İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yerel Yönetimler işbirliğiyle her bir il düzeyinde KENT HAFIZA MERKEZLERİ oluşturulmalıdır.

Kent Hafıza Merkezinin oluşturulmasında merkezi yönetimden valilik, Kültür bakanlığı temsilcileri ve Belediyeler kıskanç davranmadan, özveriyle ellerinde bulunan kente özgü değerlerini maddi manevi yazılı sesli ve görüntülü bütün verilerini bu merkeze vermelidir. Her kim, her hangi bir kentle ilgili bir bilgiye ulaşmak isterse öncelikle kent hafıza merkezinden öğrenilebilmelidir.

Kent hafıza merkezlerine ilde bulunan kütüphaneler zemin oluşturmalı, bu kurumların yönetimleri, İl Özel Yönetimlerine bırakılmalıdır. İl Özel Yönetimlerinin buradaki fonksiyonu önemlidir. Zira İl Özel Yönetimleri, hem merkezi yönetim kuruluşu olan valilik tabanlı bir örgütken hem de kendine özgü bütçesi özerkliği ve tüzel kişiliği olması açısından bir yerel yönetim kurumu olması bu yerindeliği ortaya koymaktadır.

Bu konuda KENT HAFIZA MERKEZİ kuran veya buna benzer projeleri olan bu projeleri bütçelerine veya programlarına koymuş olan yerel yönetimlerin bulunduğu kentler öncelikli pilot bölgeler olarak uygulanmalıdır. Kent Hafıza Merkezleri en azından on ila onbeş il belediyesinde öncelikli olarak uygulanmalıdır. Kent Hafıza Merkezlerinin pilot bölge belirlemesinde ülke siyasi sınırı içinde bölgelere göre dengeli bir dağılım gözetilmelidir.

Geçen hafta uzunca bir sohbete daldığım Çorum belediye Başkanı aynı zamanda okuldaşım Turan Atlamaz, kendilerinin Kent Arşivi kurduklarını söylemişti. Bu konuda birkaç belediyemizin daha çalışma içinde olduğunu biliyorum. Bu konuda öncülük eden belediyelerimizin bulunduğu kentler pilot bölge oluşturmada öncelikli olmalıdır. Yalnız bu tür kurumsallaşmanın adının arşiv olarak kalması ürkütücü ve soğuk olacağından, kent hafıza merkezi olarak kurumsallaşması ve yaygınlaşması sistemin tutunulurluğu açısından son derece önemlidir.

Kent Hafıza Merkezinde Bulunması Zorunlu Alt Birimler:

1. Kenttin tarihsel envanter bilgileri. (Yazılı kaynaklar, kalıntılar, bulgular, belgeler, eserler. (Tarihi eserlerin minyatürleri)
2. Dijital Kent bilgi sistemi birimi
3. Kente ait uluslararası üne sahip kişilerin minyatür heykelleri, ulusal üne sahip kişilerin alfabetik tanıtım kataloğu
4. Kent veya il sınırları kapsamında yetişen bitki örtüsü örnekleri. (Bu bitkiler, kurutularak yanında da tanıtım yazısı yazılarak sergilenmelidir.
5. Kente Ait Sofra/Mutfak kültürü. (Kent veya il sınırları içinde o kent veya ile özgü yemeklerin görünümleri ve tanıtımları sergilenmelidir.
6. Kent Sözlüğü. (En önemli kent hafıza birimlerinden biri de budur. Kent sözlüğü, o kente ait o kent veya il sınırları içinde kullanılan özel lehçe, deyimleşmiş kelimeler anlamlarıyla zorunlu olarak hazırlanıp oluşturulmalı ve bu sözlük mutlak olarak her kent hafıza merkezinin internet sitesinde zorunlu olarak bulunmalıdır.

Bu birimler biraz daha artırılabilir. Ancak, bu birimlerin çok daha fazla uygulamaya geçirilemeyecek derece artırılması da yersiz olacaktır. Bu konuda öncelikli olanı, kent sözlüğünün, kent tarihsel envanterinin, dijital kent bilgi sisteminin, bitki örtüsü örneklerinin, yemeklerinin sistematik olarak her kentte bulunup sergilenmesidir.

Uygulamada bu merkezlerin kent kütüphaneleri temel alınarak uygulamaya geçirilebileceğini belirttik. Fakat, birincil olarak bu düşünülürken ikincil olarak ise kent kültür evleri aynı fonksiyonu kolayca üstelenecek üst yapı kuruluşlarıdır.

Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak, belli standartları gelişmişlik ve bilinçlenme düzeylerini gerektirmektedir. Bu düzeyler ancak böylesi ayrıntıları tamamlamakla mümkün olacaktır.

Esenlik dileklerimle.

Not:
Bu sitede yayınlanmakta olan yazılar https://www.yazarport.com, https://www.gunesgazetesi.net https://www.bilgiagi.net https://www.bilgievreni.com, https://www.siyasalforum.net https://www.gercekgazete.web.tr ile, Gerçek Gazete, Halkın Sesi, Güney Marmara Yaşam ve Fatsa Güneş gazetelerinde yayınlanmaktadır. Yazarın izni olmaksızın başka hiçbir yayın organında kaynak veya dipnot göstermeksizin kısmen veya tamamen alınamaz, çoğaltılamaz.

Etiketler: , , , ,