Siyasette Renklerin Temerküzü ve Ademimerkeziyeti

Son otuz yılın dönüm noktalarındaki travmalar ve  Türkiye Cumhuriyeti’nin ıslahı veya revizyonu konusunda tarihe düşülmüş derkenar.

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (1924) ve Serbest Cumhuriyet Fırkası (1930) ile sinyal yakan, 1950 yılında Demokrat partiyle çekirdeklenip ivme kazanan  yer yer tümüyle yıkarak, yer yer ıslah ederek düzeltilmek üzere Türkiye Cumhuriyetine alternatif model sunan hareketler Özal döneminde kurumsallaşmıştır. Özal dönemindeki bu kurumsallaşmanın karşı etkisi Özal ve benzerlerinin erken ölümünü getirse de, bu temeli sağlam alternatif “tip/model devlet” sunan akımlar 28 Şubat ile engellenmeye çalışılmıştır.

Cumhuriyet çocuklarının psikolojik ve ekonomik refleksiyle de desteklenen (daha&helliip;)

Etiketler: , , , ,