Yurdumun İsanlarından

Yurdumun insanları aynaya bakmayı sevdiği gibi, kendini aynada düzgün görmeyi de sever. Özümde eğri büğrü olduğunu görmek bile istemez. Kendi ciciliği zaten baştan örnek modeldir zaten. Gözünün önünde her beliren kişiyi, her vuku bulan olayı sinestezik saplantılarıyla algılar veya değerlendirir.

Öyle yazdık geçtik gibi vurkaç taktiği de yapmak istemiyorum. Sinestezik kesitleri veya bir ölçüde saplantıları ortaya koymak için öncelikle sinestiziyi tanımlamak gerek.

Kelime anlamı duyuların birleşmesidir. Bazı kaynaklarda da algı karmaşası olarak ifade edilmekte. Sinestezinin, beynin sol yarım küresiyle ilgili ve hipokampüs bezine bağlı bir fonksiyon olduğu tahmin edilmekte. Sinestezik sendrom, verilerin değerlendirmesine bakılacak olursa, çok nadir rastlansa da “normal” bir beyin fonksiyonudur. Her beyinde varolan içsel süreçlerin dışa yansıması olarak görülebilir. Örneğin; kimileri için a harfi bacakmış, “re” notası şeftali tadındaymış, 8 bayanmış, , 3 sayısı dürüst, “ğ” harfi kek lezzetindeymiş vs. v.s durumlar. Bu tür kişiler genelde insanları bi nesne olarak düşünmektedirler. Örneğin, babasını sütun, çocuğunu kedi gibi düşünürler veya hatırlarlar.

Semptomlar ve özellikler bu olsa da pek tabi ki, ortaya bir sendrom tanısı koymak için bu tür psikolojik benzetme ve yansıtmaların şiddeti ve bireyi/metabolizmayı (olumsuz) etkileme gücünün olup olmadığına bakmak gerek.

Bu durumda, sinestezi veya sinestejik davranışlar, kimilerine göre bir hastalık olabilirken, kimilerine göre de yetenektir. Bu durumun özellikle sanatçılar için bir parça gereklilik olduğu bile söylenebilir.

İşin ilginç yanı, insanların çoğunun sinestezik olduğunu bilmedikleri. Hatta bu yazıyı okuyanlardan bir kısmı bile “aaa ben sinestezik’mişim” demeye başlayacaktır.

Aslında sinesteziklerin çoğu üstün bi hafızaya sahiptirler. Bu nedenle ki, objeleri gerçekte normal olarak görülse bile anormal olarak algılayabilmektedirler. Bu kişilerde, hafıza fonksiyonları güçlenirken matematiksel ve mekansal algı fonksiyonları zayıflamaktadır. Elimizde kesin istatistiki bilgiler olmasa bile fobisi olanların önemli bir kısmının sinestezik kişiler olduğunu da söyleyebiliriz.

Sinesteziyi ayrıntısıyla örneklerle ortaya koyduktan sonra şimdi, yurdumun insanlarının sinestezik davranışlarından kesitler sunalım.

Yurdumun insanına, devlet ağzı açık hazine sandığı, yurdumun sürücülerine kırmızı ışık yeşil olarak görülür.

Yurdumun insanı, “zor” kelimesini “kaçış” olarak okur, televizyonu göbek bağı olarak görür,

Yurdumun erkekleri, stadyumu, kadınları alışveriş merkezlerini tapınak olarak görür.

Yurdumun kızları sanatçıları, yurdumun oğlanları futbolcuları tanrı olarak görür,

Yurdumun bıçkınları, cep telefonu 33 lük tesbih, mahkumları cezaevini aşhane olarak görür.

Yurdumun esnafı müşteriyi parlak tüylü kaz olarak görür, yurdumun bürokratı  komisyonu (rüşveti) haz olarak okur.

Bu ve bunun gibi yüzlerce sinestezik davranış kalıplarımız bulunmaktadır. Bu durumda yurdumun insanları koro halinde sinestezi sendromuna tutulmuş diyebiliriz.

Bu yazı ile sinestezi yi toplumsallaştırarak normalleştirmeye çalıştım. Her önüne gelen, kendini boş yere sinestezi sendromuna sokmasın diye.

Yazı Sözlüğü:

Hipokampüs: İnsan beyninin uzay düzleminde yön bulmasını sağlayan ve uzun dönemli hafıza belleğinin bulunduğu bölgesi

Not:

Bu yazı, https://www.bilgiagi.net, https://www.bilgievreni.com, https://www.gazetecanik.com, https://www.kamudanhaber.comhttps://www.siyasalforum.nethttps://www.gercekgazete.web.tr, https://www.ahmetfidan.com ile, Gerçek Gazete, Balıkesir Demokrat,  ve Fatsa Güneş gazetelerinde yayınlanmaktadır. Yazarın izni olmaksızın başka hiçbir yayın organında kaynak veya dipnot göstermeksizin kısmen veya tamamen alınamaz, çoğaltılamaz.

Etiketler: , , , , , ,