Türk siyasal hayatında şimdiye kadar asıl ve fotokopi kavramları gerçeği yansıtmamaktaydı. Asıl düşünce sistemi, Tanzimattan bu yana var olagelen ve Ziya Gökalp’ten de kaynak alan, “Türkleşmek“, “İslamlaşmak“, “Batılılaşmak” kavramları ve akımlarıydı.

Önümüzdeki yerel seçimlerde Türk siyasal hayatında şimdiye kadar var olan düşün sistemlerinde ideolojik akımlarda durulmalar görülecektir. Şimdiye kadar şu ya da bu şekilde mecrasına gitmemiş başka siyasal partilere yönelmiş biraz da teknolojinin ve küreselleşmenin etkisiyle eski ateşini kaybetmiş ideolojik siyasal tercihler kendi tabanına dönecektir.

Bu seçimlerde seçmenler, başkanlık veya meclis üyesi oylarında olmasa bile il genel meclisi seçimlerinde derin iz taşıyan ideolojileri olan asıl siyasal partilerine yönelecektir. İster darbe, ister ara dönemi ister kriz sonrası yapay olarak oluşmuş siyasal partiler oylarını belli oranda düşürecektir. Özellikle siyasal iktidarlar seçim önceleri her zaman halkı duygusal olarak sömürmüşlerdir. Bize oy vermezseniz şu olur, bu olur. Şu anki iktidar partisinin buna benzer bir söylevi kalmamıştır. Yani bütün oylar borç veya ödünç olarak alınmış bu seçimde o oylar yavaş yavaş kendi mecralarına dönmeye başlayacaktır.

Bir de toplumun “uydum kalabalığa” anlayışını güden, orta yolu tercih eden, liberaliz eğilimi güçlü sayısal olarak ta çoğunlukta olan kesimi var ki, bu kesim oylarını ekonomik kriz içinde istikrarsızlık ortaya çıkmasın diye iktidardan yana kullanacaktır.

Şu da unutulmamalıdır ki, bir torba kömüre iktidar partileri hala oy avcılığı yapmakta ve karın kışın ortasında insanlar siyasal iradelerini çok rahatlıkla satabilmektedir. Bu da demokrasimizin oturmamışlığı adına son derece yüz kızartıcı bir durumdur. Başbakan’ın yaklaşık 10 bin dolar civarında olduğu GSMH (Gayrı Safi Milli Hasıla) oranlarının uçuk kaçık aritmetik yanılsama olduğu gerçeğini dar gelirliler bizzat yaşayarak görmektedirler. Bu nedenle ULUSAL SESLENİŞ programlarındaki pembe tabloları biraz izan sahibi insanlarımız rahatlıkla okuyabilecek ve buna göre siyasal irade beyanında bulunacaktır.

Şu da başka bir gerçek tir ki, yüzde 45 lerin üstlerinde bulunan bir siyasal iktidarın tek bir seçim dönemi içinde olağanüstü bir siyasal çalkantı olmadığı sürece yüzde otuzlarına altına düşmeyeceğidir. Burada iktidar partisini metabolizma veya DNA olarak RESESİF (çekingen) ve B tipi kişilikler destekleyecektir. Son olarak muhalefet ağzıyla kuş tutsa da, iktidar partisi çok çok büyük bir sansasyonla hata yapmadığı sürece yüzde 30 ların altına düşmeyecektir. Bunun dışında kimse başkaca bir rüye görmemelidir.

Esenlik dileklerimle.

Not:

Bu yazı, www.bilgiagi.net, www.timeturk.comwww.bilgievreni.com, www.haberanaliz.net www.siyasalforum.net, www.gunesgazetesi.net, www.kamudanhaber.com www.gercekgazete.web.tr,  ile, Gerçek Gazete, Halkın Sesi, Balıkesir Demokrat, Marmara Bölge, Güney Marmara Yaşam ve Fatsa Güneş gazetelerinde yayınlanmaktadır. Yazarın izni olmaksızın başka hiçbir yayın organında kaynak veya dipnot göstermeksizin kısmen veya tamamen alınamaz, çoğaltılamaz.

Etiketler: , , ,