Referandum

Siyasal anketlerin (yapanlar açısından) bir çok amacı vardır ancak, temelde iki amacı bulunmaktadır.

Bunlardan birincisi, teşvik ve eğilim oluşturma amacı. Bu türün altında kreatif bir psikoloji vardır. Yani, varolmayan bir eğilimi veya davranışı, sürünün (sözde veya özde) gidişatını göstererek sürü dışındakileri sürü içine çekme düşüncesi.

İkincisi, varolan durumu tam olarak ortaya koymak ve bu durumlar karşısında konum almak, strateji belirlemek, FÜTZ analizi yapmaktır. Hangi ülkede olursa olsun bütün ülkelerde siyasal partiler her iki amaçlı araştırma yaptırmaktadırlar. Birinci grupta dile getirdiğim araştırmalar şu veya bu araştırma şirketine bedeli biraz şişkince ödenmek üzere icraa ettirilir. Sonuçlar da yandaş bir medyada yayına verilir. Yandaş medya yoksa eğer, herhangi bir medyaya diyet ödemesi yapılarak şa’şaa ile ballı lokma puntolarla manşetten verdirilir.

2010 Referandum Anketlerine Gelince;

Referandum anketlerine baktığımızda partilerin değil cephelerin varlığı söz konusu. Evet cephesi de Hayır cephesi de kendi anketlerini sipariş edip yayınlamışlardır. Ancak garip olan husus, cephelerin anketleri arasındaki farkın uçurum derecesinde olması. Her cephenin anketini alıp masa üstüne koyduğumuzda “bunlar çıldırmış olmalı” düşüncesi akla gelir.

Bu durumda yapılacak tahmin zor olmasa gerek. Her iki cephenin muhtelif zamanlardaki anketlerinin ortalamaları alınır, daha sonra, her iki cephenin anket ortalama sonuçlarının ortalaması alınır. Bu hesap bizi merkeze epey yaklaştıracaktır. Bu durumda, referandum sonuçları yüzde +/- %48 ile %52 aralığında gözlemlenecektir. Bu oranlar seçim anketi olmuş olsa, bir ülkenin demokrasisinin sağlıklı olduğunun da bir göstergesidir. Ama referandum sonuçlarıda böylesi yakın oranlar doğaldır.

Referandumun Giydirilmiş Faktörler Sonucu:

Başta dile getirmiş olduğumuz ortalama kaba sonuçlara, bir önceki seçim sonuçlarının uzantısı olan yığın psikolojisi, iktidar gücü endeksi, toplumdaki “b” tipi insanların çoğunluğu ve “b” tipi insanların “evet” deme eğilimleri giydirildiğinde, evet hayır makası “evet” lehine açılacaktır.

Not:

Bu yazı, https://www.bilgiagi.net, https://www.bilgievreni.com, https://www.gazetecanik.com, https://www.kamudanhaber.com, https://www.siyasalforum.net, https://www.gercekgazete.web.tr, https://www.ahmetfidan.com ile, Gerçek Gazete, Balıkesir Demokrat, Gazete Canik vb. kağıt bası gazetelerinde yayınlanmaktadır. Yazarın izni olmaksızın başka hiçbir yayın organında kaynak veya dipnot göstermeksizin kısmen veya tamamen alınamaz, çoğaltılamaz.

Etiketler: , , , ,