Ölçme ve Değerlendirme Sisteminde Evrensellik Gereği

Günümüz Türkiye’sinde üniversiteye yerleştirme ve sınav sistemi tam anlamıyla yaz boz tahtası olduğu ilgili ilgisiz herkesin malumudur. Tıpkı sınav sisteminde olduğu gibi, sınavların ölçülmesi ve değerlendirilmesinde de benzeri bir yaz boz söz konusudur.

Bu gün için sınav kağıtlarının okunması veya öğrencilerin derslerdeki başarı notlarının belirlenmesinde yüzlük, onluk, beşlik ve dörtlük notlama sistemleri karma olarak uygulanmaktadır.

Sınavların puanlanması ölçme ve değerlendirmesinin ülkeden ülkeye farklılık göstermesini bir noktaya kadar anlayabiliriz ancak, ilköğretimde, orta öğretimde ve yüksek öğretimde ölçme ve değerlendirmede sınav notların yüzlük onluk, beşlik ve dörtlük sistemlerde birliğin sağlanamamış olmasını anlayabilmemiz mümkün değildir. (daha&helliip;)

Etiketler: , , , , , , , ,