Küreselleşen Kürt Burjuvazisi ve Aristokrasisi…

Küreselleşen Kürt Burjuvazisi ve Aristokrasisi Kime Hizmet Ediyor?

 

Dün reel politikte Kürt açılımının ulusal bazda kazanan ve kaybeden taraflarını dile getirmiştik. Ne var ki, açılımı ortaya koyarken Kürt toplumunun iç dinamiklerine yeterince değinememiştik. Bu  konuda iç dinamiklerden  en başta gelen unsurun Kürt burjuvazisinin ve aristokrasisinin olduğunu belirtmek gerek.

Sorunsalın Tarihsel Açıdan Kaynağı:

Yarım yüzyıla yakın bir zamandır Türkiye’de “Kürt sorunu” konuşulmuş ve “Kürt sorunu vardır” argümanı Kürt (daha&helliip;)

Etiketler: , , , ,