Gerek kentiçi ulaşım için kentin doğal ve tarihi eserlerinin yok edilmesinde veya bozulmasında gerekse şehirlerarası ve milletlerarası standartlı yollar için doğanın geri dönüşümü olmaksızın bozulması konusunda politika belirlerken bu gün için hesaplanan fayda maliyet analizi sonucuyla 30-40 yıl sonra yapılacak fayda maliyet analizi aynı olmayacaktır.Sadece Türkiye için değil bütün dünya ülkelerinin Ulaştırma Bakanları ulaşım altyapı politikalarını belirlerken, doğal ve tarihi çevrenin ve değerlerin yok edilmesi ve/veya bozulması konusunda son derece dikkatli ve sorumlu olmak zorundadırlar.

Bu gün için zorunlu olarak görülen karayolu ulaşımı altyapısı politikaları, özellikle Türkiye’de 2003 yılında AK Parti nin tek başına iktidara gelmesi ve DUBLE YOL atılımı ile 30 yıl sonrasını düşünemeycek derecede hatalar içermektedir. Bu konuda Ulaştırma Bakanlığı’nın ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün travma boyutuna varmış kronik sorunlarıyla hemen bir an önce başetmek ve cevap vermek için böylesi bir durum ortaya çıkmıştır. Şu an için tahminen ve takriben duble yol çalışmalarının en az yarısı tamamlanmış durumdadır.

Henüz süreç tamamalanmadan buradan Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün politika oluşturucularına sesleniyorum. Bundan sonraki karayolu altyapılarında fayda maliyet analizi yaparken bulunulan  yıla göre değil de en az 30 sene sonrasını görecek derecede exrapolasyonlar yaparak fayda maliyet analizi yapılmalıdır.

Çünkü 30 yıl sonra ulaşım araçları alternatif enerji kullanımının ucuzlayarak hayatımıza girmesiyle dikine havalanan bireysel hava ulaşım araçları ülkemiz de dahil bütün dünyada çoğu insanın satın alabileceği fiyatlara inecektir. Bu durumda yol altyapısı nedeniyle onca maliyet, çevre ve tarihi eser katliamları boşuna yapılmış olacaktır. Bu teknolojik gelişmeyi düşünerek 30-40 yıl sonraki fayda maliyet analizini yapmak daha isabetli olacaktır.

Şunu da hemen buradan ilave etmek zorundayız ki, hükümet veya bürokratik üst düzey kadro, karayolu ulaşım politikalarını belirlerken nasıl olsa 30 yıl sonra hava ulaşım araçları çıkacak diye insanları tek şeritli ölümcül yollara hapsetmemelidir. Bu konudaki projeler tereddütsüz devam ettirilmelidir. Bizim dikkat çekmek istediğimiz konu, doğal çevre ve tarihi eserlerin gözden çıkarılması konusunda 30 yıl sonraki dışsal maliyet faktörünü dikkate alarak karar vermesi gereğidir.

Bu konuda politika oluşturucu yöneticilerimize basiret, bürokratlarımıza dirayet dileriz. Okuyucularımızın ve vatandaşlarımızın da çevrelerine karşı duyarlı olmalarını bekleriz.

Esenlikle.

Etiketler: , , , , , , , ,