_______________________________

Çizgi; zor/zahmetli ve kolay, tehlikeli ve güvenli, faydalı ve zararlı, masum ve lanetli bir olgu.

Ötedekilerin ötekileştirmek istedikleri, beridekilerin belirmek istedikleri, ayırt edilmeye teşne bir bulgu… (a.f.)

_______________________________

Her dilde, tanım yapılırken, benzer şeyler virgülle ayrılarak guruplama yapılır ve çoğu zaman eski tabirle "manayı muhalifinden hareketle" tanım ortaya çıkarılır. Her bir tanım aslında yatay (lineer) veya dikey (vertical) olmayan çizgiyle çizilmiş sınır ya da sınırlardan oluşur. Bu bakış açısıyla, her çizgi aslında bir tanımdır. Tanım ne kadar zor veya kolay ise, çizgi de o kadar kolay veya zordur. Şu var ki, tanım da çizgi deçoğu zaman sahibinin gücünün izlerini taşır. Bir tanımdaki her bir sözcüğün tuğlalarının kimyası, taştan mı yoksa elmastan mı; o tanımı yapanın ustalığını gösterir.

Ne var ki, elmas ise en sert şu dünyada,

Elması da yontan bir metal vardır.

Ne var ki, güç ise eğer çizgiyi çizen,

Gücün üstünde bir güç ve çizgiyi bozan vardır. (A.F.)

Çizgi zordur, zira tanım yapmak zordur. Çizmek için önce bir tanım yapmak gerek. Öteki tarafın veya beriki tarafın ne menem şey olduğunu.

Çizgiyi okumak kolaydır, zira çizgi varsa eğer bir grup ortaya çıkmış ve bireysel ve toplumsal fiziksel ve fizik ötesi olgular yüzeysel de olsa anlaşılır hale gelmiştir.

Çizgi tehlikelidir, zira çizginin sınırları, zulüm veya adaleti, varlık veya yokluğu işaret eder. "Efrâdına câmi, ağyarına mâni" okkalı bir tanım, her şeyden öte bir risktir aslında. Bu çizgiden sonra olabilecek muhtemel gelişmelerin 'kelebek etkisi'nin başlangıcını oluşturur. Bir çizginin izi derin olduğu kadar güvenlidir bir yönüyle. Zira aristotelesçi mantıkla, skolastik felsefeyle, en ucube tanımlar bile asırlarca en güvenilir sınırları va'z etmiştir.

Çizgi faydalıdır zira, çizgi toplumu, kalabalığı düzene koyar. Arapça "HAT" denilen çizgi, aslında her şeyin bir haddidir bütün bir sanatkaraneliğiyle.  Haddin bilinmesi ise, bir ölçüde 'kendin bilinmesi'dir. Kendin bilinmesi ise, ilmin girintisidir. Çizgi, zararlıdır aslında, çizgi tarihteki bütün skolastik bakışın ve de üretilmiş oluşturulmuş bütün önyargıların ilk ivmesidir. Önyargılar büyüdükçe çizgi derinleşir, derinşetikçe önyargılar devleşir, birbirini sürekli ve düzenli olarak büyütüp dururlar.

Çizgi masumdur zira, çizgi kişiliksizlerin, güçsüzlerin dönüp dolaşacağı sınırlardır. Bilmediği sulara gitmemesi gerektiği yerlerin yasak alanlarıdır, dönüp dolaşmaktır fasit de olsa dairesinde safça kalakalmaktır. Çizgi masum olduğu kadar lanetlidir de. Bu lanet te, önyargı kabusunu besler, alttan üstten, sağdan soldan, önden arkadan hayatın bütün kat ve katmanları arasını çepeçevre kuşatır esareti sonsuzluğa kadar yaşatır. Çizgi öyle lanet şeydir ki, ayakları yanan pirelerin zıpla(ya)mayacağı, korkuyla koşullanmış bir kabustur çizgi.

Çizgi çizgi hayatın her katı,

Kırlangıç fırtınası,

Hepsi birbirinin aynı,

Her biri birbirinden farklı,

Altı güvense üstü tuzaklı,

Önü cesaretse ardı yasaklı…(A.F.)

* * * * *

Bakışınıza bağlıdır çizgi. Her şeyde olduğu gibi.

Niyet ne ise, çizgi ona itaat eder aslında.

İster derin olsun hayattaki izi, ister kuma yazılsın, çizgi çizgidir, her çizgi bir ezgidir.

Ezgi ise, ömürdür, bir ömür boyu sezgi ise, çizginin İZgisi…

Mutlu pazarlar efendim, pazar kahvenizin fincanındaki çİZgilere bakın bakalım, neleri hayal ettirecek size, siz hayal kurarken, alık alık bakarken fal bakanın suratına, o sizin yüzünüzdeki çizgileri öyle bir okur ki, iz iz olursunuz, o okurken izinizi, izini belli etmez karda, karda yürürken kâr da eder yeter ki siz tav olun söylenenlere. Siz tavlanırken o da AVlansın bakalım sizinle…

Bol köpüklü tavlı ama AVsız bir ömür dileğiyle esen kalınız.

Not:

Bu yazı, https://www.bilgiagi.net, www.timeturk.com, https://www.bilgievreni.com, https://www.kamudanhaber.com, https://www.siyasalforum.org, https://www.gazetecanik.com, https://www.gercekgazete.web.tr, ile, Gazete Canik, Gerçek, vb. kağıt bası gazetelerde yayınlanmaktadır. Yazarın izni olmaksızın başka hiçbir yayın organında kaynak veya dipnot göstermeksizin kısmen veya tamamen alınamaz, çoğaltılamaz.

Etiketler: , , , , , ,