Hep siyaset ve yaşamın içinden yazmak yerine bu gün de sağlık ve genel sağlık konusunda birkaç konu dile getirmek isterim.
Gastroenteroloji;
Yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklar, anüs bölgesi, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas ve karın zarı hastalıklarıyla ilgilenen dahili tıp dalıdır.

Gastroenterolojik vakalar, genel olarak, mide tabanlı olarak ortaya çıkan, hormonal, genetik ve psikolojik etkenler nedeniyle ortaya çıkan semptomlardır. Ülser ve Reflü hastalığı formuyla da görülür. Akut gastrdidal sonuçlar, çoğunlukla, stres ve bunalımdan kaynaklanmaktadır.

Kolonoskopi, gastroskopi, Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatikografi, cihazlarıyla ortaya çıkarılan semptomlar, cerrahi ve ilaç tedavisi yöntemleriyle tedavi edilirler.

Nöroşirurjiye gelince;
Sözlük anlamına bakacak olursak Nöroşirürji kelimesi Nöron ve Şirürji’den türetilmiştir. Yabancı kökenli bir kelime zannedilmekle birlikte aslında ŞİRÜRJİ kelimesi Türkçe kaynaklıdır ve “yaraları iyi eden” anlamına gelmektedir. Nöron latince kökenli olup sinir hücresi demektir. Buradaysa genel olarak sinir sistemini anlatmak için kullanılır. Nöroşirürji kısaca sinir sistemi cerrahisidir.

Nöroşirurji, beynin ya da omurilik dokusunun içinden kaynaklanan veya ona dışarıdan basarak sorun oluşturan tümörlerin, beyin dokusunu ya da omuriliği besleyen damarların anevrizma (balonlaşma), arteriovenöz malformasyon, kavernom gibi rahatsızlıklarının, karotis stenozu dediğimiz boyun damarlarındaki darlıkların, doğumla birlikte olan meningomyelosel gibi sinir sisteminin oluşumu sırasında gelişen rahatsızlıkların, hidrosefali adı verilen ve kabaca beyin boşluklarındaki sıvının miktarının artışının, bel fıtığı başta olmak üzere her türlü omurga hastalıklarının, kafa ve omurilik yaralanmalarının, beyin damarlarının tıkanıklıklarının, beyin kanamalarının cerrahi tedavisi ile ilgilenir.

Buraya kadar tıp bilimiyle ilgili teknik bilgileri aktardıktan sonra asıl olarak gastroenteroloji anabilim dalının ilgilendiği hastalığa yol açan ve sonrası da yine nöroşirurji ana bilim dalının alanına giren rahatsızlıklara yol açan sinirsel ve stres tabanlı sosyal olaylara değineceğim. Burada da ilkin gastroenteloloji ve yol açtığı sorunlara yer vereceğim. Bu sorunlar aynı zamanda nöroşirurjik rahatsızlıklar da doğurmaktadır.

GASTROENTELOLOJİ ise,
Pozitif bilimin dışında tamamıyla toplumbilimsel bir alandır. Bu alan, toplumda sözde entellektüel kitlelin ayağı havada, uçuk kaçık, bir incir çekirdeğini doldurmayan konulardaki akıl almaz ayrıntılar karşısında akıl ve izan sahibi kişilerin salgıladığı hormonu inceleyen bir uğraş alanıdır. Tabi böyle bir uğraş alanı olmamakla birlikte, özellikle medyada havadan sudan ve hiç önemli olmayan konularda insanların stres ve sinir katsayılarını artıran kişilerin, entellektüailete yaftasıyla toplum önünde racon kesen kişilerin milyonların gözünün içine baka baka sistem, yaşam düzeni ve bakış açısı dayatması karşısında ortaya çıkan bir rahatsızlık türüdür.

Biz kısaca bu tür tıbbi rahatsızlık türüne türkçede sözde entelektüellerden gastrit beyin hastası olan sağlıklı insanların düçar olduğu rahatsızlıkla ilgilenen alana gastroenteloloji diyoruz.
Bu konuda zamanı gelince ayrıntılı yazarız. Şimdilik bununla yetinelim.
Sabır ve mutluluk sizlerle olsun.

Not:
Bu sitede yayınlanmakta olan yazılar https://www.yazarport.com, https://www.gunşesgazetesi.net https://www.bilgiagi.net https://www.bilgievreni.com, https://www.siyasalforum.net https://www.gercekgazete.web.tr ile, Gerçek Gazete, Halkın Sesi, Güney Marmara Yaşam ve Fatsa Güneş gazetelerinde yayınlanmaktadır. Yazarın izni olmaksızın başka hiçbir yayın organında kaynak veya dipnot göstermeksizin kısmen veya tamamen alınamaz, çoğaltılamaz.

Etiketler: