Siyasette Renklerin Temerküzü ve Ademimerkeziyeti

Son otuz yılın dönüm noktalarındaki travmalar ve  Türkiye Cumhuriyeti’nin ıslahı veya revizyonu konusunda tarihe düşülmüş derkenar.

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (1924) ve Serbest Cumhuriyet Fırkası (1930) ile sinyal yakan, 1950 yılında Demokrat partiyle çekirdeklenip ivme kazanan  yer yer tümüyle yıkarak, yer yer ıslah ederek düzeltilmek üzere Türkiye Cumhuriyetine alternatif model sunan hareketler Özal döneminde kurumsallaşmıştır. Özal dönemindeki bu kurumsallaşmanın karşı etkisi Özal ve benzerlerinin erken ölümünü getirse de, bu temeli sağlam alternatif “tip/model devlet” sunan akımlar 28 Şubat ile engellenmeye çalışılmıştır.

Cumhuriyet çocuklarının psikolojik ve ekonomik refleksiyle de desteklenen bu operasyonun adına Ergenekon operasyonu dense de göz önüne almadıkları, almak istemedikleri bir takım olgular Ergenekoncuların sonunu getirmiştir.

Neydi Bunlar:

1. Yıllardır bağıra bağıra her platformda dile getirdiğim demografi paradoksunun etkisi,

2. Seçkinci siyasetin halkı peşinden sürükleyebileceği (hatalı) öngörüsü,

3. İmam Hatip Liselerinin sayısal artışı ve bu okullardan mezun olanların en az 3 çocuk yaparak kitlesel destek noktasında kemikleşmesi,

4. Kızıl ve liberal kesimin ölü yatırımlar peşinde koşarken (yat, kat, yazlık, villa)… yardım, bağış ve deri paralarıyla ilk harcı konulmuş sonra yer yer küresel güçlerin emelleriyle tevhid ettirilerek destek görmüş yeşil sermayenin istihdam sağlayıcı yatırımlara yönelmesi ve kitlelerin ekonomik olarak ta disipline edilmesi.

5. Bilinçli ve çalışkan yeşil sermaye ve uzantısı siyasal hareketler, söz konusu misyonları gereği canla başla ve her noktada gayret etmişler, bu uğraşıları hobi veya ekonomik çıkar olarak değil de “cihad” misyonuyla (ibadet aşkıyla) yaptıklarının kızıl veya liberal kesimce görülememesi veya kestirilememesi.

6- Bu maddeler daha da artırılabilir.

Bu Günkü Renk Dansının Arifesindeki Hareketler:

28 Şubatla gol atan kızıl liberal seçkinciler bu operasyonun kitlesel destek noktasında siyaseten arkasının gelemeyeceğini düşünemediler. Ancak siyasi açıdan kemikleşmiş oylar 1950 yılından 2010 yılına kadar istikrarla artmaya devam etmiştir.

28 Şubat operasyonunun psikolojik, ekonomik ve siyasal ajitasyonları sonucu ortaya çıkan toplumsal travma, cemaat, tarikat destekli inisiyatif sahibi aktörlerce son derece başarılı bir şekilde yönetilmiş ve söz konusu operasyonun bıraktığı psikolojik savaş kitleler üzerinde başarıyla tersine çevrilmiştir.

28 Şubat sonrası, Cumhurbaşkanlığı seçimindeki ve parti kapatma eylemlerindeki bayağı ve dayatmacı yargı kararları ve yargıçların açıklamaları, gerekçeleri, “Türk milleti adına” olarak başlasa da, toplum üzerinde “ard niyetli” hareketler olarak algılanmıştır.

Bu Günkü Durum ve Tespit:

Bu gün, iki dönemlik tek parti iktidarı ile, elde edilmiş Cumhurbaşkanlığı makamı ile, onyıllardır stratejik olarak üzerinde çalışılmış ve fethedilmiş olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademelerinin etkisiyle Ergenekon  operasyonunun ardından gerçekleştirilen KONTREGRENEKON OPERASYONU davalar hala sürmüş olsa bile, başarıyla sonuçlanmıştır.

Operasyon sonuçlanırken, Türkiye’nin toplumsal yapısı asimile hale gelmiş, yeni itaatkar burjuvazi ve bürokratik kadro cami yeşiliyle, (din) haki yeşiliyle (ordu) çevre yeşiliyle (STK lar) gittikçe ortaya doğru temerküz etmiştir. Toplumun odağına yönelik bu akım ve yeni ağırlık merkezinin etkisi ve savrulmasıyla ortaya çıkan merkezkaç etki, daha önce ortalarda yerleşik olan kızıl gri (sosyal demokrat ve liberal) aktörleri ve de kitleleri desantralize etmiştir.

Toplumun yeni renk düzeni ve ağırlık merkezine alışması halihazırdaki iktidar döneminde tamamlandıktan sonra, I. anayasa revizyonunun üzerine oturtulacak köklü Anayasa değişimiyle taçlandırılacaktır.

Artık Türkiye Başkanlık sistemiyle yönetilen yep yeni bir Cumhuriyet haline gelecektir.

Haaa, bu cumhuriyet eski cumhuriyetin yıkıntısı üzerine kurulmuş bir Cumhuriyet mi olacak ıslah edilmiş veya revizyona tabi tutulmuş hali mi olacak sorusu ise artık çok kolay bir soru ve kolay bir cevaptır.

Zira Pensilvanya’dan kulağımıza gelen Saba makamındaki şarkılardan anladığımız kadarıyla yeni Cumhuriyet, eski tabiriyle ıslahat yeni tabiriyle Revizyona uğramış bir cumhuriyet olacaktır. Zaten son otuz yıldır idealize edilen misyon da buydu.

Sosyal Demokrat kitleler ve Ateist kesimler korkmasınlar. Çünkü zaten şeriatın kendisi de revizyona uğramıştır. Yeşil burjuva merkezde “dünyevileşerek” şeriatın ancak ve ancak (dünyaya) gülümseyen yüzünü ellerinde tutmuşlardır.

Bize (bana) düşen, toplumsal hareketlerin eğilim ve kültürel yapılarıyla birlikte resmini çekip tarihini yazmaktır. Şahsımın son 30 yılın Türk Toplumsal Hayatı  üzerine düştüğü dipnot ve derkenarlar budur.

Gelecek hayırlar getire…

Not: 

Bu yazı, http://www.bilgiagi.net, http://www.bilgievreni.com, http://www.gazetecanik.com, http://www.kamudanhaber.com, http://www.siyasalforum.net, http://www.gercekgazete.web.tr, http://www.ahmetfidan.com ile, Gerçek Gazete, Balıkesir Demokrat, Gazete Canik vb. kağıt bası gazetelerinde yayınlanmaktadır. Yazarın izni olmaksızın başka hiçbir yayın organında kaynak veya dipnot göstermeksizin kısmen veya tamamen alınamaz, çoğaltılamaz.

Etiketler:, , , ,