Gıda ürünlerindeki kıtlık 2005 yılı itibarıyla aksi iddia edilemez bir gerçek halini almıştır. Bu gün küresel anlamda kıtlıkla mücadele çözüm ve alternatifleri aranmaktadır. Kıtlık ve açlık tehlikesi bu gün için bir teori veya varsayım veya kehanet değildir. Durum tam anlamıyla acil bir vakıadır. Bu yazdığım satırların fantezi ya da kehanet olarak algılanması EN BÜYÜK TEHLİKEDİR.

Kıtlığın çözümü olarak birkaç madde öne sürebiliriz. Bunlardan bir kısmı acil, bir kısmı orta ve uzun vadeli önlemlerdir. Bunları kısaca sıralayacak olursak:

ACİL ÖNLEMLER:
1. Acil önlemlerden ilki, gıda üretim miktarları ve tüketim miktarlarının ve dağıtım alanlarının belirlenmesi,
2. Gıda tüketim eğilimleri ve tüketim kalıplarının değiştirilmesine yönelik küresel bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimlerine başlanması,
3. Dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinde hızla alternatif gıda üretim tekniklerinin araştırılması için enstitüler kurulması.
4. Kuraklığın ve küresel ısınmanın azaltılması için küresel anlamda bilinçlendirme eğitimleri yapılması, bu eğitimlerin medyada sesli görüntülü ve yazılı olarak işlenmesi devlet tarafından zorunlu hale getirilmesi,
5. Su kaynaklarının korunması yeşil alanların korunması için yasal düzenlemeler ve yaptırımların şiddetle en ağır hale getirilmesi,
6. Deniz suyunun tarımda ve içme suyunda kullanılması için gerekli teknolojiler geliştirilip, piyasadaki ekonomik değerleri ucuzlatılmalıdır. Doğal kaynak sularının içme ve kullanma sularına, arıtılmış deniz suyunun sulama ve kullanıma ayrılması,
7. Gıdaların depolanması, (kurutma, konservasyon, dondurma vb. yöntemler sunan teknolojilerin geliştirilmesi.

ORTA ve UZUN VADELİ ÖNLEMLER:
1. Gıda ürünleri üretim teknikleri mekansal anlamda toprağa dayalı olmaktan, seraya dayalı ürünlere yönlendirilmeli, topraksız tarım teknolojileri şiddetle yaygınlaştırılmalıdır.
2. Tarım ürünlerinde acil hibrit ıslahına gidilip genetik zenginleştirmenin önündeki hukuksal önlemler kaldırılıp bu tür araştırmalar teşvik edilmelidir.
3. İnsanların gıdaya gereksinimlerine yol açan faktörlerin azaltılması. Kas güçlendirici cihazların kullanılması. (Böylece daha az enerji harcanacak ve daha az gıda tüketimi olacaktır.

Zaman ilerledikçe kuraklık ve kıtlığın artması hızlanacaktır. Bir kısım mütedeyyin kesim, bu dünyanın düzeninin bozulmayacağını, yaratıcının rızkını vereceğini, düzeni yaratıcının koruyacağını ileri sürer. Ancak yüce yaratıcı doğal dengeye göre dünyanın düzeninden sorumlu tutulabilir. İnsanoğlu bencil ve sorumsuz davranışlarıyla dünyanın doğal dengesini bozarsa, bunun korunmasını yüce yaratıcıdan beklemek tam bir safdillik, aymazlık olur.

Pek tabi ki, 2100 senesine doğru kuraklık ve kıtlık bu güne göre çok daha hızlı bir şekilde yaygınlaşmaya devam edecektir. Bunlara önlem olarak bu gün düşünmek bile istemeyeceğiniz hatta sizlere gülünç gelen önlemler alınacaktır. Bunlar, beslenmede tablet devri, enerji harcama kotası, su kotası gibi önlemlerdir.

2100 senesinin başlarında tablet ile beslenme bütün insanoğlunca kullanılacaktır. Daha da ötesi, bir kısım uzuvlar mekanik desteğe dayalı olarak fonksiyon göreceğinden dolayı enerji tüketimi azalacaktır. Bu da daha az gıda tüketimini sağlayacaktır.

Reklamlardaki haykırışı hatırlarsınız. “Yaşasın yemek yemek!!!”. Evet bu haykırma yirmiikinici yüzyılın ilk on yılında bir çok insan tarafından seslendirilecektir. Ama ne yazık ki, bunun başkaca bir çaresi olmayacaktır. İşte bu nedenle dünya nüfusundaki hızlı artış ÖNÜ ALINMAZ BÜYÜK SORUNLARIN BAŞLANGICI OLACAKTIR.

Bu gün ülkemizin başbakanı parayla satın almak istediği oy yığınlarını artırmak için “en az üç çocuk” derken bir lider olarak dünyayı felakete sürükleyecek bir çağrıda bulunmaktadır farkında olmadan. Ne yazık ki bu kişi, Türkiye’nin başbakanıdır. Bir başbakanın veya danışmanlarının 2100 senesini görememesi doğaldır. Bu durumda bu kişiler mutlak anlamda politikacı olurlar ama asla ve asla DEVLET ADAMI OLAMAZLAR. Çünkü devlet adamları gelecek nesilleri düşünürken, politikacılar gelecek seçimleri düşünür.

Saygılarımla ve yarınlar dileklerimle.

Not:
Bu sitede yayınlanmakta olan yazılar https://www.yazarport.com, https://www.gunesgazetesi.net https://www.bilgiagi.net https://www.bilgievreni.com, https://www.siyasalforum.net https://www.gercekgazete.web.tr www.nevvalsevindi.com ile, Gerçek Gazete, Halkın Sesi, Güney Marmara Yaşam ve Fatsa Güneş gazetelerinde yayınlanmaktadır. Yazarın izni olmaksızın başka hiçbir yayın organında kaynak veya dipnot göstermeksizin kısmen veya tamamen alınamaz, çoğaltılamaz.

Etiketler: , , , ,