Akrepler ve Özellikleri

 

Teorisi ve Pratiğiyle, Psikolojisi ve Anatomisiyle Akrep Burçları Üzerine Bir İnceleme:

Akrepler hakkında ne yazacağıma karar veremedim önce. Zira akrepler hakkında o kadar çok yazacak şey var ki zihnimde. Bu benimkisi, eşşek hikayesine benzedi. “Eşşeğin önüne üç ayrı yere ot koymuşlar, önce hangisinden başlayayım diye düşüne düşüne açlıktan ölmüş” Ben buna kendimce “eşşek sendromu” diyorum. Bu vesile ile “eşşek sendromu” nu da ilk kez literatüre geçirmiş olduk. Bu konuyu da önümüzdeki pazar ele almayı düşünüyorum. Gelelim akreplere.

Akrepler, Ne Menem Yaratıklar?

Üstün Yönleri:

Önce iyi yönlerinden bahsetmek istiyorum. Öyle ya, önce yalakalık yapalım bu nadide varlıklara. Sonra akrepleri en hassas noktalarından acımasızca sokabiliriz. Allahtan ailemde, çok yakın çevremde akrep olan bir bay veya bayan olmadı. Allah beni akreplerden, akrepleri de benden korusun.)))

Ahhh, akrepler ahhh!

Onların sanatçı kişiliği, algılarındaki engin sezgi gücü ve derunilikleeri tek kelimeyle muhteşemdir. Felsefede, teoride kaldıkları sürece onların düşünce iklimleri lezzetinden yenmez. Çünkü, teoriden pratiğe yaklaştıkça iş değişecek ve akrebin güçlü egosu o derin sezgi gücüyle destekli kavrama ve analizlerini yerle bir edecektir.

Akreplerin tutkusu ve seçkinciliği onları erişilmez kılmakta. Kendileri (kendilerine göre) her zaman dev aynasındadırlar. Onlar kendilerini dev aynasında göre dursun, dünya yüzündeki bütün burçların B tipleri veya balık, yay kısmen oğlak gibi burçlar onları büyüleyici olarak görmekte. Ama buna karşın, akrepler bu burçları birer böcek gibi görürler. Zira onlar toplumda sadece ve sadece dolgu malzemeleridir.

Akrep için olmazsa olmaz şey, istikrarlı bir güçtür. Bu potansiyel olarak gücün varlığını gerektirir. Akrebin ister erkeği ister bayanı hangi cinsi olursa olsun, güç ve istikrardan yanadır. Akrebe haddini bildirecek yegane burçlar, arslan, koç ve boğa burçlarıdır. Örneğin ikizler ile akrep asla ve kat’a bir araya gelmemesi gereken burçlardır. Çünkü, biri kıskançlık abidesi iken diğeri özgürlük abidesidir. Akrebin ikizleri etkilemek istediğinde, akrebin güçlü kıskaçları arasından ikizler buhar olup kaçar. İkizlerin kıskaçları boşta kalır. İkizler çoktan başka mecralarda ortalığa neşe saçmaya başlamıştır bile. İkizlerin bu uçarı ve neşeli halleri akrebi zaten çileden çıkartmak için yeter de artar bile.

Felsefe ve Akrep:

En iyi felsefeciler akreplerden çıkar. Onlardaki pratik olmayan algı ve sezgi gücü, gerek evrenin kavranmasında, gerek insan psikolojisinin çözülmesinde gerekse dünyadaki olay ve olguların analiz edilmesinde son derece baskındır. Eğer olayların ve olguların içinde akrebin kendisi veya akrebin tarafı olduğu her hangi biir durum söz konusu ise, en objektif analizleri akrepler yapar. Ancak içinde kendileri veya kendi yakınları var ise, veya menfaat ilişkisi olabilecek bir durum söz konusu ise, akreplerin objektif düşünce veya fikirlerini tereddüt etmeden kaldırıp çöpe atabilirsiniz.

