Sözleşmeli Askerlik Dönemi ve Bay-Bayan, Kısa Süreli Temel Askerlik Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme:

Türk Silahlı Kuvvetleri son onbeş yıla yakın bir zamandan beri planlamakta olduğu "sözleşmeli askerlik" dönemini başlattı. Bu uygulamayı bir çok açıdan irdelemek gerek.

Sözleşmeli Askerlik Dönemi:

Zaman aritmetik olarak ilerlerken, iletişim ve ulaşım teknolojileri geometrik olarak ilerlemektedir. Bu gerçeğe göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sayısal anlamda elli yıl önceki tarihlerin insan gücünden oluşmamalıydı. Söz konusu ileri teknolojileri en iyi şekilde kullanabilen, çok az sayıda ama kalifiye personelle çok daha iyi sonuçlar alınabilmektedir. Bu durum sadece Amerikan ordusunda değil bütün gelişmiş ülkelerin ordularındada geçerlidir.

Silahlı Kuvvetlerin insan gücünün sözleşmeli kalifiye insan gücünden oluşmasının gerekliliği Türk Ordusunun kadim askerlik sisteminin kaldırılmasını gerektirmemektedir. Zaten ordunun böyle bir stratejisi de yoktur. Ancak onsekiz yaşını doldurmuş erkek vatandaşların askerlik yükümlülüklerinin ortadan kaldırılmasından ziyade yükümlülük sürelerinin yani temel askerlik eğitimi sürelerininin azaltılması orta ve uzun vadede planlanmaktadır.

Bu plan ve/veya strateji son derece önemlidir. Çünkü her Türk vatandaşı kısa süreli ama çok iyi bir temel askerlik eğitimi almalıdır. Bu eğitimde ilk yardım, beka tedbirleri, arama kurtarma, sivil savunma vb. dersler özellikle güçlü olarak verilmelidir. Hatta bu dersler sınava tabi olarak verilip sivil hayatta da bu derslerden elde edilen başarılar ilgili veya gerekli yerlerde kullanılmalı veya istenmelidir.

Kadınlar İçin Temel Askerlik Hizmeti:

18 Yaşını doldurmuş kadın/Kız vatandaşlarımızın da bu kapsamda temel askerlik hizmetlerini almaları son derece önemlidir. Bu konuda Milli Savunma Bakanlığı bayanların da askere alınması konusunu bir an önce gündeme alması son derece önemlidir. Pek tabi ki erkekler için gerekli olan temel askerlik eğitimi süreleri en fazla altı ay ile sınırlanırken, bayanlar için bu süre en fazla 3 ay olarak düzenlenmelidir.

Sözleşmeli Er Uygulaması:

Hükumetin sözleşmeli er uygulaması fiili ve resmi olarak başlamıştır. Sözleşmeli er istihdamının başta dile getirdiğimiz faydaları olacaktır. Ancak sözleşmeli statüdeki erlerin istikrar gerektiren ve hassasiyet gösteren (çok gizli) alanlarda istihdam edilmemesine özen gösterilmelidir. Ayrıca, sözleşmeli statü, 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamındaki kamu personel sisteminde yer alan sözleşmeli statüye yaklaştırılmalıdır. Bu statü, uzman erbaşlar ve/veya uzman çavuşlar için de kullanılmalıdır.

Uzun dönemde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde muvazzaf olarak görev yapan bütün subayların aynı statüye alınması ise ayrı bir gerekliliktir. Çünkü askerlik mesleği uzmanlık gerektiren bir meslektir. Öteden beri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan sözleşmeli statü çağın isterlerine göre yeniden yorumlanmalıdır. Zaten bu yeniden yapılanma, yeni KAMU PERSONEL KANUNU çalışmalarında mutlaka düşünülmelidir.

Askerlik Süresi/Süreci:

Temel Askerlik eğitimi süresi, erkekler için en fazla altı ay, bayanlar için en fazla 3 ay olarak düzenlenmelidir. Bu süreler günümüze kadar alışılagelen askeri eğitim formasyonundan hayli farklı olarak yarı yarıya pratik ve teorik konular içermelidir.

Baştan beri dile getirdiğimiz konular şahsımın görüşleri olsa da, takdir edersiniz ki bu düzenlemeler aklın yoludur. Bay bayan demeden herkesin sivil savunma, beka tedbirleri, arama kurtarma ilk yardım vb. alanlarda teorik ve pratik bilgi ile donanmış olmalarını kim istemez ki.

Ülkemiz için aydınlık yarınlar temennisiyle esen kalınız.

Not: Bu yazı, www.bilgiagi.net, www.bilgievreni.com, www.gazetecanik.com, www.kamudanhaber.com, www.siyasalforum.net, www.ahmetfidan.com ile, Halkın Sesi, Gazete Canik vb. kağıt bası gazetelerde yayınlanmaktadır. Yazarın izni olmaksızın başka hiçbir yayın organında kaynak veya dipnot göstermeksizin kısmen veya tamamen alınamaz, çoğaltılamaz.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,