Dün tembellik psikolojisinin temellerinden bahsetmiştik. Bu bir nevi hayatı yaşama biçimi, olayları algılama ve çözümleme bakış açısıydı aslında. Eleştirdiğimiz ve şiddetle ve sürekli olarak mücadele ettiğimiz bir bakış açısı aynı zamanda. Hani hep anlatılan bir hikaye vardır. her biri, biri, hiçbiri, birisi, herhangi biri nin hikayesi. Bunu da sonraki başka bir yazımda dile getiririm.

Gaydırı guppak yönetim mantığındaki bu yeniye ve değişikliğe olan ürküntü psikolojisinin altında bir çok faktör yatmaktadır. Bunları sıralayacak olursak,

Korku psikolojisi,
Tembellik psikolojisi,
Egoistlik psikolojisi,
Kayıtsızlık psikolojisi,
Yeni ve yeniliğe değişime karşı olan bu psikolojilerin açılımlarına birer cümleyle girecek olursak şunları söyleyebiliriz.

Korku Psikolojisi:
Bu tür kişiler, bir yandan bilgisizlik, bir yandan çekingen ve resesif kişilik karakterinin etkisiyle yeni veya değişim karşılarına çıkınca buna adapte olmakta ve bu yeniliğe karşılık vermekte yetersiz kalma ihtimallerini düşünerek bu talepler ve değişiklikler karşısında tepkili davranmaktadırlar.

Tembellik Psikolojisi:
Bu psikoloji aslında bir toplumu bir kişiyi arka plana iten, ezik veya silik hale getiren temel bir psikolojidir. Bu psikoloji, iklim yapısından, eğitimsizlikten, belli bir gelir garantisinden de kaynaklanabilir. Gerçi eğitimle tembellik psikolojisi doğrudan değiştirilemese de en azından azaltılabilir. Fakat sıcak iklimlerin insanları sıcaklığın insan metabolizmasına doğal etkisi nedeniyle tembellik davranışı göstermekteler. Tropikal iklimlerde bu tür bir etki fazlaca görülmez. Ancak belli bir gelir garantisi olan insanlarda bu tembellik psikolojisi daha fazla görmekteyiz. Buna Türkiye’de emeklilerin hayatına bakarak örnek verebiliriz. Oysa ki hayat emeklilik için fazlaca kısadır. Düzenli bir iş temposundan emekli olunacaksa eğer, bu iş değiştirerek esnek çalışılan bir işte çalışılarak tembellik yapmadan emeklilik sürülebilir.

Egoistlik Psikolojisi:
Bu psikolojik yapı da yine insanları değişim ve yenilikten uzak tutmakta, bu psikoloji bir de kıskançlık psikolojisiyle de birleşince durum daha da vahim hale gelmektedir. Çoğu kamu ve özel sektör kuruluşlarında sadece bu bileşik psikoloji, kurumları ve kişileri yerinde saydırmakta yetmektedir. Bu tür kişilikler öncelikle ne yapılırsa kendileri tarafından yapılmasını isterler ama kendileri de yapmayınca yapılana takoz olmakta özenle görev alırlar.

Kayıtsızlık Psikolojisi:
Kayıtsızlık psikolojisi de tembellik psikolojisinin başka bir çeşididir. Yalnız burada fiziksel anlamda bir karakter özeliklerinden değil sosyal çevreden kaynaklanan bir kayıtsızlıktan bahsedebiliriz. Örneğin kişinin küskün olması, kökten muhalif olması, ümitsiz olması bu psikolojik davranışın temelini oluşturur. Bu psikolojinin tedavi edilmesi kolaydır. Bu kişileri sisteme katmak lider tipli veya karizmatik liderlerle mümkün olabilir.

Sevgili okurlarım, tamamıyla özgün olan bu görüş ve düşüncelerimi sizlerle paylaştım. Yorumlarınıza açıktır. Bu faktörlere ekleme veya açılım getirebilirsiniz. Bu da bizi güçlendirecektir.

Teşekkürlerimle.

Not: Bu sitede yayınlanmakta olan yazılar, www.timeturk.com, www.gunesgazetesi.net, www.haberanaliz.net www.bilgievreni.com, www.siyasalforum.net www.gercekgazete.web.tr www.ahmetfidan.com ile, Gerçek Gazete, Halkın Sesi, Balıkesir Demokrat, Marmara Bölge, Güney Marmara Yaşam ve Fatsa Güneş gazetelerinde yayınlanmaktadır. Yazarın izni olmaksızın başka hiçbir yayın organında kaynak veya dipnot göstermeksizin kısmen veya tamamen alınamaz, çoğaltılamaz.

Etiketler: , , , , , , , ,