Eee Eşittir Mee Ce Kare

İzafiyet Ama Nece İzafiyet, Zaafiyet Ama Ne Kadar Zaafiyet?

Albert Einstein’ın bilim dünyasında çağ açan ve çağ kapatan 1905 yılında yazdığı makale ile ortaya koyduğu formülasyonda  her maddi varlığın aslında enerjinin bir türevi olabileceğini dile getirmiştir. Genel anlamda bu teoriye de “izafiyet” (görecelik) teorisi denmiştir.

Atomların parçalanması sistemine dayanan (fisyon) Atom Bombasının da bulunmasına kaynaklık eden Einstein’ın teorisi, enerji ile kitle/kütle arasındaki ilişkiyi çözümlemiştir. Einstein,  bu teorisi veya denklemi, 22 Aralık 2005 te yapılan deneyler sonucu,  0,0000004 hatayla yani milyonun onda dördü kadar hatayla doğrulanmıştır.

Ben de Einstein’in bu yaklaşımını bir iki noktandan insan ve fizyonomisine uyarlamaya çalıştım.

Maddenin Enerjiye Dönüşümü ve İnsan Faktörü:

Pozitif bilim ile beşeri (sosyal) bilimi bir araya getirerek bu formülasyonu insana uyarladığımızda Einstein’in teorisi karşısında bir kez daha şapka çıkarmamız gerekiyor.

Aslında beşeri (sosyal) bilim kulvarında açıklanabilecek olgunun ucu yine pozitif bilime dayanmakta. Yalnız bu sefer fizik ve Quantum fiziğinin konuları arasında değil de anatomi veya tıp biliminin satır aralarında dolaşmamız gerekmektedir. Zira madde (bünye) ile ortaya çıkarılan ürün / katma değer (enerji) arasındaki ilişkide enerjinin maddeye göre ne kadar çok üstün olduğunu göstermektedir.

Kütlenin Boyutu İle Enerjinin Boyutu Arasındaki İlişki

Kütlenin hacminin ortaya çıkardığı enerjinin yanında ne kadar anlamsız kaldığı aşikardır. Zira yıldızların ölümü sonucu ortaya çıkan karadeliklerin kütlesi ile ağırlığı arasındaki ters orantı malumdur. (Bir çay kaşığı kara delik kütlesi (eş benzer süpernova) 40 milyar ton ağırlık taşımaktadır.)

Fazla bilimsel terimler ile ve bilimin GERÇEKTEN EN DERİN KONULARIYLA pazar gününüzü zehir etmek istemiyorum. O nedenle konuyu hızla yüzeye taşımak istiyorum.

Varsayımlarımız:

1.

İnsanlar irileştikçe kaabiliyetleri düşmekte akıl melekeleri azalmaktadır. Dinazorların hareket veya manevra kaabiliyetleri ile bir pirenin hareket veya manevra kaabiliyetini kıyasladığımızda bu varsayıma itiraz eden olmayacaktır. (Pozitif) enerji yayımı açısından olaya baktığımızda, paralel mantıksal çıkarımda bulunabilmemiz oldukça güçtür. Zira dünya Zalimi Hitler de kısa boylu ve hatta minyondur fakat dünyanın başına bela olmuş bir liderdir.

2.

Birinci varsayımın dikey bazda düşündüğümüzde insanların boyu uzadıkça aklı kısalmaktadır. (Aslında bu saçı uzun aklı kısa dense de, buradaki uzunluğu boya lanse etmek daha akıllıca olacaktır.) Boy uzadıkça kalbin beyne olan mesafesi artmakta, kan basıncının desibalitesi düşmekte, beyne giden kan, kısa boylu insana göre daha az bir basınçla gitmekte, bu da beynin oksijen kullanımını etkilemektedir. Bu durumda kısa boylular çok daha hızlı veya pratik düşünürken, uzun boylular daha yavaş veya ağır düşünmektedirler. Örneğin, baba George Bush ve oğul George W. Bush un uzun boyları ve zeka düzeyleri Amerikalılarca son derece iyi bilinmektedir. Ben bu liderlerin zekalarıyla ilgili laf etmiş olursam zaten kişisel hakaret boyutuna girmiş olurum ki böyle bir niyetim olamaz. Aynı şeyi kıymetli Başbakanımız R. Tayyip Erdoğan hakkında söylemek bile istemiyorum.)) Yalnız şu bilgiyi dikkatle vurgulamak istiyorum ki, zeka veya manevra kaabiliyeti ile başarı arasında birebir ilişki olduğunu söyleyemeyiz, hatta fazla zekanın insanoğluna çoğu zaman olumsuz etkide bulunduğunu özellikle de vurgulamak istiyorum.

3.

