Resim: Soysal Medya Etiği Bilinçlendirme YazarPortal Caps Türü Kamu Spotu

Sosyal Medya Etik İlkelerine Dair Esaslar başlığını taşıyan makalemiz ve buna ilişkin İngilizce ve Türkçe kaleme aldığımız ULUSLARARASI KİTAP bölümü çalışmalarımız devam etmektedir.

Ancak durumun aciliyeti (ivediliği) açısından Sosyal Medya Etik ilkelerinden birisi olan, Hashtag kullanma etik ilkesine ilişkin bazı hususları sıralayacağım. Sosyal medyaya ilişkin başat olan bir dizi diğer ilkeleri kitabımız yayınlandıktan sonra tümden sıralayacağız.

HASHTAG KULLANMA İLKELERİ ve ÖNLEMLERİ:

1. Hashtag, bir etiketleme veya anahtar kelime yazma sistemidir ve mutlak surette, sözcüklerle içerik DOĞRUDAN İLGİLİ olmak zorundadır. Aksi, evrene atılmış çöptür. Dijital dünyadaki çevre kirliliği sonucunu doğurur.

2. Hashtag ile, ilgili söz arasındaki illiyet (nedensellik) bağı, ortalama eğitim düzeyinin anlayacağı şekilde kurulmalıdır.

3. İlgili kamu ve özel sektör kuruluşları hakkında açılan Hashtag lar ve içerikleri, olası hukuksal sorumluluktan kurtulamaz.

4. Toplumda olumsuz yönde infial uyandıracak hashtag’lara sosyal medya yöneticileri kayıtsız kalamaz, kalmamalıdır.

5. İlgisiz hashtag yazanlar uyarılmalı, buna ilişkin kamu ve özel sektör sosyal medya temsilcileri ile, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı başta olmak üzere, Gazeteciler Cemiyeti,  basın birliği, internet kullanıcılarına ilişkin sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiği, çalıştay düzenlenmesi kaçınılmazdır.

6. Üçten fazla hashtag yazılmamalı, mümkünse tek hashtag ile yetinilmelidir. Zaten çoğu dijital algoritmalar, üçten fazla hashtag yazanları SPAM olarak tanımlamaktadır.

7. Hashtag lar çok uzun olmamalıdır. En faazla iki sözcüğün birleşimi geçilmemelidir.

8. Bu maddelere başkaca birkaç madde daha eklenmesi sosyal medyanın gelişimi sürecinde ortaya çıkacaktır.

SOSYAL MEDYA VANDALLARININ EGOİSTÇE, SAYGISIZCA, FÜTURSUZ VE DENSİZCE sosyal medyayı kirletmelerine izin vermeyiniz. Etik ilkelere göre hareket etmeyenleri uyarınız.

Sloganımız;

“Daha temiz bir dijital düya için elele”

Aydınlık yarınlar dileğimle.
#etik
#sosyalmedyaetik
#yazarportal

Etiketler: , ,