2010"lu Yıların Birleş(em)miş Mileleri

Birleşmiş Milletler hangi konuda birleşmişler acaba. 1950 lerden 1980 li yıllara kadar fevkalade önemli bir etkisi olan Birleşmiş Milletler (BM) / United Nations (UN), doğu blokunun yıkılmasıyla birlikte, Birleşik Devletlerin uydusu, arka bahçesi haline gelmiş, gittikçe kadükleşmiştir. Amerika’nın BM ye her dayattığı küresel konu, BM yi bir derece daha hadım etmiştir.

Bu gün için Avrupa Topluluğu ve Kuzey Atlantik Paktı’nın çoğunlukla ekonomik çıkar çatışmaları arasında sıkışmış örgüt Çin Halk Cumhuriyeti’nin ve Türkiye’nin etkili ve güçlü muhalif desteğine ihtiyacı bulunmaktadır. Ancak, Türkiye’nin de örgütte veto hakkı kazanması ülkemiz için öncelikli olmalıdır.

2010 yılında 9. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Türkiye’den seçilmesi için kulis çalışmalarına çoktan başlanmalıydı. 2010 yılı ve devam eden yıllarda Türkçe’nin de BM nin resmi dilleri arasına alınması için ayrı bir kulis sürecine girilmelidir. Çünkü Türkçe, üç kıtada etkin olarak konuşulan, konuşanların sayısının gittikçe arttığı bir dildir. Türkiye Türkçesi önemli ölçüde diğer Türki Cumhuriyetlerinin Türkçelerini de zaman içinde önemli ölçüde revize etmektedir.

 Zaten önümüzdeki on yıl içinde Türkiye dünya politikasının oluşturulmasında daha fazla söz sahibi olacaktır. Bu gün için BM, Irak, İsrail, Kıbrıs, Afganistan vb. ülkelerin iç ve küresel sorunları noktasında kayda değer hiç bireşey yapılmamıştır. Buna karşılık kurum, aynı şekilde, İLİKLERİMİZE KADAR YAKLAŞMIŞ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, KONVANSİYONEL BİYOLOJİK VİRÜSLER, Terörle Mücadele konularında sınıfta kalmıştır.

BM nin bu günlerde devam eden genel  toplantısında ilk kez küresel ısınma ana gündeme alınmıştır. Bu konuda kayda değer sonuçlar almak isteriz.

Konuya birleşmiş milletler tarafından el atılması gereken o kadar sorunlar bulunmaktadır ki. Oysa ki, BM silah tüccarlarnın, insan tüccarlarının hunhar emellerini aklama mekanizmasına dönüştürülmek istenmektedir.

Uluslararası teröre karşı mücadele, uluslararası teknoloji entegrasyonu, küresel ölçekli bilişim ve elektronik suçlar ve bu suçlarla mücadele. savaş yaşayan toplumların rehabilitasyonu, dünya üzerindeki gelir bölüşümünün tatminkar oranlara çekilmesi vb. konulara BM ce sözde değil özde alt komisyonlarla kısa dönemlik olmasa da orta dönemde çözüme yönelik çarelerin araştırılmasına gidilmeliidir.

Menfaat odaklarının çıkarlarını aklarken birleşen dünya milletlerinin bahsi geçen örgütü, ezilen, gittikçe fakirleşen, maddi ve manevi kan kaybeden dünya milletlerinin sorunlarının çözümünde birleşememektedir. 2010 lu yıllar bu örgütün gerekli konularda birleşememesinin bahaneleriyle mi geçecek.

Asırlarca dünyada düzen unsuru olmuş Türkiye buna izin vermemelidir. Yöneticilerimiz ülkemizin gücünü hissedip 1930 lu yıllarda M. Kemal ATATÜRK’ün gösterdiği cesareti, yiğitliği ve dirayeti gösretmelidir.

Not:

Bu yazı, www.bilgiagi.net, www.bilgievreni.com, www.kamudanhaber.com, www.siyasalforum.net, www.gunesgazetesi.net ,  www.gercekgazete.web.tr, ile, Gerçek Gazete, Balıkesir Demokrat, gazetelerinde yayınlanmaktadır. Yazarın izni olmaksızın başka hiçbir yayın organında kaynak veya dipnot göstermeksizin kısmen veya tamamen alınamaz, çoğaltılamaz.

Etiketler: , , ,