Sovyet Sosyalist Kürt Cumhuriyeti(!)

Kürt açılımı, malesef, doğrudan Kürtlerin sorununu hedef almamaktadır. Öteden beri devam etmekte olan aşiret sistemi, ağalık ve çelikleşmiş feodal yapı, eski Sovyet Rusya’daki Proleterya Diktatörlüğü’ne kayıtsız şartsız iman etmiş sovyet halkın durumuyla örtüşmekte.

Her hangi bir aşirete, marbaya mensup yığınlar, her şeyi ağadan, aşiret reisinden ve dahi devletten beklemekte, çalışsa da çalışmasa da asgari hayatta kalma garantisinin olduğu kronik bir  hastalığa düçar olmuşlardır. Aynı durum,  az da çok ta çalışsa, devletin asgari geçim şartlarını sunması neticesi, üretim çöküşlerinin yaşandığı Sovyet Rusya’da da görülmüştü.

Yalnız, bu benzerlik ikbal umutları açısından bakıldığında farklı adreslere varmaktadır. Ne tuhaftır ki, özellikle PKK yanlısı Kürt liderler, sosyalist ve çoğunlukla da ateist bir paradigma içinde olmalarına karşılık, yönlerini Rusya’ya değil de, Amerika ve Avrpa’ya dönmüş durumdadırlar. (daha&helliip;)

Etiketler: , , ,