I. Derece Deprem Bölgelerinde Yeni Yapılan Camilerde (Deprem ve Doğal Afetler İçin) Sığınak Yapılması Zorunlu Olmalı!

23 Ekim 2011 tarihinde Van Tabanlı köyü merkezli deprem, arama-kurtarma ve yapı ve yapı denetim sorunlarını yeniden gündeme getirdi. Kim ne derse desin, vicdan ve şeytan ikilemindeki insanoğlu, içindeki sonsuz ihtiras ve kötülük dürtüleriyle ve parahırsıyla malzemeden çalarak çarık çürük yapılar inşa edecektir, etmektedir de. Bu gerçeğe dayalı olarak yapı ve yapı denetim sistemine ilişkin olarak denetim olgusunun çok daha güçlü ve gayrışahsi yöntemlerle yapılmasının gerekliliğinin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Konunun bu boyutu "depremle yaşama, deprem bilinci" olgusunun dört önemli noktada birinci noktasıdır.

Konunun Hukuksal ve İdari Boyutu:

Camilerin hangi özelliklerde veya vasıflarda olması gerektiği Diyanet İşleri Başkanlığı'nın iç Yönetmeliği ve yönergeleriyle düzenlenmektedir. Bu yeni şart eski adıyla Bayındırlık yeni adıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bağımsız hareket eden Yapı Denetim Kuruluşları ve Yerel Yönetimlerle koordineli olarak ya yeni bir yönetmelikle ya da varolan ilgili mevzuata madde ekleme yapılması suretiyle hukuksallaştırılmalıdır. Bu işin kronolojik anlamda birinci boyutudur. Daha sonra tedricen II. ve III. derece deprem bölgelerindeki camilerde de benzeri şartlar getirilmelidir. Zira deprem olgusu sadece deprem bölgelerinde olsa bile, genel yangın, sel, kimyasal sızıntı, kimyasal saldırı vb. durumlar her coğrafya için söz konusudur. Bu nedenle Müslümanlar için hizmet yürüten Camilere bir fonksiyon daha kazandırılmış olacaktır. Bu camilerde olaağanüstü zamanlarda sığınak olarak kullanılacak mekanların olağan zamanlarda Yaz Kur'an kursu için derslik olarak kullanımı mümkün olacaktır. Mekanın bu amaç çeşitliliğine göre tefriş edilmesi zaten işin gereğidir. Bu mekanlar mahalle sakinlerinin birebir hayati önemde ortak alanları olduğundan dolayı, inşaat maliyetinde vatandaşlar da katılım sağlayacak ve devlete doğrudan bir yük bindirilmemiş olacaktır.

Her Mahallede Bir Cami Olduğuna Göre, doğal afet anlarında en azından her mahalle için en az yüzlerce insanın acil barınma ihtiyaçları giderilmiş olabilecektir. En azından çadırkentler veya konteyner konutlar kuruluncaya kadar bir kaç haftalık ihtiyacın en yoğun olarak hissedildiği sıkıntılı dönemler bu şekilde çözümlenmiş olabilecektir.

Camilerdeki bu mekanların doğal afetlerde nasıl kullanılacağı ve ne şekilde yönetileceği de gerekirse ya Diyanet İşleri Başkanlığınca ya da Yerel Yönetim birimlerince çıkarılacak mevzuatta belirtilmalidir. Bu şekilde, asırlardan beri Camilerin tek maksatlı veya iki maksatlı olarak kullanımı çok maksatlı kullanıma açılmış olabilecektir.

Daha önceki yıllarda başka bir yazımızda eğitim kurumlarının özellikle ilk ve orta derecede okulların oyun alanlarının veya bahçelerinin altlarının otopark olarak üstlerinin de normal çim veya beton zeminle kaplanacak şekilde düzenlenmesine değinmiştik. Burada da yine aynı kaygıyı düşünerek bu öneriyi getirmiştik. Zira okul bahçelerinin altları normal zamanda otopark olarak kullanılırken, doğal afet dönemlerinde çok rahatlıkla boşaltılarak sığınma veya barınma amaçlı olarak kullanılabilecektir.

Bizler yıllarca bunları yazıp dile getiriyoruz. Şükür ki artık bu yazdıklarımız kağıt bası yayınlarda bir günlüğüne yayınlanıp çöpe gitmemekte, www.bilgiagi.net v.b. dijital basın yayın kuruluşlarında sürekli olarak ilgililerin dikkatine sunulmaktadır. Zaman zaman başyazılarımızda dile getirdiğimiz ve önemle vurguladığımız konuların sayın Başbakanımızın ağzından birebir olarak çözüme yönelik olarak tekrar edilmesi yazılarımızın ve/veya yayınlarımızın gereken yerlere veya adreslere ulaştığını göstermektedir. Bunun en son örneği, bundan bir önceki yazımızda Terörün belasının bu bu hükumet döneminde tamamıyla ortadan kaldırılması gereken bir olgu olduğu gerçeği bunun artık dayanılır boyutu kalmadığını dile getirmiştim. Sayın Erdoğan da dün aynen bu minvalde beyanat vermiş ve bu konudaki kararlılığını bir kez daha dile getirmiştir.

I. Derece Deprem Bölgelerindeki yeni yapılan camiler öncelikli olarak böyle bir yönelimin oluşması en başta darda kalan çaresiz insanlara bir nebze olsun katkı sağlamış olacak, bu tür (zaman olarak) geçici de olsa yapı olarak kalıcı tesislerle alternatif toplumsal/kentsel çözümlemelerin üretilmiş olması, şahsımı da ziyadesiyle mutlu edecektir.

Üzerinde yaşadığımız ülkemizin insanların daha müreffeh yaşaması ve deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza, sabır, kolaylık ve ahirete intikal etmiş yakınlarına da Allah'tan rahmet dileği ile esen kalınız.

Not: Bu yazı, www.bilgiagi.net, www.bilgievreni.com, www.gazetecanik.com, www.kamudanhaber.com, www.siyasalforum.net, www.ahmetfidan.com ile, Halkın Sesi, Gazete Canik vb. kağıtbası gazetelerde yayınlanmaktadır. Yazarın izni olmaksızın başka hiçbir yayın organında kaynak veya dipnot göstermeksizin kısmen veya tamamen alınamaz, çoğaltılamaz.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , ,