Bazen toplum içinde veya toplantıda birisi bir konuşma ve değerlendirme yapar, o ses veya söz öyle bir boşluk, bekleme, fasıla sessizlik oluşturur ki, ortamda sivrisineğin vızıltısı bile rahatça duyulabilir.

Şu an yerel seçimler arifesinde de politik gelecek açısından benzeri bir durum söz konusudur.

Bir taraftan yıllarca annesinin deterjanını tercih ettiği gibi koro halinde ve sorgusuz sualsiz desteklenen partiler ve bu partilerin mut’i neferleri, bir taraftan yıllarca kerhen verdiği oyların yığıdığı yılgınlık, tükenmişlik, yıpranmışlık ve tatminsizlik duygusunun ezici faturası altında ezilen kalabalıklar, bir taraftan yıllarca menfaatlenmek için kuyrukta bekleyen insanların sabırsızca çektiği otuzüçlük tesbinih şıkırtısına karışmış “ya allah“, “ya sabır” sesleri. Bir taraftan da on yıllarca her fırsatta topluma fayda sağlamak için fırsat kollayan ama belli güç hatta şer odakları tarafından kafalarına vurulmuş sindirilmiş inanılmaz cevherler, bir taraftan müzik, pop, magazin ve özellikle de futbolun dominant gazıyla uyutulmuş cevval gençlik beklemekte.

Bunlara ilave olarak bir taraftan da siyasal sisteme şimdiye kadar entegre olamamış, kendini ülke yönetimi için bilemiş idealist genç ve orta kuşak saf ve tertemiz insan kitlesi.

Bir taraftan da iktidarın nimetleri içinde yüzen ve iktidarın galir bölüşümü adaletsizliği üzerinde ikballer kurmuş yer yer bu konuda kartelleşmiş ekonomik anlamda iktidar odaklarının ve ortaklarının toplumsal ekonomik düzeyi göz önüne alarak ve mikro kredilerle kandırılamayacak kitleler karşısında ne yapamayacağını bilemez tarzdaki korku içindeki bekleyişleri…

Evet bu politik psikoz içinde ömünüzdeki seçimler ciddi anlamda sürprizleri barındırmaktadır. Bu seçimlerin yerel seçim olması ise başlı başına bir temsil edilmemiş ve edilememiş kişi ve kitleler için büyük bir avantaj iken, ekonomik ve siyasal olarak güçlü karteller için de çok büyük bir risk oluşturmaktadır. Zira insanlar bu seçimlerde (yerel seçim olmasından dolayı) gözlerinin içine bakan, karşılarında “EMİN” ve “SAĞLAM” olarak görebileceği kişileri tercih etmelerinin son derece doğal hatta gerekli görmektedirler.

Bu yerel seçimler aynı zamanda yıllardır verilen borç oyların asıllarına dağıtılacağı bir seçim olacak. Zira bu seçimde ne bir kişi veya parti mağdur konumunda, ne oy vermezsek şu ya da bu iktidara gelecek korkusu bulunmakta. Bu seçimler insanarın şu ya da bu duygularını kullanamayacağı seçimler olacaktır. Zira şimdiye kadar çok çok önemli maddi ve manevi mukaddesatlar üzerine “duygu sömürüsü ipoteği” konulmuştu. Bu seçimler özgür iradeler üzerine konulmuş ipotağin kaldırıldığı bir seçimdir.

Bu seçim kararsız kitlelerin ve borç vermişlerin aslına döneceği, bizzat hakkın peşine düşeceği bir seçim olacaktır.

Buradan bu günkü tarihle ifade ediyorum ki, yerel seçimleri hiç bir (sözde güçlü parti veya partiler) çantata keklik görmesin. Zira son ergenekon olayları, ergenekon örgütüne karşı yapılan konrt ergenekon engeli, bir taraftan da ana muhalefet partisinin öteden beri hem ekonomik anlamda hem de siyasal anlamda yüz karartıcı vaziyeti bu seçimleri sürprizlerle süslemektedir.

Haklı ve hakedenin yerel iktidara gelmesi dileklerimle.

Esen kalın efendim.

Etiketler: , , ,