Akreplerin Etkileyicilikleri:

Akrepler kendilerini etkileyici zannederler. Öyle ya zaten etkileyicilerdir. Amaaa, B tiplerine karşı (yani çekingen karakterlere karşı). Zaten şu dünyada B tipleri olmasa evren bir günde darmaduman olurdu. Akrepler bütün burçların B tiplerini alt eder, balık ve yay burçlarının kısmen oğlak burçlarının A tiplerini de etkileyebilirler. Ama etkiledikleri veya etkileyebilecekleri tür ve tiplerin hepsi budur. Onların güçlü egoları, kendilerinin dünyanı sahibi gibi görmelerine neden olur. Ama onların bu durumu, bir çok burç tarafından ŞİZOFRENİ olarak algılanır. Özellikle akrepleri hiçe sayan ikizler, arslan, koç, boğa gibi burçlar böyle düşünür.

Affetmeyi Affetmeyen Su Yaratıkları:

Akreplerdeki affetmeye karşı katıksız ve sorgulamasız saplantı A tipi ve B tipi bütün burçlar tarafından garipsenir. Belki affetme konusunda akreplerle hemfikir olabilecek yegane burç boğa dır. Boğaların affetme konusundaki düşünceleri zaten saplantı boyutundadır.

Haksızlık, düzenbazlık, riyakarlık ve ilkesizliğe karşı mendebur derecesinde tepkilidirler. Ancak onların bu radikal tutumları kendilerine göredir. Kendi çıkar ve menfaatleri doğrudan veya dolaylı olarak belli ise, akreplerin haksızlığa karşı tutumları, düzenbazlığa karşı duruşları, riyakarlığa karşı davranışı subjektif / öznel davranışlardır.

Akreplerin Cinselliği:

Tutkulu akrepler, istikrarlı ama sanatkarane ve de derinlemesine bir cinsellik peşindedirler. Ancak kendi belirledikleri ve istedikleri (kendilerinin olan) partnerleriyle cinsellik yaşarlar. Cinselliklerinde pasif değil aktiftirler. Bu aslında onların süper egolarının bir tezahürü (görünümü) dür. Bütün B tipinde olan partnerleri, kendilerini akrebe teslim etmenin dayanılmaz mutluluğunu yaşarlar. Ancak büyüleyici ve çılgınca bir cinselliği akrepler ancak ve ancak aslan, koçlar ile yaşarlar.

İkizler ve Akrepler cinsellikte yan yana gelmemesi gereken kombinasyonlardır. Zaten her iki burcun arasındaki kan uyuşmazlığı onlara özel hayatın kapılarını açmayacaktır. Hem akrep buna fırsat vermeyecek, hem de ikizlerin bu durum umurunda bile olmayacak.

Akrep ve yengeç ise, dünyanın en muhteşem cinselliğini yaşarlar. Ancak yengecin de A tipi olması gereklidir. Aksi takdirde B tipi yengeç akrebe teslim olacaktır. Her iki su burcu olan bu böcekler (pardon burçlar) suda danseder gibi, özel hayatlarında zirveleri yakalayacaklardır.

Su burcundan balık ise, akrep için hiç te tercih edilmeyen tiplerdir. Zira balığın hızı ve akışkanlığı akrebe göre fazlaca zayıf hatta gevşek olarak bulunacaktır. Zira akrep sabitliği ve istikrarı tercih ederken, balıklardaki alıklık ve oynaklık akrepleri uzaklaştıracaktır.

Akrep kadınlarının cinselliğe ve ilgiye olan açlıkları, onları sürekli olarak cinsellik ve/veya seksapelite anlamında sinyal yakmaya iter. Ancak onların bu sinyalleri, gösterip te vermeyen bir sinyaldir. Zira bu sinyalleriyle karşılarındakini eritmekten neredeyse orgazm olacak derecede mutlu olurlar.

Akreplerin Zayıf Yönleri:

Akreplerin zayıf yönleri yoktur(!))). Onların zayıf yönleri olamaz. Onlar kusursuz yaratıklardır. Akrebin zayıf yönünü ancak A tipi bir akrep yazabilir. Bir de, akrebin zayıf yönünü bendeniz gibi AA olan bir ikizler yazabilir. Ancak benim kaleme alacağım bu zayıflıklar veya sakilliklere karşı, akrepler “tınnn” diyeceklerdir. Ben de onların “tınn” deyişlerine karşılık “tınnn tınnnn” diyeceğim. Neme lazım. Akrepleri kendime düşman etmenin gereği yok. Zaten onların zayıflıklarını ve ezikliklerini bilenler biliyor.

