ünye kent-konsey-yatay

Ünye Kent Konseyi Kuruldu, Darısı Fatsa’ya…

Ünye Kent Konseyi kuruldu.

Ünye Belediye Meclisi’nin 03/06/2014 tarih ve 165 sayılı kararıyla Ünye Kent Konseyi kuruldu. Şahsımın da içinde bulunduğu Ünye Belediyesi Mevzuat Hazırlama gurubu hızlı bir şekilde hareket ederek 8 Ekim 2006 Tarih ve 26313 sayılı resmi gazetede yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliğine göre ÜNYE KENT KONSEYİ YÖNERGESİni hazırladık.

Kent Konseyi yönergesinin 8. maddesinin C bendine göre davet edilen 140 kişiden oluşan sivil toplum kuruluşu temsilcileri  dün, (28/06/2014) tarihinde yapılan genel kurulunda ekibimiz tarafından hazırlanan Ünye Kent Konseyi Yönergesi oy birliği ile kabul edildi. Ardından Mimar Dostumuz İbrahim CERRAHOĞLU ve yine içinde şahsımın da bulunduğu Yönetim Kurulu Ekibi Genel Kurulda ezici bir çoğunlukla seçilerek bir kuruluş süreci de böylece tamamlanmış oldu.

Küresel ölçekli yerelleşme ivmesinin de bir sonucu olan ve modern yönetim tekniklerinin bir uzantısı olan YÖNETİŞİM anlayışını temel alan, kentleşme hızına paralel olarak KENTLİLEŞME yi ve kent kültürünün derinleşmesine katkıda bulunan kent konseyleri sadece belli kentlerimizde değil bütün Türkiye’de hızla kurularak kurumsallaşma sürecine gitmelidir.

Yerel Kamusal hizmet anlayışlarında “ben yaptım oldu” mantığının geride kaldığı, yerel karar ve hizmet üretimlerinin halk odaklı olarak yönetişimle ve tabana yayılmış katılım ile görülmeye başlaması yerel kültürün derinliğinin de bir uzantısıdır.

Kent konseyinin sivilliği ve meşruluğu doğasında bulunmaktadır. Kent konseyinin sivilliği zaten malum. Meşruluğunu ise üç ayrı noktadan ortaya koyabiliriz.

1. Kent konseyini oluşturan üyelerin kahir ekseriyeti zaten bir sivil toplum kuruluşundan gelmişlerdir. Sivil toplum kuruluşlarının zaten bir demokratik tabanı bulunmaktadır.

2. Kent konseylerinin çoğu üyesi sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşmasından daha öte, konseyin bizzatihi yapısı organları ve işleyişi demokratiktir. Kendine özgü yürütme kurulu, genel kurulu, kadın ve gençlik meclisleri, çalışma komisyonları bulunmaktadır.

3. Kent konseyinin kararları yerel yönetimler (belediyeler) için ihtiyari niteliktedir. Yani yerel yönetim kuruluşları, kent konseylerinin kararlarına uymak zorunda değildir ama uymak DURUMUNDAdır. Zira Kent konseyleri belediye meclisleri kadar meşru ve demokratik olsa da, kararları belediye meclisleri tarafından çoğunlukla gündeme alınır ve kısmen veya aynıyla meclis kararına dönüştürülür. Bu haliyle Konsey, karar dayatmaz, kararlar istişari niteliklidir.

Ünye kent konseyimizin logosunu da vektörel çizimi sonra yapılmak üzere tasarlayarak yönergemizin 29. maddesine ekledik.

Buna göre, yine şahsım tarafından tasarlanıp vektörel olmayan grafiğe dökülmüş Ünye Kent Konseyi Logosunun açılımını da aşağıdaki şekliyle ortaya koyduk.

Madde 29:

Logo ve Açılımı:

Yazar/ Sair ve Akademisyen kimliğiyle bilinen Ahmet FIDAN tarafından tasarlanan logo, Ulusal kimliğimiz ve yerel kimliğimizdeki değerler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

1. En alttaki yeşil bant, bölgemizin en karakteri olan yeşil zemindir.

2. Üstteki önde bir şeritli kırmızı girinti, konsensüs ortamını, toplantı arenasını, toplam kalitenin uzantısı olan C oturuş düzenini, kırmızı renk ise, Türk ulusunun bayrağının rengini,

3. Yeşil renkli iki ters simetrik  K harfi, KENT KONSEYI nin harflerini, bu harflerin ters simetrisi de insanların farklı  görüntüde olmasının doğallığını ve bu doğallık içinde KONSEYiN uzlası özeliğinin,

4. Alttaki yeşil ü harfi ise, ÜNYE yi ve üste doğru üç köseli noktalarla kentin en doğal karakteri olan APARTMAN figürünü,

5. En üstteki mavi şerit ise, önce denizimizin maviliğini, sonra karadenizliler olarak özgürlüğe düskünlüğümüzün temsilini yapmaktadır.

Ünye Kent Konseyi ve kurumsal kimliğini ortaya koyan Logosu vatana millete hayırlı olsun. Konseyimizde, nice güzel yerinde kamusal hizmetler yapılması dileğiyle.

Etiketler: , , , , , , , ,