Kişisel ve Kurumsal İmaj (İmaj Oluşturma / Yaratma ve İmaj Yönetimi)

Bireylerin ve / veya kurumların (örgütlerin, firmaların, organizasyonların, kurumların, kuruluşların) en çok ihmal ettikleri konulardan birisi de imaj oluşturma ve imaj yönetimidir. Bu sihirli değnek bu gün için büyük sonuç vermese de orta ve uzun vadede bireysel ve kurumsal açıdan hayati sonuçlar doğuran bir faktördür.

İmaj, bir kişi ve/veya kurum hakkında başka bir kişinin veya kişilerin ilk elde kafasında oluşturduğu izlenimdir. Bu izlenim, görme, duyma veya hissetme anında başlar, zamanla yerleşik hale gelir. Bu açıdanimajın oluşumu, (zihne imaj izdüşümünün yansıması) ilk bir dakika içinde gerçekleşirken, imajın yerleştirilmesi kısa ve orta dönemi almaktadır. Yerleşmiş / kanıksanmış bir imajın korunması ise, imaj yönetimine girmektedir. İşte bu yüzden, imajın yaratılması / oluşturulması kadar imajın kanıksatılmasında imajın yönetimi de önemlidir.

A- İmajın Ortaya Çıkma Yöntemleri:

1. Oluşan (doğal) imaj:

Bir kişinin veya kurumun herhangi özel bir gayret veya planlı bir eylemde bulunmaksızın kendiliğinden zaman içinde ortaya çıkan imajıdır. Bu tür imajın yönetimi de sürdürülmesi de oldukça kolaydır. Çünkü imaj tür olarak doğal bir imajdır. Normal şartlar altında zaten zaman süreci bu imajı besleyecektir.

2. Yaratılan (yapay) imaj

Bir kişinin veya kurumun belli bir alanda veya yönde veya biçimde kendini yansıtması (lanse etmesi) ÖZELLİKLE İSTENMİŞSE, bu durumda yaratılan veya iradi olarak oluşturulan imajdan söz edebiliriz. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, özellikle yeni kurulan/oluşturulan örgütler için imaj oluşturma önemlidir ve bu durumda imaj meykır (image maker) daha da önemlidir. Bu noktada eğer tanıtımdan iyi sonuç alınmışsa, arada bir de olsa imaj danışmanının değiştirilmesi önerilmez. Hatta imajın sürdürülebilirliği açısından imaj maker değişimi son derece yanlış olur.

B- İmajın Algılanması ve Türleri:

1. Öz imaj:

Bir kişinin veya kurumun gerçekte varolan kendi karakterinin yansıması olan imajdır. Bu imaja gizli imaj da denebilir. Zira kişi veya kurum imajının yansıtılmasına ve belirtilmesine (lansmanına) gerek görmemiştir. Bu durumda zaten oluşan doğal bir imajdan söz edebiliriz. Bu tür imaja ayrıca potansiyel imaj da diyebiliriz. Yalnız şu var ki, bazen kişi veya kurum kendini varoluşundan çok daha farklı bir izlenimle ortaya çıkarmak isteyebilir. Bu durumda varolan imaja öz imaj derken iradi olarak ortaya konulan imaja da algılanan imaj diyebiliriz.

2. Algılanan imaj:

Bir kişi veya kurumun gayrı iradi olarak veya iradi (bilinçli) olarak kendini yansıtmak istediği imajdır. Burada zaten kişi veya kurum imajın algılanması üzerine dikkatle durur ve bu noktalarda yönlendirme ve/veya beslemelerde bulunur.

C- Kurum Kimliği Açısından İmaj:

Kurum kimliği, kurumun sembolik açıdan (logotyp, renk, sembolizasyon vb.) karakteridir. Kurum kimliği ve kurumsal imajı izah etmek için tavuk ve yumurta örneğini kullanabiliriz. Ennihayet, yumurta da tavuktan çıkar, tavuk ta yumurtadan çıkar. Binaenaleyh, kurum imajı, kurum kimliğini oluşturur, kurum kimliği de kurum imajını oluşturur. Ne var ki, yeni oluşturulmuş / kurulmuş örgütler için halihazırda bir kurum kimliği olmayacağı için, bu noktada kurum imajı kurum kimliğine öncülük edecektir/etmektedir.

Orta ve uzun dönem açısından kurum kimliği, kurumların yerleşik, oturmuş imaj toplamına eşittir.

D- Sosyal Sorumluluk ve İmaj:

İster bireyin isterse kurumun sosyal sorumlulukları veya sosyal sorumluluk üstlenmedeki özverisi ve yatkınlığı kurumun kendinden soyutlanması anlamına gelecek ve saygın bir kurum veya birey imajının ortaya çıkmasını kolaylaştıracaktır. Kurumlar sosyal sorumluluğa yöneldikçe, anlık olan kurum imajlarını sabitlerler, kalıcı olan kurumsal kimliklerini ise güçlendirirler.

E- İmaj Yönetimi ve Sürdürülebilirliği Açısından Medya Besleme Araçları:

İmaj bir kere oluşturulmuşsa, artık işin önemli kısmı, imajın yönetimi ve sürdürülebilirliğinin (kanıksatılmasının ) sağlanmasıdır. Bu konuda ilk elde kişi veya kurum kısa ve orta vadede medya besleme araçlarını kullanacaktır.

Medya Besleme Araçları:

Kartvizit, Antetli kağıt, antetli zarf, Logo, Amblem, Poster,  Ofis tasarımı (iç / dış), Ürün etiketi, ürün tasarımı, , Web adresi (elektronik ağ erişimi), personel kalifikasyonu, personel imajı, personel davranış(lar)ı, Bilbord tanıtımları, audiovisual (sesli görüntülü multimedya tanıtımlar, giydirilmiş firma taşıtları, sponsorluklar, kurumsal reklamlar vs.

Kamuoyu ve İmaj:

Kamuoyu ve imaj ilişkisini ortaya koymak için, önce kamuoyunu tanımlamamız gerekmektedir.

Kamuoyunu, uluslararası, uluslar üstü, bölgesel yerel veya lokal çaplı en başta medya kurum ve kuruluşları olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının, ülkeler ve özel hukuk tüzel kuruluşlarının devamlı, düzenli ve sistematik olarak orta ve uzun vadede bütünleşik olarak ortaya çıkardıkları veya oluşturdukları düşünce, değer, tutum, yapı veya  bakış açısına denir.

Kişisel ve kurumsal İmaj konusunda hazırlamış olduğum çizelgeyi görmek için aşağıdaki linki tıklayınız:

https://www.ahmetfidan.com/wp-content/uploads/2013/01/imaj-cizelgesi.jpg

Not:

Bu yazı, https://www.bilgiagi.net, www.timeturk.com, https://www.bilgievreni.com, https://www.siyasalforum.org, https://www.gercekgazete.web.tr, www.bolgeselhaber.com, www.sinematur.com, www.ahmetfidan.com ile, Kuzey, Gazete Gerçek, vb. kağıt bası gazetelerde yayınlanmaktadır. Yazarın izni olmaksızın başka hiçbir yayın organında kaynak veya dipnot göstermeksizin kısmen veya tamamen alınamaz, çoğaltılamaz.

Etiketler: , , , , , , , , , , , ,