Bu bir feryattır aslında. Bir günlük hafta sonu tatili insan metabolizmasının dinlenmesi için yetmemekte. Üstelik günümüz teknolojik gelişmesi içinde esnek çalışma imkanlarını da düşünürsek bunun ne kadar kolay uygulanabileceğini söyleyebiliriz.Cumartesi gününün kanuni zorunlu tatil olması özellikle çalışan bayanlar için hayati derecede önemlidir. Çünkü çalışan bayanlar Pazar günü çok daha fazla yorulmaktalar. Bu düzenlemeyle dinlenmek için asla zaman bulamamaktadırlar. Oysa ki Cumartesi günü de tatil olmuş olsa bir gün dinlenir ikinci gün, yani Pazar günü gelecek haftaya hazırlık yaparlar. O hazırlıkların neler olduğunu hatırlatmak bile insanı yormakta.

Bu nedenle, kamu sektöründe çalışmak büyük avantaj bayanlar için. Ancak bay ve bayanlar için en azından yarım günün tatil olması acilen kanuni zorunluluk haline getirilmelidir. 2003 tarihli ve 4857 sayılı yasanın 63 ve 68 maddeleri uyarınca, hafta tatili günleri belirlenmiştir. Buna ilaveten “çağırma üzeri iş yapma,” 14. maddede hülasa edilerek, hafta tatili, esnek çalışma vb. mesai kavramındaki ileriye yönelik uygulamaların önü açılmıştır.
Yasadaki bu maddelerden uygun olanı hafta tatilini düzenleyen maddedir. Bu maddeye bir cümle eklenmek suretiyle durum düzenlenebilir. Fazla mesai kavramı da bu düzenlemeye göre güncellenebilir.

Cuma günü ancak ve ancak Cumartesi günü tatil olunca zevkli olmakta. Cuma günü konusuna da gelmişken, Cumanın ve Cumartesi’nin tatil olması konusunda da bir halkoylaması yapılabilir. Ancak dünya eşgüdümü (entegrasyonu) açısından Cumartesi Pazar gününün tatil olmasına alışılmış durumdadır.

Çocuğu olup ta, çalışan, bir de evde babaanne veya anneanne bulundurmayan bayanlar muhteşem varlıklardır. İş, çocuk, ev, ve bir de eğitimi aynı anda yapan bayanlar ise olaganüstü muhteşem varlıklardır.

Hafta sonu tatili konusunda, esnek çalışma sisteminden de bahsedebiliriz. Esnek çalışma teknolojinin ortaya çıkardığı bir armağandır. Modern işletme yönetimleri esnek çalışmayı bir sistem olarak kabul etmişlerdir. Ne var ki milyonlarca geri kafalı oryantalist zihniyetli insanlar 8-5 mesaisi konusundaki katı (rijit) olmak için adeta birbirleriyle yarışmaya girmişlerdir. Oysa ki en azından Cumartesi gününü tatil olarak kabul etmeyen kuruluşlar, hiç olmazsa bu günü esnek çalışma sistemi kapsamına alabilmelidirler. Bu tür çalışma sisteminden hayli verim alınacağını söyleyebiliriz.

Son olarak ta bankaların, noterlerin ve kamu kurumlarının öğle tatili, akşam beşten sekize kadarki esnek mesai süresi, Cumartesi günü gibi zaman dilimlerinde de nöbetleşe çalışma sistemiyle çalışmanın devam ettirilmesi ülkemizin kalkınması ve ilerlemesi için gereklidir. Bu sistem, işlerinden resmi işleri için izin almakta zorlanan çalışanlar için son derce yararlı olacaktır.
Başarı ve mutluluklar temennisiyle.

Not:
Bu sitede yayınlanmakta olan yazılar https://www.yazarport.com, https://www.gunesgazetesi.net https://www.bilgiagi.net https://www.bilgievreni.com, https://www.siyasalforum.net https://www.gercekgazete.web.tr ile, Gerçek Gazete, Halkın Sesi, Güney Marmara Yaşam ve Fatsa Güneş gazetelerinde yayınlanmaktadır. Yazarın izni olmaksızın başka hiçbir yayın organında kaynak veya dipnot göstermeksizin kısmen veya tamamen alınamaz, çoğaltılamaz.

Etiketler: