Yakıt Ekonomisine Etki Eden Faktörler

Kara Ulaştırma Ekonomisi Açısından Taşıtlarda Yakıt Ekonomisine Etki Eden Faktörler

Kara ulaştırma ekonomisi açısından taşıtların yakıt ekonomisine taşıtın tasarımından teknik özelliklerine, yol ve iklim şartlarından sürücü alışkanlık ve tecrübelerine kadar bir çok faktör etki etmektedir. Bu faktörleri beş ana kategoride ele alabiliriz:

1. Taşıta İlişkin Faktörler

2. Yola İlişkin Faktörler (daha&helliip;)

Etiketler: , , ,