Fatsa’dan Ünye’ye veya Ünyeden Fatsa’ya giderken hep Soner Olgun’un Hekimoğlu türküsünü dinlerdim ve dinlemeye devam edeceğim. Kendi aracımla yolculuk yaparken bu benim için en hoş fantezidir. Her ne kadar artık iki şehir arasında fazla bir mesafe kalmasa da.

Giresun’dan Trabzon’a kadar nüfus tabelası da olmasa ilçelerin sınarlarını görebilmek pek mümkün değil. Jeolojik olarak Karadeniz’de dağlar denize paralel olduğundan şehirde metrekareye düşen insan sayısı artmaktadır. Bu da şehirleşmenin denize paralel dar bir çizgide geliştirilmesine sebep olmaktadır. Bu durum aynı şekilde bizim Fatsa ve Ünye arasında da göderek belirgin olarak görülmektedir.

1950’li yıllarda Fatsa ve Ünye’nin nüfusları 6000 civarındaymış. Fatsa Etbalık’a kadar, Ünye İlçemiz de Lahna deresine kadar uzanmaktaymış büyüklerimizin rivayetine göre. Bu arada 11 köy bulunmaktaymış. Şimdi bu köyler Fatsa ve Ünye arasındaki şehirleşmede hamurlaşıp şehiriçi haline gelmiştir. Yaklaşık 10 yıl içinde bu ara zaten tamamen birleşecektir.

Yetenikli ve Zeki Başkan M. Çamaş Fatsa’nın kent sınırlarını zamanında hayli genişletti. Ünye’den Fatsa’ya gelirken Fatsa 14 Km. yazıyor. Dört kilometre sonra 55 Binlik nüfusu ve nüfuzuyla karşınıza Fatsa çıkıyor. Ünye’de özellikle kamu kuruluşlarının yerleşimi açısından Fatsa’ya doğru yönelmektedir. Özellikle son on yıl içinde Ünye’nin batısı (Samsun İstikameti) turiszik açılımlı olarak kullanılmaya başlansa da.

Dikkatlerinizi çekmiş olabliir. Her bir ilçemiz de adeta birbirleriyle kucaklaşmak istemektedir. Gelin aradaki bu coğrafi ve mimari aşka ve muhabbete engel olmayalım, yol verelim, destek verelim. Her iki şehir arasında (Kavaklar Mevkii’nde) CANİK adı ile bir vilayet kuralım. Bu aşk ve muhabbeti yeni çağdaş bir mimari ile yerleştirelim. Fatsa Ünye kavgası Fatsa Ünye aşkı olarak orta bir yerde perçinleşsin.

Zaten her iki ilçe, birbirleriyle kız alışverişinde bulunuyor, kan bağı ve sıhri hısımlıklarımız var. İlçeler arasındaki aşk, gençlerimiz aracılığıyla maddi aşka dönüşüyor. Her iki ilçe halkı sadece birleşmekle kalmıyor, aynı zamanda kaynaşıyor, yapışıyor.

Radikal Fatsalılar ve Ünyeliler açısından bu oluşum bir değişiklik meydana getirmeycek. Halihazırdaki ilçelerimiz, Canik vilayetinin alt ilçeleri olarak varlığını devam ettirebilcektir.

Fatsa’nın dinamik nüfusu özel sektörü, Ünye’nin dinamik nüfusu, ve klasikleşmiş kurumsallaşmış kamu gücü ve devlet desteği bir araya getirilerek güçlü bir Canik vilayeti kurabiliriz. Bize sadece fantezi üretmek düşer, bu fantezinin gerçekleştirimesi ise etkili veyetkili makamlar ile biraz da biz Fatsa Ünye halkının bilinçli ve etkili taleplerine bağlıdır.

Daha etkin yarınlar dileğiyle.

Not:

Bu yazı 22 Aralık 1999 Tarihinde Fatsa Yeni Haber Gazetesi’nde yayınlanmıştır.

Etiketler: , , , ,