Akrepler ve Para/Servet:

Akreplerden varlıklı veya zenginlerin çıktığı pek söylenemez. Varsa bile bu servet birikiminde başkaca faktörler daha etkin rol oynarlar. Tutku ve ego peşinde olan kişilerin servet biriktirmeleri zaten oldukça güçtür. Onlardaki ego tatminleri servet için en tehlikeli psikolojidir. Zaten bu özellikleri nedeniyle paralı olmaları zordur. Ancak kocasını veya sevgilisini acımasız kıskaçları arasına almayı başarmış bir akrep kadını, paralı olan kocalarının servetini zapt-ı rapt altına almakta başarılıdırlar.

Akrepler ve Estetik:

Akreplerin en fazla idealize edilecek yönleri, estetiğe ve güzelliğe olan düşkünlükleridir. Bu onların beğenme ve beğenilme baskın karakterlerinin bir yansımasıdır. Onlar çevrelerindeki ve kendi üzerlerindeki güzellik ve uyumun varlığından mutlu olurlar. Zaten akreplerin bizzat kendileri (kendi vücutları) estetik ve simetrik yaratıklardır. Her iki yandaki simetrik uzuvlar, ucunda zehiri olan ters kıvrılmış azalan oranda simetrik kuyruk başlı başına bu yaratıkların simetrik yansımasıdır.

Tıpkı bir gerçek bir akrep böceğine/yaratığına karşı insanların soğuk ve hatta ürkek bakışları gibi, akrep olmayanlar da akreplere (akrep burcundan olanlara) karşı ürkekçe yaklaşırlar. (İkizler hariç))) Ancak akrep ve ikizler burcunun üst üste örtüşebildiği (pişti olabildiği) tek olgu görsellik ve estetiktir. Ancak arada çok önemli bir fark vardır. Akrep görselliği ve estetiği bir şantaj olarak görürken, ikizler keyif çıkarma ve mutlu olma aracı olarak görür.

Akrepleri Anlamak:

En başta söylemek gerek ki, akrepleri tam olarak anlamak neredeyse imkansızdır. Onca kararlılıkları, mantıklılıkları ilkeliliklerine rağmen hiç akıl erdirilemeyecek derecede tuhaf davranışları olabilir. Para harcama konusunda bir çok burca dudak ısırtacak derecede tutumlu ve makul davranan akrep, tutkuları ve gösteriş merakı (veya ego tatmini) için çok ta bir değeri olmayan şeylere tahmin edilemeyecek servetler dökebilir.

Akrepler müzayedeler için en kıymetli kişiliklerdir. Eğer alacağım dediyse, artırımın son noktasına kadar gitmekten çekinmez. Alacağı şey sözümona “beş para etmez” bir şey olsa da, o onu alır ve bir ömür boyu bedelini ödemekten de yüksünmez.

Akrepler için zorluk diye birşey yoktur. Onlar zorun insanıdırlar. Yenilik dönemlerindeki fırtınaların insanıdırlar. Riske karşı onların bu cesareti, güçlü egolarını tatmin etmenin en masum yöntemidir. Zorluk ve cesaret, akreplerin fetişist bir zihniyetle tüketmek istedikleri olgulardır. Kapak cümlemiz de bu olsun.

Son cümlem de şu olsun:

Allah beni akreplerden ve akreplerin şerrinden akrepleri de benden ve benim şerrimden korusun! Aaaaminnnnnn!!!!!!!

Not:

Bu yazı, https://www.bilgiagi.net, https://www.bilgievreni.com, https://www.gazetecanik.com, https://www.kamudanhaber.com, https://www.siyasalforum.net, https://www.gercekgazete.web.tr, https://www.ahmetfidan.com ile, Gerçek Gazete, Balıkesir Demokrat, Gazete Canik vb. kağıt bası gazetelerinde yayınlanmaktadır. Yazarın izni olmaksızın başka hiçbir yayın organında kaynak veya dipnot göstermeksizin kısmen veya tamamen alınamaz, çoğaltılamaz.

Etiketler: , , , , , , , ,