Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Uygulanmasına İlişkin Zorunlu Gereklilikler

 

Başkanlık (Cumhurbaşkanlığı) Sisteminde Kuvvetler Ayrılığı ilkesi Kapsamında Egemenliğin Dağılımı ve  Demokratikliği Açısından Seçim Sistemlerinin önemi, Merkezi ve Yerel Yönetim Seçimlerinde Ön Seçimin Önemine İlişkin Birkaç Husus:

Türk yönetim tarihimiz boyunca geçerliliğini koruyan, “ulul emre itaat” deyimiyle siyasal hayatımızda bu güne kadar gelmiş toplumsal siyasal psikoz, gerek kadim Selçuklu gerekse Kadim Osmanlı devlet, hükümet ve bürokrasi geleneğinde yerini korumuştur. Son 950  yıldır tabanda (avamda) ve tavanda (havasta) yerleşik hale gelmiş bu psikoz yasama, yürütme yargı erklerinin kendi zamanına göre kendine özgü şirazesi kadim Türk Yönetim Tarihi ve geleneği içinde oturmuştur. Bu şiraze (sistemdeki erklerin dengesi) rejim Monarşi [padişahlık] de olsa, meşrûtî monarşi de olsa, Cumhuriyet te olsa, egemenliğin paylaşımı noktasında olmuştur. Öyle ki, Padişahın yanında baş vezir, yürütmenin yanında meclis (yasama) şu veya bu adla ve / veya fonksiyonla hep varolagelmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Ön Seçim ve BarajlarAncak Türk yönetim tarihindeki bu geleneksel yapı son dönem Türk Siyasal Hayatındaki özellikle son elli yıla baktığımızda güçlü hükumetlerin çıkarılamaması on yılda bir kronikleşen darbe geleneği gibi nedenlerle sistem arayışlarına girilmiş ve özellikle 2010 lu yıllardan itibaren yoğun bir Anayasa tartışmasının içine girilmiştir. Bu konuda 2013 yılında bendeniz de TBMM ye (Anayasa Alt Komisyonu’na bir yaklaşık 50 maddelik bir Anayasa Metni önerisi göndermiştim.

Uzun yıllar boyunca, ülkenin gelişmesi, sadece yurt içinde değil, Kafkaslar’da, Ortadoğu’da Balkanlar’da Avrupa içlerinde (Almanya, Hollanda vb.) Türk (Türkiyeli) nufusun nüfuzunun hakimiyeti 1921 ve 23 Anayasalarında kendini gösteren hükumet sistemine ve erk dağılımına yeterli gelmemeye başladı. Bu da büyüyen Türkiye’nin özgül ağırlıklı Türk nüfuz alanlarının tabanının genişlemesiyle başkanlık rejimi tartışmasını beraberinde getirmiştir. Bu konuda sadece bendeniz değil, Dünyada ve Türkiye’de çoğu dominant liderler, başkanlık rejiminin öneminden bahsetmiştir.

Ne var ki, bu gün ortaya konulan Cumhurbaşkanlığı sistemi, dünya üzerindeki klasik başkanlık sistemine göre kendine özgülükler barındırmakta, bir nevi a’laturka bir başkanlık modelidir. Zira, (Cumhur)başkanı(nı)n partisiyle bağlantısının devam etmesi, bakanların parlamento içinden olmaması gibi yapılar nedeniyle özellikle merkezi yönetimdeki yasama erkinin özerkliği, yerel yönetimde başkanlık seçimlerinin demokratikliği son derece ciddi sorunlar doğuracaktır.

Bir devlet başkanı ki, hem milletvekili aday adayları içinden adayları belirliyor, hem büyükşehir hem normal belediye başkan aday adayları arasından başkan adaylarını belirliyor, hem yütürmenin başı olarak bakanları belirliyor, hem de hsyk (yeni önerilen adıyla hsk nın)  önemli bir kısmını seçiyor… Varolan önerilen durum (gerçek) budur.

Bu sistem, demokrasinin vazgeçilmez fil ayaklarının oturtulması açısından SEÇİM KANUNUNUN değişmesini, bu kanunda da ÖN SEÇİM usulünün getirilmesini ve BARAJ sisteminin değiştirilmesini (merkezi ve yerel demokrasinin tabana yayılması adına zorunlu olarak ÖNCELİKLİ ve ÖNDELİKLİ konusu haline getirmektedir.

Şu an referandum konusu olan Cumhurbaşkanlığı sisteminin halkoylamasında geçmesi durumunda rejimin tiranlık doğurmaması açısından ÖN SEÇİM ve BARAJ düzenlemesi son derece önemlidir. Aksi takdirde Türk Devlet yapısınnın demokratikliği dünyada gülünç hale gelecektir.

Devlet sistemimizin yönetimde istikrarı, temsilde adaleti için, ön seçime ilişkin, barajlara ilişkin değerlendirme makalemizi ilerleyen zamanlarda kaleme alırız.

Bu uyarılarımız, kişilerden, kurumlardan vedahi kronolojiden bağımsızdır. Her kim tarafından ve her ne zaman bu hususlar bu konu aralığında dile getirilse, ortaya koyacağımız gerekçeler yine aynı olacaktır.

Amacımız, ülkemizin esenlik ve barış içinde aydınlık yarınlara YÖNETİMDE İSTİKRAR VE TEMSİLDE ADALET İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE egemenliğin tabana yayıldığı, tiranların ve tağutların ortaya çıkmadığı bir düzene kavuşmasıdır efendim. Sağlıcakla kalınız.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , ,