Ahmet Fidan Kişisel Resmi Web Sitesi
Bilgi paylaşıldıkça anlam kazanır

 

Az Gelişmiş veya Geri Bırakılmış Özerk Bölgelerin, Yeni Bağımsızlığını Kazanmış Devletlerin Ekonomik ve Siyasal Çıkış Arayışları:

Dün büyük ülkeler arasındaki politik çekişmeler, jestleşme ve restleşmeler arasında azınlıkların, özerk olup ta tam bağımsızlığını kazanamamış halkların çoğu zaman asırlarca ezildiğinden bahsetmiştik. (daha&helliip;)

Etiketler: , , , , , ,

İnsanlarla devletler hemen hemen çoğu yönleriyle birbirine benzerler. Biri tüzel kişilik birisi de gerçek kişiliktir. Biri hücrelerden ve vücut metabolizmasından oluşur biri de insanlardan ve toprak parçasından oluşur. İnsanlar arası ilişkilerde dostluk duyguları olurken devletler arası ilişkilerde menfaat birlikteliği (daha&helliip;)

Etiketler: , , , , , ,