Kuzey İstanbul Uydukent Projesi Üzerine FÜTZ Analizi II / (Tehdit çe Zorlukları)

On gün önceki yazımızda, Başbakan Erdoğan'ın Çılgın İstanbul Projelerinden biri olan İstanbul'un Kuzey bölgesinin iki yakasına düşünülen (AKILLI) uydu kentlerin fırsat ve üstünlüklerine değinmiştik. Tehdit ve zorluklarını da bir sonraki yazımızabırakmıştık. Şimdi bunları ele alalım:

Tehditler:

1. Çılgın İstanbul Uydukent Projesi, halihazırdaki İstanbul kentinin çeperinde, ona uydu olabilecek uzaklıkta, ülkenin en büyük enerji, ulaşım, ticaret ve sanayi bölgelerine yakın olmasınayakındır fakat KİTLESEL veya KÜRESEL bir saldırı durumunda ülkenin mega projelerinin hemen hepsinin aynı bölgeye yığılması en başat bir tehdittir.

2. Proje bölge insanını depreme karşı korumak için geliştirilmiş bir projedir fakat, eski İstanbul ile yeni (akıllı) uydu kent arasındaki bölgeler de bu vesile ile kentleşecek ara zonda (bölgede) yeni plansız kentler ortaya çıkabilecektir. Her ne kadar buna belediye sınırı ile il siyasi sınırı birleşmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin izin vermeyeceğini düşünsek te aktif kentleşme hızındaki yüksek artış oranı bu denetimin önüne geçecektir.

3. Çılgın İstanbul uydukent projesi, doğu ve batı yaka olarak kuzey bölgesindeki özellikle kuzey batı bölgesindeki yeşil alanların hızla yok olmasına neden olacak ve Mega Kent İstanbul'un akciğerleri hükmündeki yeşil dokunun azalması nedeniyle düz (ova nitelikli) alanlarda ENVERSİYON etkisi olabilecektir.

4. İstanbul, alışılmış tarihi yapısıyla EKÜMENOPOLİS adayı olma açısından rüştünü ispat edecektir fakat, bir taraftan EKÜMENOPOLİS doğarken, bir taraftan da böylesi devasa bir kentsel bölge, Türkiye'nin diğer bölgeleriyle dahası Anadolu ile daha fazla bayındırlık ve refah farkı ortaya çıkacaktır. Diğer bir deyişle MEGA KENT ANADOLUNUN refahını vakumlayarak sömürecektir.

5. Hem uydu kent projesinin hem de diğer çılgın projelerin ortaya çıkaracağı bölgesel dinamizme karşılık bu projelerin hep birlikte yürütülmesi gerçekliği paralelinde tek parti iktidarının şu ya da bu nedenle sürdürülememesi durumunda bu projelerin yarım kalma riski önemlidir. Zira bu projelerin bir iktidar döneminde bitirilmeyecek projeler olduğu mutlaktır. Zaten projenin bitimi veya zamanlaması 2023 erimlidir.

Zorlukları:

1. Müstakbel Uydukent projesinin, bir çok yan projelerle desteklenmesi şarttır. Aksi takdirde proje tehditler bölümünde dile getirilen faktörler ile bir çok noktada çözüm yerine çözümsüzlükler veya yeni sorunlar doğurabilecektir.

2. Müstakbel Uydukent alanlarına insanların yönelmelerini sağlamak çok güçlü ve SÜREKLİ psikolojik destek ile mümkündür. Eski kent kozasında yaşamakta olan insanlar yeni kentsel alanlara taşınacaklarını öngörerek halihazırda yaşadığı alanlara karşı boşvermişlik psikolojisi içine gireceklerdir. Bu nedenle eski kent kozasının çevresel anlamda fazlaca bozulmaması bozulmasına fırsat verilmemesi için yeni kentsel alanın yapım süresinin çok ta uzun bir zaman dilimine yayılmaması gerekmektedir.

3. Uydukent projesi ile, toplumbilimsel açıdan yavaşlamakta olan hızlı kentleşme eğilimini tekrar eski hüviyetine sokacak ve nüfusun ve zenginliğin PSİKOLOJİK OLARAK belli alanlarda temerküzünü beraberinde getirecektir. Bütün Türkiye üzerindeki nüfusun dengeli ve sağlıklı bir habitat oluşturmasını zorlaştıracaktır.

GENEL SONUÇ:

Uydukent projesiyle ilgili I. yazımızda ortaya koyduğumuz ara sonuçlara ilave olarak şunları önemle vurgulamalıyız. Bütün bu projelerin hep birlikte uygulanmasının da kendi içinde olumlu ve olumsuz yönleri fırsat ve tehditleri bulunmaktadır. Ne var ki, I. ve II. yazımızda dile getirdiğimiz noktaların proje yürütücüleri tarafından dikkate alınacağını umut ediyoruz. Zaten bunların dikkate alınmaması düşünülemez.

Bu konudaki ilk yazımda dile getirdiğimiz fırsat ve üstünlükler ile tehdit ve zorluklar dikkate alınarak yüzyıllarca varlığını sürdürecek projelerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde tamamlanması ve hayatiyetini devam ettirmesi herkesin özenle istediği bir durumdur.

Not: Bu yazı, https://www.bilgiagi.nethttps://www.bilgievreni.com,https://www.gazetecanik.com,

https://www.kamudanhaber.com, https://www.siyasalforum.nethttps://www.ahmetfidan.com ile,

Halkın Sesi, Gazete Canik vb. kağıt bası gazetelerde yayınlanmaktadır. Yazarın izni olmaksızın başka hiçbir yayın organında kaynak veya dipnot göstermeksizin kısmen veya tamamen alınamaz, çoğaltılamaz.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,