Cybersapience (Siber Toplum) konulu yazılarımdan da hatırlarsınız. Bilgi toplumunun bir sonrasını bölük pörçük ortaya koymuştum. Ekonomik ve sosyolojik olarak toplumlar ele alındığında tarım toplumu, sanayi toplumu ve bilgi toplumu olarak ayrımlanmaktadır. 2000 li yıllara kadar özellikle de 1960 lı yıllardan itibaren dijitalin insan ve/veya toplum hayatına girmesiyle “bilgi toplumu” yoğun olarak tartışılmaya başlanmış ve 1995 li yıllardan itibaren de bütün dünyada literatürün en popüler konusu haline gelmiştir.

Kronolojik olarak toplum dönemlerine baktığımızda, her yeni ayrımlanan toplum dönemi bir önceki toplum döneminin en az on katı daha kısa bir zaman aralığını kapsamaktadır. Bu durum en başta bilginin, teknik ve teknolojik gelişmelerin, insan nüfusunun çok hızla artmasından kaynaklanmaktadır. Tarihsel dönemlerdeki bu frekans daralmasını herhangi bir olaylı zaman cetveline baktığınızda görebilirsiniz.

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş. kabaca 300 yıllık bir zaman aralığını kapsasa da, kuvvetle muhtemel bilgi ötesi toplumu da bilgi toplumunun 30 yıllık bir zaman aralığından sonra özelliğini gösterecektir. Bilgi toplumu zaten doğası gereği bilgiötesi toplumunu hazırlamakta. adete bilgi toplumu doludizgin bilgi ötesi toplumuna doğru koşmaktadır.

Bilgi toplumundaki cam veya plazma ekran, interaktivite, dijitalleşen bilgi ve sistematik bilgilerin sanal hacimsel olarak akılalmaz artışı bu bilgilerin nanoteknolojik gelişmelerle ve mekatronikle organiğin hızlı bileşimi neticesinde bilgiötesi toplumu kendini ortaya çıkarmaktadır. Şu anki bilgi ve gelişmişlik düzeyiyle ifade edecek olursak, bilgi toplumunun zirvelerine doğru yaklaşıldığını görmekteyiz. Her zirve aslında bitişin başlangıcıdır. Bilgi toplumunun bitişi de bilgi ötesi toplumunun başlangıcını oluşturacağından, yeni bir dönemin ayak izlerine doğru yürümekteyiz.

Bilgi toplumunda görülen mekansal daralma, insanlardaki inanılmaz rutin hayat, bilgi ötesi toplumunda daha da ilerleyecek, hatta insanlar ışınlanma teknolojisinin gelişimiyle madde ile enerji arasında seyahat edip duracaklardır. Bundan ötesini bu günkü verilerle ve bu günkü sosyopsikolojik şartlarla yazmak ben ve benim gibi futurist tarzda kafa yoranlar için mantıklı olmayacaktır. Çünkü bu düşün sistemimizle ucube veya hayalperest veya çatlak, veya extra egzotik tipoloji olarak adlandırılmaktayız.

Ben bunları yazdım. Bu günkü tarih, 12 Mayıs 2008 dünya miladi yılı. Bu şekilde, 20 yıl sonraki veri tabanlarında bu satırları ilk yazanlar arasında kaydı geçmek beni mutlu eder şahsen. Siz nasıl düşünür veya değerlendirirseniz değerlendirin. Ben bu yazıyı yazmakla çok fazlaca mutlu oldum.

Esenlik dileklerimle.

Yazı Sözlüğü:
Futurist
: Gelecek bilimci
Ekstra Egzotik: Aşırı sıradışı, alışılmamış

Not:
Bu sitede yayınlanmakta olan yazılar https://www.yazarport.com, https://www.gunesgazetesi.net https://www.kamudanhaber.com https://www.bilgievreni.com, https://www.siyasalforum.net https://www.gercekgazete.web.tr ile, Gerçek Gazete, Halkın Sesi, Güney Marmara Yaşam ve Fatsa Güneş gazetelerinde yayınlanmaktadır. Yazarın izni olmaksızın başka hiçbir yayın organında kaynak veya dipnot göstermeksizin kısmen veya tamamen alınamaz, çoğaltılamaz.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,