Bu gün gerek Bayındırlık Bakanlığı, gerekse TOKİ kentsel dönüşüm alanları adı altında çevre düzeni ve nazım imar planlarında “bölgeleme (zonning) yapmışlardır.

Bölgeleme, her türde planlamalarda özellikle de 1/1000 in üzerindeki çevre düzeni planlamasında en önemli konuların başında gelmektedir. Kentsel dönüşüm, bu gün itibarıyla büyük kentlerimizin bir çoğunda uygulanan hatta yer yer 100 bin nüfuslu kentlerimizin bile teveccüh ettiği bir uygulamadır.

Buraya kadar her şey zaten bilinmekte ve uygulanmakta.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARININ DÖNÜŞMEYENİ ÜZERİNE:

Kentsel dönüşüm alanlarında ülkemizde bazı yerleşim yerleri de pilot bölge kapsamına alınmıştır. Fakat bu alanlarda TOKİ kentin dönüştürdüğü insan yığınlarını kentlileştirebilmiş midir. Ya da bu alanlarda yapı itibarıyla modernize edilen görünüm veya silüet sosyal hayata hazırlanmış mıdır? Kentliler gerçek anlamda kentlileşebilmiş midir?

Dahası, apartmanda oturmak kentlileşmek için yeterli midir?

Merkezi yönetimin bu konuda ulusal bazda göz doldurucu bir girişim içinde olduğunu söyleyemeyiz. Bu konuda  önde gelen kent bilimcileri, kent sosyologları, psikologlar, rehberlik uzmanları vb. daha da geniş uzman kitle kentsel dönüşüm alanlarında “kentlileşme eğilimi seferberliği” başlatmalıdır. Bunu bir temenni olarak ortaya koymaktan öte götürerek kent bilimci kimliğimle bu konuda merkezi yönetim sinerji oluşturabileceğimizi ifade etmek istiyorum.

Kentin yapı itibarıyla dönüşmüş ama sosyolojik örgü ve  psikolojik ve eğitimsel yapı olarak dönüşememiş bu alanları için bütüncül bilinçlendirme eğitim programları yapılmalıdır. Bunun için üniversitelerimiz başta olmak üzere eğitim kurumalarımızın ve aydınların da desteğiyle pilot bölgeler oluşturarak yeni bilinçlendirme girişimi başlatmak isterim. Bu vesile ile konuya ilgi duyan okurlarımdan destek bekliyorum.

Her şeyi devletten bekleme dönemini takdir edersiniz geride bırıkmış bulunmaktayız. Bu konuda ilk fırsatta İçişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunacağımı da belirtmek istiyorum.

Daha kapsamlı bir çalışma taslağı içerikli yazımı ilk fırsatta ortaya koymak üzere sonraya bırakıyorum.

Ülkemiz ve insanlık için aydınlık yarınlar temennisiyle. Esen kalın.

Not:

Bu sitede yayınlanmakta olan yazılar, www.timeturk.com, www.gunesgazetesi.net, www.haberanaliz.net www.bilgievreni.com, www.siyasalforum.net www.gercekgazete.web.tr www.kamudanhaber.com ile, Gerçek Gazete, Halkın Sesi, Balıkesir Demokrat, Marmara Bölge, Güney Marmara Yaşam ve Fatsa Güneş gazetelerinde yayınlanmaktadır. Yazarın izni olmaksızın başka hiçbir yayın organında kaynak veya dipnot göstermeksizin kısmen veya tamamen alınamaz, çoğaltılamaz.

(Bu yazı toplamda 517, bugün ise 0 kez okunmuş./backup)

Etiketler: , , , ,