Çeşme’ de düzenlenen “Yerel Yönetimlere Yeni Model Arayışları” konulu arama konferansın ikinci gününde 1. günde ortaya konulan küresel ve yerel konu, konsept başlıkları günün ilk yarısında beşerli gruplar haline getirilerek ikisi küresel olmak üzere 5 temel “yerel yönetim” trendinin oluşturulması sürecine girilmiştir. Her çalışma grubu kendi küresel ve yerel bağlamdaki yerel yönetim trendini belirledi. Bunun sonucunda grupların birleşimiyle ortaya çıkan ortak oturumda beyin fırtınasına katılan bütün grup bütüncül olarak “yerel yönetimlerin yeni trendleri“nin ortaya konulmasına çalışılmıştır.

Bu oturumda pek tabi ki üzerinde 50 profesyonel ekibin 5 madde üzerinde hemfikir olması konusunda zorluk çekildi ama yine de bu trendlerin özetlenmesi, maddelenmesi ve sloganlaştırılması konusunda elle tutulur sonuçlar alındı. Yine bu oturumda (trendi ve ideali arama) beyin fırtınasında aranan bazı kavramlar üzerinde de durulmuştur.

Bunlardan birisi de yerel yönetimlerin bizzat tanımında bulunan İl Özel İdaresi, Belediye, Köy yerel yönetimlerinde “belediyeler”in ön plana çıkması konusu dikkate sunuldu. Bu bağlamda bendeniz arama konferansının ek açıklaması olarak “İl Özel Yönetimlerinin başındaki kişinin seçimle iş başına gelmesi, buna ilave olarak il genel meclislerinin belediye meclisleriyle ve Büyükşehir Belediye meclisleriyle entegrasyonunun yapılması, bu meclislerden birinin veya ikisinin fonksiyonlarıyla birlikte birleştirilerek “kent/şehir meclisleri” adı altında toplanmasını önerdim. Bu önerinin alternatifi olarak, ta vali’nin atamayla göreve gelerek İl Özel Yönetimlerinin tamamıyla kaldırılarak Valinin bu kurum nezdindeki görevi nedeniyle yerel yönetim temsilcisi olmasının önüne geçilmesini önerdim.

Günün II. oturumunda bu temel başlıkların içeriklerinin alt maddeler bağlamında oluşturulmasına geçildi. II. oturumda alt madde tartışmaları ötekilere nazaran çok daha uzun ve sonuçların bağıtlanması konusunda hayli zahmetli oldu diyebiliriz. Çünkü dört sene önceki yasa bir çok yenilikleri getirmiş olmasına rağmen yine de çok önemli boşlukları bırakmıştı.

II. oturumda maddelenen alt maddelerin karmaşıklığı olsa da bu toplu değerlendirmelerde başkaca tereddütler ve oturtmalar yapıldıktan sonra sekreteryanın geçici gövde metni çıkarıldı. İkinci gün yoğunluğu Çeşme Dalyan Körfez Restoran’daki akşam yemeğiyle atlatıldı.

Pazar günü yapılacak oturum ön ana metnin grup tarafından teker teker müzakere edilmesi ile başlayıp II. oturumda trendlerin başlıklandırılması ve sologanik hale getirilecek şekilde sonuçlandırılması yapılacaktır.

Bu günkü “Kan Bağışla Hayat Kurtar” konusundaki pazar yazım da katılmış olduğum bu etkinliğe feda edilmimştir.

Esenlik dileklerimle.

Etiketler: , , ,