2012 Anayasası

TRT Haber’in Ekonomi Kulisi programında konuşan Babacan, yeni anayasanın ayrıntılara girmeyecek bir anayasa olacağını söyledi. Bu zaten öteden beri hükumetin bakış açısıydı. Bu konuda 2010 yılı Anayasa revizyonu önesi süreçte 2008-2009 yılndan bu yana bir anayasa taslağı hazırlanmıştı. Bu taslak ta önemli ölçüde ayrıntılardan arındırılmış bir anayasa idi. Bu bizce son derece isabetli bir yaklaşımdır. Zira Birleşik Krallığın (İngiltere’nin) yazılı anayasasının bile olmaması soyut ve/veya özet anayasa kavramının ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

2012 Anayasası konusunda şimdiye kadar ele aldığımız yazılarda da olduğu gibi, Temel Hak ve Özgürlüklerin garantiye alınarak çerçevesinin genel olarak çizildikten sonra devlet üst kurumlarının birbirleriyle olan ilişkilerinin genel hatlarıyla belirtilmesiyle yetinilmesi en
doğrusu olacaktır. Bu konuda www.bilgiagi.net www.yazarportal.com olarak 2012 anayasası taslağı için komisyon oluşturmaya başlıyoruz. Gazetemizin öncülüğünde oluşturulacak Anayasa mutabakat metni Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na resmi yazı ile sunulacaktır.

Hükumetin 2012 anayasasında oportunist ve popülist bir yaklaşımla kendi siyasal çıkarlarına yönelik konularda ayrıntıya girmeyen bir anayasa hazırlama eğilimlerini şiddetle destekliyoruz. Bu eğilimden olası olarak uzaklaşılması durumunda sivil toplum kuruluşları ile bilikte gereken zamanda duruma müdahalemiz olacak ve bu durumu TBMM Anayasa Alt Komisyonuna tepkimizi ve önerimisi ileteceğizimi bilmenizi isterim.4

2012 Anayasasında Kuvvetler Ayrılığı:

Yeni anayasada  çizilen çerçeve, her ne kadar yarı başkanlık sistemine yatkın bir çerçeve olsa da kuvvetler ayrılığı niye de korunulmalıdır. Korunulacaktır. Burada önemli olan, yürütmenin iki başlılıktan arındırılması, yasamanın oluşmasındaki demokratik sürecin ön seçimlerle tabana yayılması, yargının da yeni teknolojik gelişmeler çerçevesinde yargılama süreçlerinin hızlandırıldığı zaman aralıklarının azaltıldığı daha dinamik yapıya kavuşturulması önem taşıyan olgulardır.

Devlet üst kuruluşlarının yönetim ve genel kurullarının çoğulcu hale getirilmesi süreci zaten bitmek üzeredir. Şimdiye kadarki bütün bu yapılanmalar yeni anayasanın soyut ama dinamik yapısına rahatça ayak uyduracaktır. Türkiye gibi büyük ve güçlü bir ülkenin en önemlisi de kadim devlet geleneği olan bir ülkenin temel hukuk bildirgesi olan anayasasının ayrıntılara girip en küçük gelişme ve değişmelere ayak uyduramayacak hale sokulması zaten düşünülemez.

Not:

Bu yazı, http://www.bilgiagi.net, http://www.bilgievreni.com, http://www.gazetecanik.com, http://www.kamudanhaber.com, http://www.siyasalforum.net, http://www.ahmetfidan.com ile, Halkın Sesi, Gazete Canik vb. kağıt bası gazetelerde yayınlanmaktadır. Yazarın izni olmaksızın başka hiçbir yayın organında kaynak veya dipnot göstermeksizin kısmen veya tamamen alınamaz, çoğaltılamaz.

Etiketler:, , , , , , , , , , , ,