(Çoktandır düşündüğüm ama bir türlü yazmaya fırsatımın olmadığı bu konuya nihayet sıra geldi.)

Yönetimin, bütün işletme, yönetim bilimi, sosyal bilim kitaplarında onlarca çeşit tanımı yapılmıştır. Daha konunun başında yeniden yönetimi tanımlayarak deneme yazısını akademik yazıya boğmak istemiyorum. Ama ilk paragrafta yönetimin bir sevk ve koordinasyon/eşgüdüm işlevi olduğunu vurgulamayı da gerekli görüyorum.

Şimdi, yönetimi biliyoruz da bu “yönetici yönetimi” de nereden çıktı diye sual edilebilir. Bendeniz bu konuyu ağır ağdalı akademik bilimsel dergi ve/veya yayınlarda makale haline getirmeden önce Amerika’yı keşfetme heyecanıyla bütün okurlarımla paylaşma gereği duydum.

Yöneticiler zaten “yönetme” fonsiyonunu veya işini yaparlar. Bu iş onların varlık nedenleridir. Ancak teknolojik gelişmelerin ve iş yaşamındaki stres ve rutinleşmiş yaşam kalıplarının etkisiyle yöneticilerin başlarını kaşıyacak zamanları olamadığı için, yer yer önemli hatta hayati kararlarda bu yoğunluğun da etkisiyle hatalar yapabilmektedirler.

Yönetici yönetim için önerebileceğim tek statü, yönetici asistanlığıdır. Aslında ilk bakışta yöneticilerin asistanlarını yönetmekte olduğunu, onlara günlük rutin işlerini verdiklerini görebiliriz. Ancak yoğun rutin çalışma temposu içinde yöneticilerin kendi verdikleri işlerin yerine getirilip getirilmediğini bile çoğu zaman takip etme fırsatları olamamaktadır. Bu durumda yönetici asistanlarının yapması gereken, kendi kendine harekete geçerek yöneticilerini öncelikle rutinden kurtarmak, sevk ve idare işlevindeki hayati konularda onalara ayakları yere sağlam basan OPTİMUM KARARI aldırmaktır.

Bu durumda yönetici asistanları kendi rutinlerini yaparken bir yandan da yöneticilerine stratejik karar almada danışmanlık yapabilmelidir. “Yönetici Yönetimi” bu konuda yeni bir bakış açısıyla ve/veya dikey mantıkla yönetici asistanına yön gösterirken, asistan da yöneticiye startejik karar almada paydaş olabilmelidir. Bu konuda insan kaynakları danışmanlık ve eğitim kurumları, “Yönetici Asistanlığı” eğitimlerinde yönetici yönetimi başlığını veya dersini de koymalıdır. Bu dersin içeriğinde de yönetici asistanlarına stratejik kararlar, stratejik karar alma süreçleri, bulanık mantıklı fayda maliyet analizleri gösterilmelidir.

Bu konuyu ilerleyen günlerde birkaç açıdan daha ele almayı düşünüyorum. Şimdiden “yönetici yönetimi” konusunda eğitim veya seminer talep eden kişi veya kurumlara demo amaçlı seminerler verebileceğimi de buradan ifade etmek istiyorum.

Yönetici asistanlarına yönetici yönetimi eğitimi verilmediği sürece, özellikle kamu kurumlarında karşımıza çıkan vahim durum kendini gösterir. Bu vahim durum aslında bir realitedir. O da, ülkeyi yönetenleri yöneten kişilerin ODACILAR, SEKRETERLER, ŞOFÖRLER tarafından yönetildiğidir. Tıpkı ”Emret Bakanım” dizisindeki gibi. İşte tam bu süreçte, yönetici yönetiminin önemi bir kez daha görülmektedir.

Şen kalın, esen kalın.

Etiketler: , , ,