Türk Siyasal Hayatında Yeni Trend: Dominant Partili Sürece Giriş

Dominant partilere dünya siyasetinde en çok Anglosakson toplumlarında rastlarız. Malumunuz gerek Birleşik Krallık (İngiltere), gerekse Birleşik Devletler (Amerika) (Demokrat Parti – Cumhuriyetçi Parti gibi) benzeri bir yapılanma içindedir. Bu tür siyasal yapılanma diğer çoğu Avrupa devletlerinde de vardır aslında. Diğer Avrupa ülkelerinde ise, bir çok siyasal yapıdaki pülüralist durum görüntüde kalmıştır. Özde yine dominant iki bilemediniz üç siyasal parti sahnededir.

Bu gün için Türkiye’ de 3 Kasım seçimlerinden sonra ağırlıklı olarak bu sürece girmiş, bir önceki genel seçimlerde ise bu yapı daha da karakteristikleşmiştir. Bu gün en başta olan ilk iki parti kısmen de 3. parti kapsamında siyaset yütürülmektedir. Küçük partilerin siyasal yelpazede kendine yer edinmesi bu aşamadan sonra oldukça zor görülmektedir.

Aslında yapay veya zorlama gibi görülen bu yeni durumun kökenini Tanzimata kadar geriye götürebiliriz. Zira, Z. Gökalp Türkleşmek, İslamlaşmak, Batılılaşmak üçlemesinde siyasal yapıyı özetlemişti. Bu gün ise, bu düşünce ve bakış açısının uzantıları siyasal hayata yansımaktadır. Türkleşmenin karşılığı MHP, İslamlaşmanın karşılığı (ne kadar aksi yönde izahat yapılsa,  iddia edilse de) AKP, Batılılaşmanın karşılığı da CHP tarafından temsil edilmektedir.

Aslında siyasetin temelde büyük partiler kapsamında yürütülüyor olması, küçük partilerin birer sivil toplum kuruluşları, entellektüel kurumlar olarak görülmesi “yönetimde istikrar” açısından ideal gibi görülmekte. Ne var ki, ülkemizdeki bu başat rol oynayan profesyonel ligde bulunan partilerin iç yapılarının örgüsü son derece sakattır. Çünkü ikili veya en fazla üçlü siyasal çekişmelerin olduğu devletlerde bu partilerin kendi iç yapılarının su katıksız olarak tam demokratik bir temele oturmuş olması gerekir. Oysa ki Türkiye’de başat rol oynayan siyasal partilerin demokrasi açısından acınacak yapıları, idealize ettiğim bu durum için ciddi sorun doğurmaktadır.

Bir an önce dominant partilerimizin demokratikleşmesi temennisiyle esen kalın.

Not:

Bu yazı, www.bilgiagi.net, www.timeturk.comwww.bilgievreni.com, www.haberanaliz.net www.siyasalforum.net, www.gunesgazetesi.net, www.kamudanhaber.com www.gercekgazete.web.tr,  ile, Gerçek Gazete, Halkın Sesi, Balıkesir Demokrat, Marmara Bölge, Güney Marmara Yaşam ve Fatsa Güneş gazetelerinde yayınlanmaktadır. Yazarın izni olmaksızın başka hiçbir yayın organında kaynak veya dipnot göstermeksizin kısmen veya tamamen alınamaz, çoğaltılamaz

Etiketler: , , , , ,