Türklük İle İslamlığın Orta Noktası

Türk tarihine baktığımızda ister uzak ister yakın tarih olsun, “Türkleşmek”, ” İslamlaşmak” ve “Batılımaşmak” ideolojik düşün sistemlerinin ana /baskın faktörler oluduğu bilinmektedir. Ne var ki, günümüz Türk toplumunda, ister Türkiye sınırlarında olsun ister diğer dünya üzerinde kendini “Türk” olarak tanımlayan bireyler olsun, her iki kesim bilindiği gibi kesin çizilerle ayrılmamaktadır.

Bir taraftan dinin (islam dininin) ırkı II. plana itmesinin sağladığı bir etken, bir taraftanda küresel eğilimler, etnik anlamda tanımlama yapmayı, böyle bir tanımlama yapılsa da bu tanımlamanın önceliklendirilmesindeki sadakati değiştirmektedir. (daha&helliip;)

Etiketler: , , , ,