Seçim kampanyasını, adayların tanıtım dokümanlarını ve sözlerini konuşmalarını biraz yakından incelerseniz göreceksiniz. Adayların büyük çoğunluğu sanki milletvekilliğine seçiliyormuş gibi davranmakta. Konuşma ve propagandalarının özünü daha çok merkezi yönetime ilişkin politikalar oluşturmaktadır.

Oysa ki, bu bir yerel yönetim seçimidir. Yerel yönetimlerde de başkanlar ve ekibi önemlidir. Başkan adayları propagandalarında projelerinden, kısa orta ve uzun dönemli planlarından bahsetmesi gerekmektedir. Dahası, başkan adayları, yardımcısı yapacağı kişiler ve/veya encümene getirmeyi düşündüğü kişilerle esnaf ziyaretlerini yapmalıdır. Böylece yarın bir gün seçimi kazandığında karşılarına çıkacak kişileri halk görmüş olsun.

Ama yerel politika da olsa genel politikanın raconu ve egoistliği seçim çalışmalarına damgasını vurmaktadır. Adayların böylesi bir açılım içinde olmalarının temelde 2 nedeni vardır. Bu iki nedenin her ikisi de çok görülen ve bilinen nedenlerdir.

1. Neden, Projesizlik:

Adaylar seçim çalışmalarında projelerini ortaya koyacaklar ama, bir çoğu hasbel kadar parti merkezi tarafından lutfedilerek atandıkları için ya hazırlıklı olmadıklarından ya da basiretsizliklerinden (çapsızlıktan) proje ortaya koyamamaktalar. Ama çoğunlukla projeleri olmadığından ortaya konulmadığını söyleyebiliriz.

2. Neden, Politik Egosantrkik Yaklaşım: / Politik Kıskançlık:

2. neden de en az birinci neden kadar önemlidir. Çünkü çok güzel projeleri olan adayların bile bunu kamu oyu önünde açık açık deklere etmek istemediklerini yer yer gördük, izledik, duyduk. Güya kısa, orta ve uzun dönemli planlar, projeler halkla paylaşılırsa, rakipler de bu projeleri kullanacak bunlardan kopya çekecektir. Böylesi sığ ve oportünist yaklaşım bence ancak adayların kendi düzeysizliklerini göstermektedir.

İdeal tip başkan adayı, en başta giyimi kuşamı, konuşmasındaki düzgünlüğü, ALÇAK GÖNÜLLÜLÜĞÜ ile birlikte, planı projesiyle olmalıdır. Yerel halka, hemşehrilerine kısa orta ve uzun dönemlik vizyonlarını çizmelidir. Yarın bir gün seçildiğinde yapacağı icraatları gören vatandaşlar, “haydaa, bu da nerden çıktı” diye irkilmeyecek.

Bütün bunlar yere siyasetin ideal seçim çalışmaları olmalıdır. Centilmenlik ise her zaman genel geçerli bir takdiktir. Bu konuda halk tarafından en muteber olan aday, sürekli başkalarını karalayan ve başkaları üzerinden reaktif siyaset yapan değil, kendi planlarına bakan, projelerini anlatan, geleceği önümüzdeki günleri çizen vizyoner adaydır.

Aydınlık dolu yarınlar dileğimle.

Not:
Bu yazı, www.bilgiagi.net, www.timeturk.com, www.bilgievreni.com, www.haberanaliz.net, www.siyasalforum.net, www.gunesgazetesi.net, www.kamudanhaber.com, www.gercekgazete.web.tr ile, Gerçek Gazete, Halkın Sesi, Balıkesir Demokrat, Marmara Bölge, Güney Marmara Yaşam ve Fatsa Güneş gazetelerinde yayınlanmaktadır. Yazarın izni olmaksızın başka hiçbir yayın organında kaynak veya dipnot göstermeksizin kısmen veya tamamen alınamaz, çoğaltılamaz.

Etiketler: , , , , , , ,