygarayı basar çünkü. Her dış ortamda kurallara uyan, sorumlu iyi bir insan örneği çizerler. Bu yönleri salon erkekleriyle aynıdır.

Soğan Erkeği: Halk arasında “vazalak erkek” olarak nitelendirilmektedirler. Niye soğan erkeği demişler bilmem. Çünkü soğan anti bakteriyal, antioksidan bir sebzedir. Neredeyse olmazsa olmaz baharatgillerdendir. Soğan erkeği ile soğan arasında isimlerinin aynılığı dışında uzaktan yakından bir alaka yoktur.

Sadece zorlamayla şu ilgiyi kurabilirim. Soğan bir gıda olarak tek başına tüketilmeyen bir yiyecektir. Mutlaka ana gıda malzemesine ilave edilerek kullanılabilir. Tedavi amaçlı kullanımları hariç. Fiziksel tedavi amacıyla soğan tek başına kullanılabilir çünkü.

Soğan Erkeği Salon Erkeği ve Sepet Erkeğine göre en niteliksiz erkek türüdür. Üst satırlarda belirttiğimiz gibi, vazalak bir karakterdir. Vazalak aslında sözlüklerde yanlış olarak tanımlanır. Vazalaklık sadece zevzeklik, gevezelik değil aynı zamanda işe yaramazlık anlamında da kullanılır toplumda. O yüzden soğan erkeği tabiriyle vazalak erkek tabirini birleştirerek detaylandırıyorum.

Soğan erkeği, hiç bir konuda tam anlamıyla bir işe yaramayan, hele hele tek başına kolay kolay bir işe yaramayan, beceriksiz, etkisiz, bulunduğu ortamda da odun gibi ruhsuz bir görüntü olmaktan öteye gidemeyen bir tiptir.

Soğan Erkeği Ne İşe Yarar?!

Soğan erkekleri sadece ve sadece dolgu malzemesidir. Ama her yerde değil tabi. Salonlar için belki sepet erkeği iyi bir dolgu malzemesidir ama soğan erkeği dolgu malzemesi olarak bile kullanılamaz. Çünkü o ortamlarda belirgin bir şekilde lüzumsuzluğu ve beceriksizliği sırıtır.

Soğan erkekleri, mitinglerde, dış mekan düğünlerinde, iyi bir dolgudur. Sepet erkeğinden bu anlamda önemli bir farklılığı vardır. Sepet erkeği kolay kolay eksi dışsallık oluşturmaz. Topluma veya bireylere yük olmaz ama soğan erkekleri bulunduğu ortama külfettir. Çevreyi kirletir, kurallara uyma bilinci yoktur, estetik değerlerden münezzehtir.

Evde Soğan Erkeği:

Soğan erkeği kötü bir babaya örnektir. Beceriksiz, sakar, etkisiz bir babayı hiç bir çocuk istemez, takmaz. Bu durumda annelere yük düşmektir. Sepet erkeğinin eşi şanslı bir kadındır çünkü hem evde hem dışarıda fazla yorulmazlar, ama soğan erkeklerinin eşleri hep üzülürler hem de fazlasıyla yorulurlar çünkü bütün yük kadının üzerindedir.

İş Yaşamında ve Sosyal Yaşamda Üç S Erkeği:

Evet geldik üç erkek tipini ortak değerlendirmeye.

En başta belirttiğimiz bir özellik vardı üç erkek tipi için. Her üç erkek tipi de RESESİF/ÇEKİNGEN erkek tipleridir. Bu çekingenlik en fazla sepet erkeğinde, sonra soğan erkeğinde sonra da salon erkeğindedir. Yani çekingenlik dozajı bakımından salon erkeği cesaret ve etkinlik bakımından ortalamaya yakın sayılır.

Her üçü de çekinik karakter olan bu erkek tiplerinin eşleri veya partnerleri durumdan farklı şekilde etkilenirler. En çok yorulan kadın, soğan erkeğinin kadını, sonra salon erkeğininki gelir. Sepet erkeğinin kadını yorulmaz. Bu anlamda şanslıdır.

Kadınlar Açısından Talep:

Bu konularda fazlasıyla görmüş geçirmiş bir kişi olarak bana gelen evli, nişanlı veya bekar çiftlere yönelik vak’alarda her üç erkeğin kadını, (karısı, nişanlısı veya partneri) karşı cinsinden tam anlamıyla tatmin değildirler. Çünkü bu üç erkek türü de resesiftir.

Kadınlar genellikle baskın karakteri ararlar. Elbette ki istekleri kıro veya maço değildir ama, yeri geldiğinde karakterini belirgin olarak ortaya koyabilen, gerektiğinde olmazları olan, hatta olmazlarında tavizsiz erkekler ister. Çünkü kadınlar fiziksel ve psikolojik olarak güçsüz olduklarından onlardaki sahiplenilme duygusunu sepet erkeği bile tatmin edemez. Çünkü sepet erkeği, masumca korumaktadır. Yani karısını korurken bile karısının gölgesinde kalır.

Ama çoğu kadın güçlü karakterin gölgesinde olmak, onun izinden gitmek ister. Kadınlar kendilerine seçeneğin sunulmasını isterler ama çoğunlukla erkeklerin tercihlerine ya uyarlar ya da o tercihlerde uzaklaşmak istemezler. Giyimlerine çok karışılmasını istemezler belki ama kayıtsız kalınmasını da istemezler.

Güçlü kadınlar kendilerine bir sepet erkeği bulmakta zorlanmazlar. Ama içgüdülerinde bilinç altlarında onların bile kendilerinden daha güçlü bir erkek arzuladıklarını söyleyebiliriz. Bu anlamda güçlü kadınlar sepet erkeklerini çoğunlukla ego tatmini için yanlarında figüran olarak görürler. Şunu da belirtmeliyim ki, güçlü kadınlar soğan erkeği kadar basit erkekleri bol bol özür dileyip iltifat etseler dahi istemezler.

Sonucun Sonucu:

Her üç erkek, çekingendir ama kadınlar açısından idare edileni salon erkeği ile sepet erkeğidir. Soğan erkeğine kolay kolay kimse tahammül etmez, evde kalan kızlar, çirkin (bakımsız)))) kadınlar soğan erkeklerinin tek şanslarıdır.

Bir de zengin soğan erkekleri vardır ki, bu durumdaki ilişkilerin içinden çıkmak için yeni bir yazı kaleme almak gerek.

Bu pazar fazla uzattım. Farkındayım. Ama kısaca anlatılacak bir konu değildi.

Değerli pazarcı dostlar, sizlere bu pazar gözlerinizin içine sevgiyle bakan bir, belki birkaç çift göz diliyorum. Mutluluğunuzu artırsın, geleceğe umutla bakın diye. Siyasi hava içinde bulunduğumuz mevsime uygun. Her şey olup biter, hayat (siz nefes aldıkça) devam eder. Kalın sağlıcakla.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,