İnsanların anatomik olarak güzelliği / yakışıklılığı ile akıllılığı arasında doğrudan bir ilişki kurmak oldukça zor olsa da bu bizim genelleme yapmamıza engel değildir. Bu durumda genel anlamda gözlemlere göre, güzel veya yakışıklı kişilerin güzel veya yakışıklı olmayanlara göre daha akılsız olduğunu söyleyebiliriz. Bu söylem tarzını Aziz Nesin mantığından çıkararak tersine dönderdiğimizde şu cümleyi kurmamız çok daha isabetli olacaktır. “Çirkin veya yakışıklı olmayanlar, güzel veya yakışıklı olanlardan çok daha fazla akıllıdır”.

Maddenin Enerjiye Dönüşümündeki Radyasyon Faktörü ve İnsanın Dışsallığı:

Her maddenin bir elektromanyetik dalga yaydığını ve bu dalgaların da yine enerji ile ölçüldüğü bilinen bir gerçektir. Işıma veya radyasyonda Alfa (α) Beta (β) ve Gamma (γ) ışınları vardır. Gama ışınları, diğer elektromıknatıssal ışınlar arasında, en yüksek titreşim sayısına ve en düşük dalga boyuna sahiptirler.

Taşıdıkları enerji (erke) düzeyi nedeniyle yaşayan hücrelere önemli zarar verirler. Gama ve x ışınlarının, alfa ve beta parçacıklarına göre madde içine nüfuz etme kabiliyetleri çok daha fazla, iyonlaşmaya sebep olma etkileri ise çok daha azdır. İyonize etme gücünün daha düşük olması, onun kalın cisimlerden kolayca geçmesini sağlar. Bu halleriyle, x ışınıyla birlikte gerek kanserli hücrelerin öldürülmesinde, gerek gıda sterilizasyonunda (bakterilerin öldürülmesinde) gerek plastik ve ahşap sertleştirme ve kesme işlemlerinde vb. alanlarda kullanılır.

Enerji Yansıması ve İnsanlardaki Artı Eksi Dışsallık:

Kütlesi ne olursa olsun önemli olan bir kişinin yaydığı enerjidir. Bu enerji pozitif enerji de olabilir negatif enerji de olabilir. Kişilerin pozitif enerjileri ikna, rehabilitasyon, reiki, meditasyon, hipnotizma, psikoterapi vb. alanlarda kullanılır. Pozitif enerji doğal olsa bile, yaşamda çoğu zaman kontrol edilmiş şekliyle kullanılırlar. Ancak negatif enerjiler, (eş benzer nazar) çoğunlukla kontrol edilmeden kullanılırlar.

Bu bağlamda, insanlardan çıkabilecek negatif enerjiler, radyasyon kadar etkili olabilmektedir. Hatta çoğu negatif enerjiler gamma ışınlarından çok daha etkilidir. Bu nedenlerden dolayı özellikle açık giyinen bayanların dahası beyaz tenlilerin gözden çıkan negatif enerjilerden (organik gamma ışınlarından) çok fazla (derinden) etkilenmekte olduklarını söyleyebiliriz. Bu durumlara karşı çoğu kişi tarafından batıl inanç olarak görülse de negatif enerji veya kem gözlere karşı hapsedici odaklanma ortaya çıkaran nazar boncuğu son derece etkilidir.

Negatif enerji üreten kişiler ile pozitif enerji üreten kişilerin bu halleri her durumda dışsallık oluşturmaktadır. Eğitimcilerin veya eğitim kurumlarının bu kişileri tespit etmesi veya keşfetmesi gerekmektedir. Bu kişilerin yansıttıkları enerji türlerine göre değerlendirilmesi toplum için çok büyük bir artı değer üretecektir.

Sevgili okurlar, ben bu konuların dibini dibâcesini bulamadım. Bu nedenle konunun ayrıntılandırılmasını ve kör noktalarının açılmasını siz okurlarımın kıymetli yorumlarına bırakıyorum.

Sizlerin çoğu uyurken ben gecenin üçbuçuğu itibarıyla yazımı bitirmiş oldum. Yarınınızın (yazdan kalma güneşli gününüzün aydın mutlu, pazar kahvenizin de sevdiklerinizle pozitif enerji ortamında höpürdetilmesi temennisi ile esen kalınız.

Not:

Bu yazı, https://www.bilgiagi.net, https://www.bilgievreni.com, https://www.gazetecanik.com, https://www.kamudanhaber.com, https://www.siyasalforum.net, https://www.gercekgazete.web.tr, https://www.ahmetfidan.com ile, Gerçek Gazete, Balıkesir Demokrat, Gazete Canik vb. kağıt bası gazetelerinde yayınlanmaktadır. Yazarın izni olmaksızın başka hiçbir yayın organında kaynak veya dipnot göstermeksizin kısmen veya tamamen alınamaz, çoğaltılamaz.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,