Bilgi Toplumunun Sonu: Bilgi Ötesi Toplumu

Şimdiye kadar genellikle sanayi toplumundan sonra bütün bilim ve düşün insanları bilgi toplumu üzerine yoğunlaştı. Elektroniğin ve bilgisayarın ortaya çıkması ve özellikle de işlenmiş dijital bilginin önce veri amaçlı daha sonra da Pazar amaçlı ekonomik ve güncel alana girmesiyle adına “bilgi çağı” denilen bir döneme girildi. Şu an bu dönemin ortalarında bulunmaktayız. Bu arada, dönemin ortalarında bulunsak ta, tarihsel dönemlerin ve/veya çağların artan hızla kısaldığını da belirtmek istiyorum.

Bilgi toplumundan bilgi ötesi toplumuna geçiş sürecinde sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda bizleri nelerin beklediğini bundan önceki yazılarımın bir çoğunda  dile getirmiştim. Bu yazıları da baz alarak bilgi ötesi toplumunu apayrı bir çalışma olarak irdeleyeceğim. Bu çalışmam  ile çok uzak olmayan geleceğe ampirik açıdan bir parça ışık tutmaya çalışırız diye ümid ediyorum.

Bilgi toplumunun sonunda, var olan bilgilerin neredeyse tamamı dijital ortama aktarılmış olacak ve tamamı dijitalleşmiş ve örtük olmaktan önemli ölçüde çıkmış olacaktır. Buna karşılık veri tabanları da ciddi ölçüde bilgi kirliliğiyle şişecektir. Tamamına yakını dijital ortama aktarılmış olan bu çağın sonunda insanlığı önemli ölçüde başkaca sorunlar beklemektedir. Bu sorun da bilgi kirlenmesi ve yığın bilginin ayıklanması sorunudur. Yığın bilginin ayıklanması ve derlenmiş sistematize edilmiş bilgilerin hazırlanması ile birlikte bu bilgilerin nanoteknolojik yöntemlerle organik veya yarı organik mikro çiplere entegre edilmesiyle bilgi ötesi toplumuna girilmiş olacaktır.

Bilgi ötesi toplumunda ise, insanlığı şimdilik on maddede birleştirdiğim sonlar beklemektedir. Bu sonlar şunlardır:

1.                 Kağıdın – Kitabın ölümü / sonu, 2. Eğitimin ölümü / sonu, 3. Paranın ölümü / sonu, 4. Demokrasinin ölümü / sonu, 5. Kablonun ölümü / sonu, 6. Dillerin ölümü / sonu, 7. Sosyal Bilimlerin ölümü / sonu, 8. Mekanın ölümü / sonu, 9. Sendikaların ölümü / sonu, 10. Yemeğin ölümü / sonu.

Bu maddelenmiş ölümleri veya sonları daha fazla açsak ta ilave edilen her madde birbirinin açılımı olacaktır. Bu nedenle ana maddeleri on başlıkta toplamak daha mantıklıca olacaktır. Bu ölümlerin ve/veya sonların en azından yarısından fazlasının değişim / transformasyon kelimesiyle ifade edilmesi amaç ve anlam açısından yeterli gelmemektedir. Bu nedenle çoğu maddelerde ölüm ve son, bazı maddelerde transformasyon/değişim kavramlarının kullanılacağına, konunun dramatizasyonu açısından ana maddelerin tamamında ölüm ve/veya son kavramı tercih edilmiştir.

Bu çalışmada, maddeler halinde belirtilen olgular içinde yaşayacak insanların bu son ve/veya ölümleri gerçek hayatlarında nasıl içselleştireceklerine de değinilecektir. Bu da her bir sonu bölümler halinde çok daha kapsamlı ve sistematik olarak ele almayı gerektirmektedir.

Bu haliyle sonların toplumu olan bu dönemi de terminolojik olarak adlandırmış oluyoruz. Bu topumun adını Bilgi Ötesi toplumudur.

Etiketler: , , , , ,