Duyu Bozukluklarına Diyalektik Değinimler (III)

Ekonomik Durum/Gelir Düzeyi:

Ekonomik faktörler, potansiyel olarak iletişim açısından olumlu yönde bir tetikleyicidir.  Ancak, gelir düzeyi yüksek olan kişilerin çok düşük veya gelirsiz bireylere karşı sanal bir kast bulunmakta ve bu kişiler alt gelir gruplarıyla iletişim kurmak istememektedir. Bu kitlenin zevkleri, beklentileri tercihleri, hassasiyet noktaları bu kitlenin doğrudan müşteri konumunda olmadığı sürece önem taşımamaktadır.

Ekonomik düzeyi yüksek erkekler ile bayanlar ise birbirinden kısmen farklıdır. Erkekler tam anlamıyla farklı düzeyler veya kategorilere karşı ortalama bir tepki verirken kadınlar daha çok duygusal olmalarına karşın bu alt sınıflar ile olan iletişime biraz daha kapalıdır.

Yaş faktörüyle çaprazlama karşılaştırdığımızda ise, düşük gelir grubundaki bireyler ile yüksek gelir grubundaki bireyler arasında önemli bir fark vardır.

Hangi gelir grubu olursa olsun, çocuk ve genç yaşlarda ekonomik düzeyin sınıfların birbirleyirle iletişiminde hiç bir önem taşımadı düşünüldüğü için her açıdan iletişime açıktırlar. Ancak düşük gelir düzeyine sahip çocuk ve gençlerin teknik anlamda iletişim imkanları yeterli olamadığı için bir duyumsal sorun ortaya çıkmaktadır.

Buna karşın orta ve ileri yaşlarda yaş ilerledikçe alt gelir gruplarıyla olan iletişim azalmaktadır.

Meslek anlamında üst gelir grupları daha çok elit ve beyaz yakalılara karşı algı seçiciliği içinde iken düşük gelir grupları daha çok rutin çalışma sistemi olan mesleklere karşı iletişimleri daha çok açıktır.

Eğitim kategorisiyle bir çaprazlama karşılaştırma yapmaya gerek yoktur. Çünkü genellikle eğitim düzeyi yüksek olan kişilerin gelir düzeyi de yüksek olmakta, bu bağlamda her iki kategori paralel iletişim tepkisi oluşturmaktadır.

Dinsel faktör olarak ise,  düşük gelir gruplarının daha fazla dinsel ögelere karşı iletişim kanalları açık iken, yüksek gelir gruplarının dinsel eğilimleri bir yandan azalırken bir yandan da çeşitlenmektedir.

Yaşanılan yer açsıından baktığımızda, yüksek gelir gruplarının daha seçkin yerlerde oturduklarından dolayı kolay bir iletişim ortamında bulunurlarken, düşük gelir düzeylilerin yaşadıkları yer faktöründen dolayı zorlu bir iletişim ortamına sahiptirler. İklim yapısı ise düşük gelir grupları için söz konusu olan bir faktördür. Yüksek gelir düzeyine sahip bireylerin iletişim amacıyla  iklim faktörlerinden çok ta fazla olumsuz etkelinmemektedirler.

Diğer faktörleri de sonraki yazımıza bırakalım.

Bulunulan Ortam: [ses/sessizlik, ışık (aydınlık/karanlık) ısı derecesi (sıcak/soğuk)],

(Varsa) iletişim Aracının/Teknik/veya Teknolojisinin  Türü:

Bireyin Metabolizmik Hormonal Reaksiyonu ve (dna/karakter) Yapısı:

Genel Sağlık Durumu: (ağrı/sızı/algolojik durum)

Bireysel Öncelik Dereceleri:

Din ve İnanç Faktörleri:

Not:

Bu yazı, www.bilgiagi.net, www.timeturk.com, www.bilgievreni.com, www.kamudanhaber.com, www.siyasalforum.net, www.gunesgazetesi.net ,  www.gercekgazete.web.tr, ile, Gerçek Gazete, Balıkesir Demokrat gazetelerinde yayınlanmaktadır. Yazarın izni olmaksızın başka hiçbir yayın organında kaynak veya dipnot göstermeksizin kısmen veya tamamen alınamaz, çoğaltılamaz.

Etiketler: , ,